Nasze działania

Realizujemy wiele projektów edukacyjnych, doradczych, regrantingowych, czy skupionych na rozwoju wolontariatu. 

Jesteśmy zdania, że wolontariat nie ma ograniczeń wiekowych, dlatego w nasze inicjatywy społeczne angażujemy wszystkie grupy wiekowe: od dzieci i młodzieży, poprzez studentów, wolontariuszy pracowniczych i senioralnych.
Inspirujemy, integrujemy, szkolimy i doradzamy :)

Projekty

Projekty aktualne

Poznańskie Centrum Wolontariatu

Od marca 2024 pełnimy rolę Poznańskiego Centrum Wolontariatu. Reprezentujesz organizację pozarządową, instytucję lub rozwijasz wolontariat szkolny? Zapraszamy do współpracy.


Poznańskie Centrum Wolontariatu
Klub starszaka

Wolontariat Łączy Pokolenia w WLKP 2024

Stawiamy na aktywizację seniorów z 4 wielkopolskich powiatów. Seniorów i seniorki zapraszamy do międzypokoleniowej integracji z dziećmi i młodzieżą 


Wielkoduchy w Wielkopolsce

Rozwijanie wolontariatu wśród najmłodszych w Wielkopolsce. 


Klub starszaka
Poznańskie Centrum Wolontariatu

Poznańska Akademia Koordynatorów Wolontariatu

W ramach projektu oferujemy cykl szkoleń, kompleksowy program edukacyjno-doradczy w zakresie rozwijania wolontariatu w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych.


Poznańska Akademia Wolontariatu Senioralnego

W ramach projektu oferujemy cykl szkoleń, kompleksowy program edukacyjno-doradczy w zakresie rozwijania wolontariatu senioralnego 


Poznańskie Centrum Wolontariatu
Klub starszaka

Wzmocnienie i profesjonalizacja działalności poradniczej CREO

Założeniem projektu jest wzmocnienie oraz profesjonalizacja dział. poradniczej CREO. W ramach działania stworzone zostanie Mobilne Centrum Dostępności.


Akademia Wolontariatu III 2024/2025

To już trzecia odsłona projektu Akademia Wolontariatu! W ramach działań wzmacniamy organizacje i instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami♿, a także szkolimy wolontariuszy.
Działania realizowane są w 4 województwach.

Klub starszaka
Klub starszaka

Niezwykła Moc Terapii

Więcej informacji wkrótce.


Od SBO do PBO 2024

Głównym założeniem projektu jest zwiększanie zaangażowania młodzieży w sprawy publiczne w Poznaniu. Warsztaty dla uczniów i uczennic zapoznają ich z ideą Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. 


Klub starszaka
Klub starszaka

DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej Wlkp 2024

Projekt mający na celu zwiększenie partycypacji obywatelskiej młodzieży, zwiększenie ich zaangażowania w sprawy publiczne w swoich gminach oraz wzrost wiedzy o samorządzie terytorialnym ze szczególnym uwzględnieniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego..  


DziałaMY dla młodych!

Projekt mający na celu zwiększenie partycypacji obywatelskiej młodzieży. 


Klub starszaka

Klub Starszaka

Klub aktywności dla osób starszych, który funkcjonuje od 2014 roku. Ofertę przygotowaliśmy na tyle różnorodnie, by stanowiła ciekawą alternatywę aktywnego spędzania czasu dla osób 60+. 
Zapraszamy na kolejny sezon ciekawych spotkań w 2024 roku!

Klub starszaka
Klub starszaka

Konkurs regrantingowy: Wolontariat łączy Pokolenia 2024-2026

W ramach tego konkursu oferujemy wsparcie minimum 84 organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z całej Polski w działaniach wzmacniających międzypokoleniowe inicjatywy wolontariackie.  Do rozdysponowania mamy aż 84 granty po 7 000 zł .


Przez Wolontariat do Integracji 4

To już 4 edycja projektu Przez Wolontariat do Integracji, w trakcie którego rozwijamy działalność wolontariuszy - Drużyny CREO. Ponadto realizujemy działania edukacyjne w szkołach w tematyce niepełnosprawności, wspieraliśmy organizacje pozarządowe z Poznania i realizujemy eventy promujące aktywność OzN.


Klub starszaka
Klub starszaka

MOC wolontariatu w CREO 2023-2026

W ramach tego projektu stawiamy na zwiększenie profesjonalizmu i rozwój CREO w obszarze wolontariatu. W planie mamy szereg działań rozwijających wolontariat w naszej organizacji pod czujnym okiem Koordynatorki Wolontariatu.


