Nasze projekty

Głównym celem naszych projektów jest rozwijanie idei wolontariatu,
a także przełamywanie stereotypów i barier na temat starości i niepełnosprawności

Jesteśmy zdania, że wolontariat nie ma ograniczeń wiekowych, dlatego w nasze działania społeczne angażujemy wszystkie grupy wiekowe: od dzieci i młodzieży, poprzez studentów, wolontariuszy pracowniczych i senioralnych.
Inspirujemy, integrujemy, szkolimy i doradzamy :)

Zwierzaki prawdziwymi przyjaciółmi seniorów

Ideą projektu było stworzenie mieszkańcom poznańskich DPS możliwości zamieszkiwania ze zwierzętami i tym samym, poprzez zooterapię, zwiększenie ich jakości życia.
Obecnie trwa upowszechnianie modelu, tak aby projekt mógł zostać wprowadzany w kolejnych DPS w całej Polsce.

Zwierzaki prawdziwymi przyjaciółmi seniorów
Klub starszaka

Klub Starszaka

Klub Starszaka to miejsce, w którym osoby starsze cyklicznie spotykają się i wspólnie pomagają potrzebującym.
Uczestnicy świetnie spędzają czas na warsztatach kreatywnych, a stworzone podczas zajęć rękodzieła przekazywane są na cele charytatywne.
Zajęcia prowadzone są przez animatorów CREO.

Sztab CREO w trakcie WOŚP

Sztab WOŚP w CREO to nasza tradycja, która trwa od 2007 roku!

SZTAB CREO tworzą wolontariusze szkolni, akademiccy, pracowniczy, senioralni, a także nasi przyjaciele, którzy od lat wspierają CREO.

Łącznie w trakcie każdego Finału w naszym sztabie pracuje blisko 200 osób!

Wolontariusze w trakcie WOŚP
Integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami

Integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami - to możliwe!

Projekt wyszedł naprzeciw problemom związanym z ograniczoną integracją społeczną osób z niepełnosprawnościami z lokalną społecznością.

Mieliśmy okazję przeprowadzić cykl warsztatów dla kadr oraz wolontariuszy instytucji i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Wielkopolsce.

Szacun dla wszystkich

W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl warsztatów edukacyjnych dla uczniów w tematyce niepełnosprawności, starości z naciskiem na likwidację barier i stereotypów.

Zwieńczeniem działań była organizacja kampanii na terenie szkoły promującej szacunek wobec osób z niepełnosprawnością lub/i osób starszych.

Projekt Szacun dla wszystkich
Wolontariat łączy pokolenia

Wolontariat łączy pokolenia

W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl warsztatów edukacyjnych dla uczniów w tematyce starości i wolontariatu.

Zwieńczeniem działań była organizacja akcji wolontariackich na rzecz osób starszych oraz przeprowadzenie kampanii na terenie szkoły promującej szacunek wobec osób starszych

Maseczka Seniorro

Maseczka Seniorro to inicjatywa wolontariacka skierowana do seniorów i seniorek, którzy chcą pomóc potrzebującym mieszkańcom Poznania poprzez akcję szycia maseczek.

Gotowe maseczki są następnie dystrybuowane do zgłaszających zapotrzebowanie osób starszych.

Koordynacją akcji kieruje Miasto Poznań wraz ze Stowarzyszeniem CREO, Fundacją Veolia Polska, Fundacją Petra senior i Fundacją ORCHidea.


Maseczka Seniorro
Remont pokoju

Mój własny kąt

W ramach projektu wyremontowaliśmy pokoje w poznańskich Domach Pomocy Społecznej, by wdrożyć w nich spersonalizowane udogodnienia dla osób starszych,zgodnie z ideą uniwersalnego projektowania.

W działania zaangażowaliśmy 80 wolontariuszy pracowniczych z 10 poznańskich firm i korporacji.
Maraton wolontariatu

Maraton wolontariatu

Jednego dnia, w jednym miejscu, zaangażuj się w pracę wolontariacką na rzecz różnych organizacji potrzebujących wsparcia!

Rekord dobrych uczynków ostatniego maratonu to: 100 zaangażowanych osób, ponad 160 godzin pomagania i 300 wykonanych rękodzieł.