W 2019 roku uruchomiliśmy nowy program dla szkół: „DziałaMY w Metropolii Poznań”, który realizujemy w partnerstwie z Metropolią Poznań. W ramach projektu rozwijamy sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela, w których dzieci i młodzież organizują szkolne budżety obywatelskie i uczą się być aktywnymi, uważnymi na otoczenie młodymi obywatelami i społecznikami.

Więcej o pierwszej edycji programu, w który zaangażowaliśmy 25 szkół z powiatu poznańskiego - DziałaMY w Metropolii Poznań 2019/2020

DziałaMY

CEL PROGRAMU:

Wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w sprawy publiczne w samorządach Metropolii Poznań

REALIZOWANE WARSZTATY:
  1. WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI – w zakresie pełnienia funkcji opiekuna SKMO.
  2. WARSZTATY DLA UCZNIÓW I UCZENNIC – cykl warsztatów przybliżających tematykę społeczno-obywatelską:
  • warsztaty przygotowujące do tworzenia własnych projektów obywatelskich
  • warsztaty przygotowujące do zorganizowania szkolnego budżetu obywatelskiego
  • warsztaty na temat starości z wykorzystaniem kombinezonu starości
  • warsztaty na temat niepełnosprawności z wykorzystaniem symulacji niepełnosprawności, m.in. wózka

 

DZIAŁANIA SZKOLNYCH KLUBÓW MŁODEGO OBYWATELA (SKMO):

Każdy Klub ma za zadanie zrealizować trzy inicjatywy społeczno-obywatelskie, do których zostali przygotowani podczas zrealizowanych warsztatów:

1. ORGANIZOWACJA SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (SBO) - Młodzież w SKMO organizuje jedną edycję szkolnego budżetu obywatelskiego. Uczniowie i uczennice zgłaszają pomysły i wybierają w głosowaniu projekt, który zostanie wdrożony w szkole.

2. ORGANIZACJA INICJATYWY WOLONTARIACKIEJ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH LUB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

3. ORGANIZACJA INICJATYWY SPOŁECZNEJ/OBYWATELSKIEJ NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

 

INNE DZIAŁANIA:

1. STWORZENIE PUBLIKACJI/PORADNIKI Stworzenie publikacji – poradników:

  • „Jak napisać projekt do budżetu obywatelskiego”
  • „Jak zorganizować szkolne budżety obywatelskie”
  • „Tworzenie młodzieżowych inicjatyw społecznych”
  • „Efektywne konsultacje społeczne dla młodzieży”

2. ORGANIZACJA SZKOLEŃ DLA SAMORZĄDOWCÓW NA TERENIE METROPOLII POZNAŃ - podczas tych wydarzeń eksperci pomagają planować atrakcyjne dla młodych konsultacje społeczne i budżety obywatelskie.

3. URUCHOMIENIE STRONY PROJEKTU - wspierającej działania Szkolych Klubów Młodego Obywatela www.konsultacje.metropoliapoznan.pl

 

Nasz wniosek został uznany przez ekspertów za innowacyjny i zajął prestiżowe 9 miejsce w gronie 450 projektów z całego kraju.

---

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.