Włączamy Zero Waste 2022-2024

Głównym założeniem projektu jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w polityki lokalne dotyczące ekologii i ZERO WASTE. Partnerzy: Stowarzyszenie Metropolia Poznań, EBM (Słowenia) oraz Norsensus Mediaforum (Norwegia). 


Klub starszaka
Klub starszaka

Aktywna Młodzież 2022-2024

Projekt regrantingowy wspierający rady młodzieżowe przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz samorządy uczniowskie i studenckie na terenie województwa lubuskiego oraz zachodniopomorskiego 


Akademia Wolontariatu III 2023/2024

To już trzecia odsłona projektu Akademia Wolontariatu! W ramach działań wzmacniamy organizacje i instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami♿, a także szkolimy wolontariuszy.
Działania realizowane są w 4 województwach.

Klub starszaka
Klub starszaka

Sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy

Głównym założeniem projektu jest zapewnienie sprzętu rehabilitacyjnego potrzebującym osobom z niepełnosprawnościami pochodzenia ukraińskiego, którzy w wyniku działań wojennych trafili do Polski lub potrzebują pomocy na terenie Ukrainy.  Projekty zrealizowane

Innowacje w Domach Pomocy Społecznej

W ramach realizujemy cykl warsztatów i spotkań w DPS na bazie naszych projektów innowacyjnych:  Senior w świecie VR, Zwierzęta prawdziwymi przyjaciółmi seniorów oraz Zielono Mi.


Klub starszaka
Klub starszaka

Fundusz Samorządów Uczniowskich 2023

W ramach projektu aktywizujemy członków samorządów uczniowskich z poznańskich szkół ponadpodstawowych i przygotowujemy do udziału w kolejnych edycjach Funduszu Samorządów Uczniowskich organizowanych przez Miasto Poznań.


Przedszkola i szkoły pełne szacunku 2023

To trzecia odsłona projektu Przedszkola i Szkoły pełne szacunku. Głównym założeniem projektu wzrost wiedzy i umiejętności wśród minimum 10 nauczycieli i wychowawców z 10 przedszkoli i szkół w Poznaniu w tematyce kształtowania wśród dzieci i młodzieży postaw opartych na otwartości i szacunku 


Klub starszaka
Klub starszaka

Wolontariat do Poznania 2023

Aplikuj o grant! To już trzecia edycja konkursu regrantingowego, w którym kompleksowo wesprzemy minimum 20 organizacji pozarządowych/instytucji pożytku publicznego/grup nieformalnych z Poznania w profesjonalizacji działań wolontariackich i współpracy z wolontariuszami.            

Poznańska Akademia Wolontariatu 2023

Poznańska Akademia Wolontariatu to pakiet bezpłatnych szkoleń dla osób
gotowych do społecznego zaangażowania w poznańskich NGO.            
Zapraszamy do sprawdzenia szerokiej oferty!
Klub starszaka
Klub starszaka

DziałaMY DoradzaMY - Program regrantingu 
dla organizacji poradniczych 2022-2023

Głównym założeniem projektu jest kompleksowe wsparcie 60 organizacji poradniczych w profesjonalizacji swoich struktur poprzez program regrantingowy. Program realizowany w 3 województwach - lubuskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim 

Konkurs dla nauczycieli: Wolontariat z Klasą 2023

Konkurs dla nauczycieli na dofinansowanie działań wolontariatu szkolnego.
Zapraszamy do udziału poznańskie szkoły! Klub starszaka
Klub starszaka

Od SBO do PBO 2023

Głównym założeniem projektu jest zwiększanie zaangażowania młodzieży w sprawy publiczne w Poznaniu. Warsztaty dla uczniów i uczennic zapoznają ich z ideą Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. 


