plen

Nasze działania

Głównym celem naszych działań jest rozwijanie idei wolontariatu,
a także przełamywanie stereotypów i barier na temat starości i niepełnosprawności

Jesteśmy zdania, że wolontariat nie ma ograniczeń wiekowych, dlatego w nasze inicjatywy społeczne angażujemy wszystkie grupy wiekowe: od dzieci i młodzieży, poprzez studentów, wolontariuszy pracowniczych i senioralnych.
Inspirujemy, integrujemy, szkolimy i doradzamy :)

Projekty

Projekty trwające

Klub starszaka

STARszaki

STARszaki - kampania społeczna promująca pozytywny wizerunek osób starszych.

Aktywność MURowana

Kampania społeczna CREO, w ramach której tworzymy aż cztery murale wielkoformatowe w Wielkopolsce.
Promujemy w ten sposób różnorodne aktywności osób z niepełnosprawnościami!

Klub starszaka
Klub starszaka

Wolontariat do Poznania

Projekt regrantingowy, w ramach którego kompleksowo wspieramy minimum 25 organizacji pozarządowych/instytucji pożytku publicznego/grup nieformalnych z Poznania w profesjonalizacji działań wolontariackich i współpracy z wolontariuszami.

Akademia Wolontariatu

W ramach projektu wzmacniamy organizacje i instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami♿, a także szkolimy wolontariuszy.
Działania realizowane są w 4 województwach:wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim i dolnośląskim.

Klub starszaka
Klub starszaka

Senior w świecie VR

Głównym założeniem innowacji jest wdrożenie modelu zajęć w wirtualnej rzeczywistości przy użyciu gogli VR, a tym samym, poprzez tę technologię, stworzenie zupełnie nowej jakości prowadzenia unikalnych zajęć terapeutycznych dla osób starszych, w tym mieszkańców DPS.

Klub Starszaka

Klub aktywności dla osób starszych, który funkcjonuje od 2014 roku. Ofertę przygotowaliśmy na tyle różnorodnie, by stanowiła ciekawą alternatywę aktywnego spędzania czasu dla osób 60+.
W 2021 zajęcia prowadzone są w formule zdalnej

Klub starszaka
Klub starszaka

Od SBO do PBO / 2021

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży w sprawy publiczne w Poznaniu. Warsztaty dla uczniów i uczennic mają zapoznać ich z ideą Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.

Kształtowanie Kompetencji Społecznych
wśród młodzieży w Poznaniu / 2021

To projekt zakładający rozwój kompetencji społecznych wśród poznańskiej młodzieży poprzez
organizację kompleksowych działań edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych.

Klub starszaka
Klub starszaka

Pedagog na szóstkę! / 2021

Głównym założeniem projektu jest rozwijanie kompetencji pedagogów z 8 poznańskich szkół.

DziałaMY - program rozwoju edukacji obywatelskiej
w Wielkopolsce / 2021-2022

Projekt rozwijający sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela w 20 szkołach w Wielkopolsce,
w których dzieci i młodzież zorganizują szkolne budżety obywatelskie!

Klub starszaka
Klub starszaka

DziałaMY. Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Poznaniu / 2021

Projekt rozwijający sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela w 5 szkołach w Poznaniu.
Projekt zostanie zwieńczony organizacją Szkolnego Budżetu Obywatelskiego i debaty na ważny lokalnie temat.

DziałaMY - program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce / 2021

Projekt rozwijający sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela w 4 szkołach w Wielkopolsce.
Projekt zostanie zwieńczony organizacją Szkolnego Budżetu Obywatelskiego i debaty na ważny lokalnie temat.

