plen

Wśród naszych działań, priorytetowo traktujemy obszar edukacji i wychowania najmłodszych. Uważamy, że już od najwcześniejszych lat warto pokazywać dzieciom i młodzieży świat wolontariatu. To właśnie w szkole kształtują się zainteresowania uczniów, ich zaangażowanie społeczne, które przełoży się później na postawę dobrego i wrażliwego człowieka gotowego pomagać innej osobie. Poprzez wolontariat dzieci i młodzież uczą się współpracy, odpowiedzialności czy systematyczności. Zdobywają nowe umiejętności oraz bezcenne doświadczenia, które w przyszłości pomogą im w kolejnych etapach edukacji oraz w pracy zawodowej.

Dlatego postanowiliśmy w ciekawy sposób wyjść naprzeciw problemom związanym z ograniczoną aktywnością społeczną młodego pokolenia. Z tą myślą w 2012 roku stworzyliśmy dwa innowacyjne programy edukacyjne dla szkół – WIELKODUCHY - dedykowany do szkół podstawowych oraz WOLONTARIAT Z KLASĄ - skierowany do szkół ponadpodstawowych.

Wolontariat z klasą
Celem obu programów jest kompleksowe wsparcie placówek edukacyjnych w rozwijaniu wolontariatu szkolnego. Głównym ich założeniem jest praktyczne zapoznawanie dzieci i młodzieży z tematyką wolontariatu i społeczeństwa obywatelskiego oraz angażowanie ich do pracy wolontariackiej na rzecz potrzebujących poprzez tworzone przez nas SZKOLNE KLUBY WIELKODUCHA i SZKOLNE KLUBY WOLONTARIATU.

Na ten moment nasze Kluby prowadzimy już w 80 szkołach w Wielkopolsce, gdzie pod okiem blisko 100 nauczycieli stale współpracuje z nami już ponad 1500 uczniów i uczennic pełniących rolę szkolnych wolontariuszy!