Wolontariat Łączy Pokolenia w Poznaniu 2023

2023
Wsparcie rozwoju wolontariatu w miejskich domach pomocy społecznej (DPS) na terenie miasta Poznania. Działania szkoleniowe skierowane są do koordynatorów wolontariatu w DPS, jak i chętnych do zaangażowania wolontariuszy i wolontariuszek


Klub starszaka
Klub starszaka

Wolontariat Łączy Pokolenia w WLKP 2023

Stawiamy na aktywizację seniorów z 4 wielkopolskich powiatów. Seniorów i seniorki zapraszamy do międzypokoleniowej integracji z dziećmi i młodzieżą 


DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Poznaniu 2023

Projekt mający na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie obywatelskie miasta Poznania i  stworzenie 5 Szkolnych Klubów Młodego Obywatela (SKMO) oraz włączenie w działania edukacyjne 100 uczniów i uczennic oraz 5 nauczycieli i nauczycielek ze szkół na terenie Poznania


Klub starszaka
Klub starszaka

DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej Wlkp 2023

Projekt mający na celu zwiększenie partycypacji obywatelskiej młodzieży, zwiększenie ich zaangażowania w sprawy publiczne w swoich gminach oraz wzrost wiedzy o samorządzie terytorialnym ze szczególnym uwzględnieniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego..  


Klub starszaka

W Krainie Deszczowców 2022-2023

Głównym założeniem projektu jest wzrost wiedzy wśród mieszkańców i mieszkanek z terenu Poznania i powiatu poznańskiego na temat potrzeby, możliwości i korzyści wynikających z zagospodarowania wód opadowych oraz zwiększenie proekologicznej aktywności społecznej wśród dzieci i młodzieży. 


Przez Wolontariat do Integracji 2023

To już trzecia edycja projektu Przez Wolontariat do Integracji, w trakcie którego rozwijamy działalność wolontariuszy - Drużyny CREO. Ponadto realizujemy działania edukacyjne w szkołach w tematyce niepełnosprawności, wspieraliśmy organizacje pozarządowe z Poznania i realizujemy eventy promujące aktywność OzN. 


Klub starszaka

DziałaMY dla Klimatu - program rozwoju edukacji obywatelskiej / 2022-2023

Projekt rozwijający sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela w 25 szkołach w Metropolii Poznań. Przed uczniami i uczennicami zostanie postawione zadanie zorganizowania Szkolnego Budżetu Obywatelskiego w tematyce ekologicznej
Klub starszaka
Klub starszaka

Klub Starszaka

Klub aktywności dla osób starszych, który funkcjonuje od 2014 roku. Ofertę przygotowaliśmy na tyle różnorodnie, by stanowiła ciekawą alternatywę aktywnego spędzania czasu dla osób 60+. 
Zapraszamy na kolejny sezon ciekawych spotkań w 2023 roku!

Projekt innowacyjny: Senior w świecie VR

Głównym założeniem innowacji jest wdrożenie modelu zajęć w wirtualnej rzeczywistości przy użyciu gogli VR, a tym samym, poprzez tę technologię, stworzenie zupełnie nowej jakości prowadzenia unikalnych zajęć terapeutycznych dla osób starszych, w tym mieszkańców DPS.
Klub starszaka
Zwierzaki prawdziwymi przyjaciółmi seniorów

Projekt innowacyjny: 
Zwierzaki prawdziwymi przyjaciółmi seniorów 

Ideą projektu było stworzenie mieszkańcom poznańskich DPS możliwości zamieszkiwania ze zwierzętami i tym samym, poprzez zooterapię, zwiększenie ich jakości życia. Obecnie trwa upowszechnianie modelu

Zwierzaki Prawdziwymi Przyjaciółmi Seniorów w WLKP

W 2020 roku wprowadziliśmy zwierzęta do kolejnych dwóch ośrodków!
Projekt Zwierzaki Prawdziwymi Przyjaciółmi Seniorów w Wielkopolsce jest kontynuacją projektu innowacyjnego Zwierzaki Prawdziwymi Przyjaciółmi Seniorów prowadzonego od 2018 roku. 
DPS Niedziałkowskiego.jpg
Klub starszaka

DziałaMY dla Dostępności - program rozwoju edukacji obywatelskiej / 2021-2023

Projekt rozwijający sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela w 23 szkołach w Metropolii Poznań. Przed uczniami i uczennicami zostanie postawione zadanie zorganizowania Szkolnego Budżetu Dostępności.

Akademia Wolontariatu II 2022/2023

To druga odsłona projektu Akademia Wolontariatu I! W ramach działań wzmacniamy organizacje i instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami♿, a także szkolimy wolontariuszy.
Działania realizowane są w 4 województwach.

