Jednego dnia, w jednym miejscu, zaangażuj się w pracę wolontariacką na rzecz różnych organizacji potrzebujących wsparcia!
 

Rekord dobrych uczynków ostatniego maratonu to: 100 zaangażowanych osób, ponad 160 godzin pomagania i 300 wykonanych rękodzieł.