Nasze działania

Głównym celem naszych działań jest rozwijanie idei wolontariatu,
a także przełamywanie stereotypów i barier na temat starości i niepełnosprawności

Jesteśmy zdania, że wolontariat nie ma ograniczeń wiekowych, dlatego w nasze inicjatywy społeczne angażujemy wszystkie grupy wiekowe: od dzieci i młodzieży, poprzez studentów, wolontariuszy pracowniczych i senioralnych.
Inspirujemy, integrujemy, szkolimy i doradzamy :)

Projekty innowacyjne

Zwierzaki prawdziwymi przyjaciółmi seniorów

Ideą projektu było stworzenie mieszkańcom poznańskich DPS możliwości zamieszkiwania ze zwierzętami i tym samym, poprzez zooterapię, zwiększenie ich jakości życia.
Obecnie trwa upowszechnianie modelu, tak aby projekt mógł zostać wprowadzany w kolejnych DPS w całej Polsce.

Zwierzaki prawdziwymi przyjaciółmi seniorów
Remont pokoju

Mój własny kąt

W ramach projektu wyremontowaliśmy pokoje w poznańskich Domach Pomocy Społecznej, by wdrożyć w nich spersonalizowane udogodnienia dla osób starszych,zgodnie z ideą uniwersalnego projektowania.

W działania zaangażowaliśmy 80 wolontariuszy pracowniczych z 10 poznańskich firm i korporacji.

Projekty

Zielono Mi

Głównym założeniem projektu Zielono Mi było wdrożenie w DPS modelu rozwijania hortiterapii.
DPS Niedziałkowskiego.jpg
DPS Niedziałkowskiego.jpg

Zwierzaki Prawdziwymi Przyjaciółmi Seniorów w WLKP

Projekt Zwierzaki Prawdziwymi Przyjaciółmi Seniorów w Wielkopolsce jest kontynuacją projektu innowacyjnego Zwierzaki Prawdziwymi Przyjaciółmi Seniorów prowadzonego od 2018 roku.
W 2020 roku wprowadziliśmy zwierzęta do kolejnych dwóch ośrodków!

Bierzemy Sprawy w Swoje Ręce

Kampania społeczna Bierzemy Sprawy w Swoje Ręce to próba zwrócenia uwagi na różnorodne aktywności społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami, które podejmują w życiu takie same aktywności jak osoby pełnosprawne - są sportowcami, prowadzą swoje biznesy, spełniają się w roli rodziców.Dlaczego więc nie są postrzegani w ten sposób?

Klub starszaka
Klub starszaka

Klub Starszaka

Klub Starszaka to miejsce, w którym osoby starsze cyklicznie spotykają się i wspólnie pomagają potrzebującym.
Uczestnicy świetnie spędzają czas na warsztatach kreatywnych, a stworzone podczas zajęć rękodzieła przekazywane są na cele charytatywne.
Zajęcia prowadzone są przez animatorów CREO.

DziałaMY w Metropolii Poznań 2019-2020

W ramach projektu rozwinęliśmy sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela, w których dzieci  i młodzież organizują szkolne budżety obywatelskie i uczą się być uważnymi na otoczenie młodymi obywatelami i społecznikami.
Klub starszaka
Klub starszaka

Kształtowanie Kompetencji Społecznych 2020

W ramach projektu kształtowaliśmy kompetencje społeczne takie jak: empatia, zrozumienie inności, czy umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach społecznych.

Szacun dla wszystkich

W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl warsztatów edukacyjnych dla uczniów w tematyce niepełnosprawności, starości z naciskiem na likwidację barier i stereotypów.

Zwieńczeniem działań była organizacja kampanii na terenie szkoły promującej szacunek wobec osób z niepełnosprawnością lub/i osób starszych.

Projekt Szacun dla wszystkich
Klub starszaka

Integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami w Wielkopolsce. 2020

W ramach projektu dotarliśmy do gminy Oborniki, gdzie mieliś my okazję przeprowadzić cykl zdalnych warsztatów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz uczniów i uczennic.

Integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami - to możliwe! 2019

Projekt wyszedł naprzeciw problemom związanym z ograniczoną integracją społeczną osób z niepełnosprawnościami z lokalną społecznością.

Mieliśmy okazję przeprowadzić cykl warsztatów dla kadr oraz wolontariuszy instytucji i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Wielkopolsce.
Integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami
Wolontariusze w trakcie WOŚP

PROO 2019-2021


Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Stowarzyszenia CREO.

Projekt realizujemy w latach 2019-2021.

Wolontariat łączy pokolenia 2019

W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl warsztatów edukacyjnych dla uczniów w tematyce starości i wolontariatu.

Zwieńczeniem działań była organizacja akcji wolontariackich na rzecz osób starszych oraz przeprowadzenie kampanii na terenie szkoły promującej szacunek wobec osób starszych
Wolontariat łączy pokolenia

Akcje

Wolontariusze w trakcie WOŚP

Sztab CREO w trakcie WOŚP


Sztab WOŚP w CREO to nasza tradycja, która trwa od 2007 roku!

SZTAB CREO tworzą wolontariusze szkolni, akademiccy, pracowniczy, senioralni, a także nasi przyjaciele, którzy od lat wspierają CREO.

Łącznie w trakcie każdego Finału w naszym sztabie pracuje blisko 200 osób!

Maseczka Seniorro


Maseczka Seniorro to inicjatywa wolontariacka skierowana do seniorów i seniorek, którzy chcieli wspomóc potrzebującym mieszkańców Poznania poprzez akcję szycia maseczek.
Gotowe maseczki były następnie dystrybuowane do zgłaszających zapotrzebowanie osób starszych.

Maseczka Seniorro
Maraton wolontariatu

Maraton wolontariatu

Jednego dnia, w jednym miejscu, zaangażuj się w pracę wolontariacką na rzecz różnych organizacji potrzebujących wsparcia!

Rekord dobrych uczynków ostatniego maratonu to: 100 zaangażowanych osób, ponad 160 godzin pomagania i 300 wykonanych rękodzieł.