Klub starszaka
Klub starszaka

Przedszkola i szkoły pełne szacunku 2022

To druga odsłona projektu Przedszkola i Szkoły pełne szacunku. Głównym założeniem projektu wzrost wiedzy i umiejętności wśród minimum 10 nauczycieli i wychowawców z 10 przedszkoli i szkół w Poznaniu w tematyce kształtowania wśród dzieci i młodzieży postaw opartych na otwartości i szacunku 


Zielono Mi II / 2022

To druga odsłona projektu Zielono Mi. Głównym założeniem projektu ZIELONO MI jest wprowadzenie do DPS hortiterapii przy wsparciu wolontariuszy i wolontariuszek
Działania realizowane są w Domach Pomocy Społecznej w Poznaniu.

Klub starszaka
Klub starszaka

Fundusz Samorządów Uczniowskich 2022

W ramach projektu aktywizujemy członków samorządów uczniowskich z poznańskich szkół ponadpodstawowych i przygotowujemy do udziału w kolejnych edycjach Funduszu Samorządów Uczniowskich organizowanych przez Miasto Poznań.


Od SBO do PBO 2022

Głównym założeniem projektu jest zwiększanie zaangażowania młodzieży w sprawy publiczne w Poznaniu. Warsztaty dla uczniów i uczennic zapoznają ich z ideą Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. 


Klub starszaka
Klub starszaka

Wielkoduchy w Wielkopolsce 2022

W ramach projektu wspieramy szkoły z Wielkopolski w organizowaniu i promowaniu wolontariatu.
Chcesz rozwijać wolontariat w swojej szkole i przekazać tę ideę uczniom i uczennicom?
Ten projekt jest dla Ciebie :) 


Poznańska Akademia Wolontariatu 2022

Poznańska Akademia Wolontariatu to pakiet szkoleń dla wolontariuszy!
Oferujemy wsparcie szkoleniowe i doradcze dla wolontariuszy i wolontariuszek, gotowych do społecznego zaangażowania w poznańskich organizacjach pozarządowych. 
Z apraszamy do sprawdzenia szerokiej oferty!
Klub starszaka
Klub starszaka

Wolontariat łączy Pokolenia w Wielkopolsce 2022

Stawiamy na aktywizację osób w wieku senioralnym z 4 wielkopolskich powiatów! Seniorów i seniorki angażujemy we wspólne międzypokoleniowe działania społeczne z uczniami i uczennicami z lokalnych szkół, tym samym pokazując, że wolontariat może łączyć pokolenia i jest doskonałą formą lokalnej intergracji.

Wolontariat łączy Pokolenia w Poznaniu 2022

Głównym założeniem projektu jest wsparcie rozwoju wolontariatu w miejskich domach pomocy społecznej (DPS) na terenie miasta Poznania
Działania szkoleniowe skierowane są zarówno do koordynatorów wolontariatu w DPS, jak i chętnych do zaangażowania wolontariuszy i wolontariuszek 

Klub starszaka
Klub starszaka

Wolontariat z Klasą 2022

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie szkolnych koordynatorów i koordynatorek
wolontariatu z poznańskich szkół w profesjonalnym organizowaniu i rozwijaniu idei wolontariatu
szkolnego poprzez realizację szeregu działań szkoleniowych, doradczych i wspierających. 

Wolontariat do Poznania 2022

To już druga edycja konkursu regrantingowego, w którym kompleksowo wesprzemy minimum 34 organizacji pozarządowych/instytucji pożytku publicznego/grup nieformalnych z Poznania
w profesjonalizacji działań wolontariackich i współpracy z wolontariuszami.

Klub starszaka
Przez Wolontariat do Integracji

Przez Wolontariat do Integracji II / 2022

Kontynuacja projektu z zeszłego roku, w którym rozwijaliśmy działalność wolontariuszy - Drużyny CREO, realizowaliśmy działania edukacyjne w szkołach w tematyce niepełnosprawności oraz wspieraliśmy szkoleniowo i wolontariacko organizacje pozarządowe z Poznania. 

DziałaMY - program rozwoju edukacji obywatelskiej w Poznaniu/ 2022

Projekt mający na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie obywatelskie miasta Poznania i  stworzenie 5 Szkolnych Klubów Młodego Obywatela (SKMO) oraz włączenie w działania edukacyjne 100 uczniów i uczennic oraz 5 nauczycieli i nauczycielek ze szkół na terenie Poznania. 
Przez Wolontariat do Integracji
Przez Wolontariat do Integracji

DziałaMY - program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce/ 2022

Projekt mający na celu zwiększenie partycypacji obywatelskiej młodzieży, zwiększenie ich zaangażowania w sprawy publiczne w swoich gminach oraz wzrost wiedzy o samorządzie terytorialnym ze szczególnym uwzględnieniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

DziałaMY - program rozwoju edukacji obywatelskiej 
w Wielkopolsce / 2021-2022

Projekt rozwijający sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela w 20 szkołach w Wielkopolsce, 
w których dzieci i młodzież zorganizują szkolne budżety obywatelskie!