Klub starszaka
Klub starszaka

Przez Wolontariat do Integracji / 2021

W ramach projektu założono kompleksowe działania wychodzące naprzeciw problemom związanym z ograniczoną integracją społeczną i deficytem wolontariuszy wspierających organizacje
pozarządowe i instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Zwierzaki Prawdziwymi Przyjaciółmi Seniorów w WLKP

Projekt Zwierzaki Prawdziwymi Przyjaciółmi Seniorów w Wielkopolsce jest kontynuacją projektu innowacyjnego Zwierzaki Prawdziwymi Przyjaciółmi Seniorów prowadzonego od 2018 roku.
W 2020 roku wprowadziliśmy zwierzęta do kolejnych dwóch ośrodków!
DPS Niedziałkowskiego.jpg
Zwierzaki prawdziwymi przyjaciółmi seniorów

Projekt innowacyjny:
Zwierzaki prawdziwymi przyjaciółmi seniorów

Ideą projektu było stworzenie mieszkańcom poznańskich DPS możliwości zamieszkiwania ze zwierzętami i tym samym, poprzez zooterapię, zwiększenie ich jakości życia. Obecnie trwa upowszechnianie modelu

PROO / 2019 - 2021

Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego
Stowarzyszenia CREO.
Projekt realizujemy w latach 2019-2021.

Klub starszaka

Projekty zrealizowane

Remont pokoju

Projekt innowacyjny:
Mój własny kąt

W ramach projektu wyremontowaliśmy pokoje w poznańskich Domach Pomocy Społecznej, by wdrożyć w nich spersonalizowane udogodnienia dla osób starszych,zgodnie z ideą uniwersalnego projektowania.

Bierzemy Sprawy w Swoje Ręce / 2020

Nasza kampania społeczna to próba zwrócenia uwagi na różnorodne aktywności społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami, które podejmują w życiu takie same aktywności jak osoby pełnosprawne.
Dlaczego więc nie są postrzegani w ten sam sposób?

Klub starszaka
Klub starszaka

Zielono Mi / 2020

Głównym założeniem projektu Zielono Mi było wdrożenie w DPS modelu rozwijania hortiterapii i wsparcie seniorów i seniorek z poznańskich Domów Pomocy Społecznej, w szczególnie trudnym okresie pandemii.

Maseczka Seniorro / 2020

Maseczka Seniorro to inicjatywa skierowana do wolontariuszy i wolontariuszek (głównie senioralnych), którzy chcieli wspomóc potrzebującym mieszkańców Poznania poprzez akcję szycia maseczek.
Gotowe maseczki były następnie dystrybuowane do zgłaszających zapotrzebowanie osób starszych.
Klub starszaka
Klub starszaka

DziałaMY w Metropolii Poznań / 2019-2020

W ramach projektu rozwinęliśmy sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela, w których dzieci  i młodzież organizują szkolne budżety obywatelskie i uczą się być uważnymi na otoczenie młodymi obywatelami i społecznikami.

Szacun dla wszystkich / 2020

W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl warsztatów edukacyjnych dla uczniów w tematyce niepełnosprawności, starości z naciskiem na likwidację barier i stereotypów.

Zwieńczeniem działań była organizacja kampanii na terenie szkoły promującej szacunek wobec osób z niepełnosprawnością lub/i osób starszych.

Projekt Szacun dla wszystkich
Klub starszaka

Kształtowanie Kompetencji Społecznych / 2020

W ramach projektu kształtowaliśmy kompetencje społeczne takie jak: empatia, zrozumienie inności, czy umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach społecznych.

Integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami w Wielkopolsce / 2020

W ramach projektu dotarliśmy do gminy Oborniki, gdzie mieliś my okazję przeprowadzić cykl zdalnych warsztatów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz uczniów i uczennic.
Klub starszaka
Klub starszaka

Integracja społeczna OzN - to możliwe! / 2019

Projekt wyszedł naprzeciw problemom związanym z ograniczoną integracją społeczną osób z niepełnosprawnościami z lokalną społecznością.
Mieliśmy okazję przeprowadzić cykl warsztatów dla kadr, wolontariuszy i organizacji działających na rzecz OzN w Wielkopolsce.

Wolontariat łączy pokolenia / 2019

W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl warsztatów edukacyjnych dla uczniów w tematyce starości i wolontariatu.

Zwieńczeniem działań była organizacja akcji wolontariackich na rzecz osób starszych oraz przeprowadzenie kampanii na terenie szkoły promującej szacunek wobec osób starszych
Wolontariat łączy pokolenia