Nasze programy

Wśród naszych działań priorytetowo traktujemy obszar edukacji i wychowania najmłodszych.

Uważamy, że już od najwcześniejszych lat warto pokazywać dzieciom i młodzieży świat wolontariatu i angażować ich w działania obywatelskie. To właśnie w szkole kształtują się zainteresowania uczniów, ich zaangażowanie społeczne, które przełoży się później na postawę dobrego i wrażliwego człowieka gotowego pomagać innej osobie.
  • Uczymy poprzez doświadczenie

  • Uwrażliwiamy na potrzeby innych

  • Edukujemy
    z pasją

  • Pokazujemy praktyczne oblicze wolontariatu

  • Wzmacniamy kompetencje społeczne

  • Angażujemy w działania obywatelskie

  • Kreujemy pozytywną zmianę

  • Przybliżamy tematykę starości

Dołącz do programu:

DLA KOGO? Dla uczniów klas I - IV szkoły podstawowej
I TY MOŻESZ ZOSTAĆ WIELKODUCHEM!
Kompleksowe wsparcie placówek edukacyjnych w rozwijaniu wolontariatu szkolnego poprzez SZKOLNE KLUBY WIELKODUCHA.

DLA KOGO?? Dla uczniów klas V - VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

Kompleksowe wsparcie placówek edukacyjnych w rozwijaniu wolontariatu szkolnego poprzez SZKOLNE KLUBY WOLONTARIATU.
DLA KOGO?? Dla uczniów klas VI - VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych
Rozwój sieci Szkolnych Klubów Młodego Obywatela, w których uczniowie organizują szkolne budżety obywatelskie i uczą się być aktywnymi, uważnymi na otoczenie młodymi obywatelami i społecznikami.