DOKUMENTY

Zachęcamy do zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia CREO.

Znajdziecie tam ważne informacje dotyczące naszej organizacji:

Statut – Stowarzyszenie CREO

 

SPRAWOZDANIA

Poniżej przedstawiamy sprawozdania z działalności Stowarzyszenia CREO.

  • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia CREO za 2021 rok

Sprawozdanie merytoryczne 2021

Sprawozdanie finansowe 2021

  • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia CREO za 2020 rok

Bilans 2020

Informacja dodatkowa 2020

Sprawozdanie merytoryczne 2020

Rachunek zysków i strat 2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2020

  • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia CREO za 2019 rok

Bilans 2019

Informacja dodatkowa 2019

Sprawozdanie merytoryczne 2019

Rachunek zysków i strat 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2019

  • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia CREO za 2018 rok

Bilans 2018

Informacja dodatkowa 2018

Sprawozdanie merytoryczne 2018

Rachunek zysków i strat 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2018

  • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia CREO za 2017 rok

Bilans 2017

Informacja dodatkowa 2017 

Sprawozdanie merytoryczne 2017

Rachunek zysków i strat 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2017

  • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia CREO za 2016 rok

Bilans 2016

Dodatkowe informacje i objaśnienia 2016

Sprawozdanie merytoryczne 2016

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny 2016

  • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia CREO za 2015 rok

Bilans 2015

Dodatkowe informacje i objaśnienia 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2015

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny 2015

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2015