plen

W 2019 roku uruchomiliśmy nowy program dla szkół: DziałaMY!

 

W ramach projektu DziałaMY! rozwijamy sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela, w których dzieci i młodzież organizują szkolne budżety obywatelskie i uczą się być aktywnymi, uważnymi na otoczenie młodymi obywatelami i społecznikami.

CEL PROGRAMU:

Wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w sprawy publiczne w samorządach Metropolii Poznań

 

W pierwszą edycję programu "DziałaMY w Metropolii Poznań" zaangażowaliśmy 25 szkół z powiatu poznańskiego. Więcej na ---> DziałaMY w Metropolii Poznań 2019/2020

W 2021 ruszamy z kolejnymi edycjami programu -- więcej szczegółów już wkrótce!

 
REALIZOWANE WARSZTATY:
  1. WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI – w zakresie pełnienia funkcji opiekuna SKMO.
  2. WARSZTATY DLA UCZNIÓW I UCZENNIC – cykl warsztatów przybliżających tematykę społeczno-obywatelską:
  • warsztaty przygotowujące do tworzenia własnych projektów obywatelskich
  • warsztaty przygotowujące do zorganizowania szkolnego budżetu obywatelskiego
  • warsztaty na temat starości z wykorzystaniem kombinezonu starości
  • warsztaty na temat niepełnosprawności z wykorzystaniem symulacji niepełnosprawności, m.in. wózka

 

DZIAŁANIA SZKOLNYCH KLUBÓW MŁODEGO OBYWATELA (SKMO):

Zależnie od rodzaju projektu zachęcamy do podejmowania różnorodnych inicjatywy społeczno-obywatelskie, do których zostali przygotowani podczas zrealizowanych warsztatów. Są to, na przykład:

1. ORGANIZOWACJA SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (SBO) - Młodzież w SKMO organizuje jedną edycję szkolnego budżetu obywatelskiego. Uczniowie i uczennice zgłaszają pomysły i wybierają w głosowaniu projekt, który zostanie wdrożony w szkole.

2. ORGANIZACJA INICJATYWY WOLONTARIACKIEJ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH LUB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

3. ORGANIZACJA INICJATYWY SPOŁECZNEJ/OBYWATELSKIEJ NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

4. ORGANIZACJA DEBATY OKSFORDZKIEJ NA WAŻNY LOKALNIE TEMAT

 

INNE DZIAŁANIA:

W zależności od rodzaju projektu oferujemy inne działania doradcze, np. organizację szkoleń dla samorządowców, dostęp do naszych publikacji i poradników (np. Jak napisać projekt do budżetu obywatelskiego, Jak zorganizować szkolne budżety obywatelskie, Tworzenie młodzieżowych inicjatyw społecznych, Efektywne konsultacje społeczne dla młodzieży) i inne.

Zapraszamy do współpracy.

 

---

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.