Stowarzyszenie CREO jest organizacją pozarządową powołaną do życia w 2004 roku przez grupę zgranych i pełnych pasji ludzi, którym bliska jest idea wolontariatu. Od początku nasz zespół cechował się kreatywnością i ogromnym pokładem społecznej energii. 

W swoich działaniach cechujemy się otwartością i tolerancją. Uważamy, że nie ma rzeczy niemożliwych - są tylko takie, które trudniej się osiąga. 

Za CEL stawiamy sobie łamanie stereotypów i pokonywanie wszelkich barier oraz ograniczeń. Jesteśmy otwarci na współdziałanie – lubimy grać zespołowo, a każde nowe partnerstwo jest dla nas powodem do dumy. Współpracujemy z  z wieloma organizacjami i instytucjami społecznymi. 

Nasz zespół buduje grono ekspertów i ekspertek działających na rzecz osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, specjalizujących się w tematyce rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i rozwijania działań wolontariackich. Lubimy się rozwijać i angażować w nowe inicjatywy.

Sprawdź nasz zespół!

 

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

- wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez realizację programów edukacyjnych w szkołach,

- szkolimy i doradzamy w zakresie dostępności, starości, niepełnosprawności, wolontariatu – na terenie Wielkopolski i całego kraju,

- wspieramy inne NGO, m.in. w zakresie regrantingu,

- realizujemy projekty, które są bliskie idei integracji i przełamywania barier,

- rozwijamy wolontariat angażując w działania wszystkie grupy wiekowe.

 

MISJA

Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i idei wolontariatu. Od początku istnienia CREO jest inicjatorem wielu akcji i projektów prospołecznych.

Jednym z naszych priorytetów jest obszar edukacji i wychowania najmłodszych. Z tą myślą stworzyliśmy innowacyjne programy edukacyjne dla szkół: Wielkoduchy, Wolontariat z Klasą oraz DziałaMY!

Dzięki nim setki młodych wolontariuszy i wolontariuszek zaczęli pomagać potrzebującym, czerpiąc z tego ogromną satysfakcję i radość, zdobywając nowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Sukces naszych programów jest dla nas powodem do wielkiej dumy, ale też wzbudza poczucie ogromnej odpowiedzialności. Dlatego nie ustajemy w wysiłkach nad doskonaleniem i uskutecznianiem naszych działań.

Chcemy wzbudzać trwałą zmianę na lepsze – zmieniając stereotypowe postrzeganie osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, sprawiać by dostępność była normą. Dlatego szkolimy, doradzamy i przybliżamy tematykę prowadząc warsztaty w firmach, czy instytucjach. Stawiamy na merytorykę, praktyczne doświadczanie i podejście indywidualne.