plen

Już od najwcześniejszych lat warto pokazywać dzieciom i młodzieży świat wolontariatu.

To właśnie w szkole kształtują się zainteresowania uczniów, ich zaangażowanie społeczne, które przełoży się później na postawę dobrego i wrażliwego człowieka gotowego pomagać innej osobie.

Poprzez wolontariat dzieci i młodzież uczą się współpracy, odpowiedzialności czy systematyczności.

Zdobywają nowe umiejętności oraz bezcenne doświadczenia, które w przyszłości pomogą im w kolejnych etapach edukacji oraz w pracy zawodowej. Dlatego postanowiliśmy w ciekawy sposób wyjść naprzeciw problemom związanym z ograniczoną aktywnością społeczną młodego pokolenia. 

 

Wielkoduchy
 


IDEA WIELKODUCHÓW

Program WIELKODUCHY powstał w odpowiedzi na problem związany z ograniczoną aktywnością społeczną najmłodszych uczniów. Uważamy, że już od najmłodszych lat warto pokazywać dzieciom świat wolontariatu. To właśnie w szkole podstawowej kształtują się zainteresowania uczniów, ich zaangażowanie społeczne, które przełoży się później na postawę dobrego i wrażliwego człowieka gotowego pomagać innej osobie. Poprzez wolontariat dzieci uczą się współpracy, odpowiedzialności czy systematyczności. Zdobywają nowe umiejętności oraz bezcenne doświadczenia, które w przyszłości pomogą im w kolejnych etapach edukacji oraz w pracy zawodowej.

 

Poprzez działanie w Szkolnych Klubach Wielkoducha dzieci z pomocą przeszkolonych przez nas nauczycieli oraz animatorów uczą się zasad działania wolontariatu
i przeprowadzają wspólne akcje na rzecz innych organizacji pozarządowych lub instytucji społecznych. Dzieci przekonują się, że nawet w tak młodym wieku można być wolontariuszem i pomagać potrzebującym.

Na ten moment nasze Kluby prowadzimy już w 80 szkołach w Wielkopolsce, gdzie pod okiem blisko 100 nauczycieli stale współpracuje z nami już ponad 1500 uczniów i uczennic pełniących rolę szkolnych wolontariuszy!

  


ZAŁOŻENIE KLUBU WIELKODUCHA - to proste!

 

Rekrutacja do programu trwa cały rok i każda szkoła może do niego przystąpić. Zgłoszenie obejmuje m.in. list intencyjny i formularz zgłoszeniowy. Następnie przeprowadzamy z dyrekcją i nauczycielem rozmowy wprowadzające, a po akceptacji warunków współpracy podpisujemy porozumienie regulujące udział szkoły w programie WIELKODUCHY. Szkoła ma zagwarantowane m.in. szkolenia, wsparcie animatorów, Gablotę Wielkoducha czy minigrant na działania wolontariackie.

SZKOLENIE OPIEKUNÓW WIELKODUCHÓW

Każdy z nauczycieli który będzie pełnił rolę opiekuna Szkolnego Klubu Wielkoducha przechodzi obowiązkowe szkolenie. Podczas warsztatów dowiaduje się m.in. jak planować, organizować
i przeprowadzać akcje społeczne z udziałem uczniów oraz  zapoznaje się z ideą programu Wielkoduchy. Uczy się rekrutować nowych uczniów i promować swoje działania. Opiekunowie uczestniczą również w warsztatach kreatywnych, gdzie poznają ciekawe techniki plastyczne i techniczne, przydatne w prowadzeniu inicjatyw społecznych.

 


 

PUBLIKACJA „ZOBACZ W SOBIE WIELKODUCHA”

„Zobacz w sobie Wielkoducha” to publikacja, która została stworzona na potrzeby nauczycieli przystępujących do programu. Jest to 144 stronnicowy poradnik, z którego opiekunowie dowiedzą się, jak działać razem z dziećmi, zapoznają się z szeregiem gotowych scenariuszy zajęć nt. wolontariatu i działań społecznych. Książka stanowi swoiste opracowanie dydaktyczne pomagające nauczycielom przygotować dzieci do realizacji późniejszych inicjatyw, a także włączyć je we wspólne planowanie działań na rzecz innych. Jej autorami są pedagodzy, psycholodzy oraz specjaliści od działań społecznych.

GABLOTA WIELKODUCHA

Każdy z Klubów Wielkoducha otrzymuje GABLOTĘ WIELKODUCHA, która zostaje zawieszona w widocznym miejscu w szkole. Gablota służy działalności rekrutacyjnej, informacyjnej i promocyjnej Szkolnego Klubu Wielkoducha. Jest tam również specjalny panel przeznaczony na logotypy – w tym te należące do Partnera. Zawartość gabloty jest na bieżąco uzupełniana przez Koordynatora/Koordynatorkę i wolontariuszy/wolontariuszek Klubu.

LEGITYMACJA WIELKODUCHA

Każdy Wielkoduch uczestniczący w projekcie otrzymuje specjalną legitymację WIELKODUCHA. Jest to dokument wyjątkowy, który
z jednej strony ma nadać rangę pełnieniu zaszczytnej roli Wielkoducha i pomóc w identyfikacji Wielkoduchów podczas organizowanych inicjatyw. Z drugiej stanowi wspaniałą pamiątkę i unikalny gadżet. 

KSIĄŻECZKI WIELKODUCHA

Wszystkie Wielkoduchy otrzymują również specjalną książeczkę, w którą mogą wpisywać swoje dobre uczynki. Puste pola zachęcają do szybkiego wypełniania ich, tym bardziej, że na zaangażowanych w kolejnych inicjatywach czekają wielkoduszne pieczęcie przybijane w książeczkach przez animatorów/animatorek Wielkoducha podczas wspólnych zajęć.

DYPLOMY

Pod koniec roku szkolnego, każdy Wielkoduch otrzymuje pamiątkowy dyplom – w podziękowaniu za to, że jest KIMŚ WYJĄTKOWYM. Nie zapominamy również o opiekunach Klubów, którym również dziękujemy za wspaniałą, całoroczną pracę.

CERTYFIKAT SZKOLNEGO KLUBU WIELKODUCHA

Po pierwszym roku funkcjonowania, każdy Klub który realizuje swoje działania prawidłowo i zgodnie z ustaleniami – otrzymuje Certyfikat Szkolnego Klubu Wielkoducha oraz propozycję wspólnego działania w kolejnym roku szkolnym. Certyfikat jest potwierdzeniem rzetelności, otwartości i nieustępliwości we wprowadzaniu wolontariatu w szkolne mury.