Klub starszaka
Klub starszaka

Wolontariat dla Ukrainy

Projekt mający na celu wsparcie koordynatorów i koordynatorek w miejscach realizacji działań pomocowych na rzecz osób przybywających do Poznania z Ukrainy.

Akademia Wolontariatu I

W ramach projektu wzmacniamy organizacje i instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami♿, a także szkolimy wolontariuszy.
Działania realizowane są w 4 województwach:  wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim i dolnośląskim.

Klub starszaka
Klub starszaka

Wolontariat do Poznania

Projekt regrantingowy, w ramach którego kompleksowo wspieramy minimum 25 organizacji pozarządowych/instytucji pożytku publicznego/grup nieformalnych z Poznania w profesjonalizacji działań wolontariackich i współpracy z wolontariuszami.

Aktywność MURowana

Kampania społeczna CREO, w ramach której tworzymy aż cztery murale wielkoformatowe w Wielkopolsce.
Promujemy w ten sposób różnorodne aktywności osób z niepełnosprawnościami!

Klub starszaka
Klub starszaka

STARszaki

STARszaki - kampania społeczna promująca pozytywny wizerunek  osób starszych.

Przez Wolontariat do Integracji / 2021

W ramach projektu założono kompleksowe działania wychodzące naprzeciw problemom związanym z ograniczoną integracją społeczną i deficytem wolontariuszy wspierających organizacje
pozarządowe i instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 
Klub starszaka
Klub starszaka

DziałaMY. Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Poznaniu / 2021

Projekt rozwijający sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela w 5 szkołach w Poznaniu.
Projekt zostanie zwieńczony organizacją Szkolnego Budżetu Obywatelskiego i debaty na ważny lokalnie temat.

DziałaMY - program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce / 2021

Projekt rozwijający sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela w 4 szkołach w Wielkopolsce. 
Projekt zostanie zwieńczony organizacją Szkolnego Budżetu Obywatelskiego i debaty na ważny lokalnie temat.

Klub starszaka
Klub starszaka

PROO / 2019 - 2021

Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego 
Stowarzyszenia CREO. 
Projekt realizujemy w latach 2019-2021.

Od SBO do PBO / 2021

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży w sprawy publiczne w Poznaniu. Warsztaty dla uczniów i uczennic mają zapoznać ich z ideą Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. 
Klub starszaka
Klub starszaka

Pedagog na szóstkę! / 2021

Głównym założeniem projektu jest rozwijanie kompetencji pedagogów z 8 poznańskich szkół.

Kształtowanie Kompetencji Społecznych 
wśród młodzieży w Poznaniu / 2021

To projekt zakładający rozwój kompetencji społecznych wśród poznańskiej młodzieży poprzez  
organizację kompleksowych działań edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych.

Klub starszaka
Remont pokoju

Projekt innowacyjny:
Mój własny kąt

W ramach projektu wyremontowaliśmy pokoje w poznańskich Domach Pomocy Społecznej, by wdrożyć w nich spersonalizowane udogodnienia dla osób starszych,zgodnie z ideą uniwersalnego projektowania.

Bierzemy Sprawy w Swoje Ręce / 2020

Nasza kampania społeczna to próba zwrócenia uwagi na różnorodne aktywności społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami, które podejmują w życiu takie same aktywności jak osoby pełnosprawne.
Dlaczego więc nie są postrzegani w ten sam sposób?

Klub starszaka
Klub starszaka

Zielono Mi / 2020

Głównym założeniem projektu Zielono Mi było wdrożenie w DPS modelu rozwijania hortiterapii i wsparcie seniorów i seniorek z poznańskich Domów Pomocy Społecznej, w szczególnie trudnym okresie pandemii.

Maseczka Seniorro / 2020

Maseczka Seniorro to inicjatywa skierowana do wolontariuszy i wolontariuszek (głównie senioralnych), którzy chcieli wspomóc potrzebującym mieszkańców Poznania poprzez akcję szycia maseczek. 
Gotowe maseczki były następnie dystrybuowane do zgłaszających zapotrzebowanie osób starszych.
Klub starszaka
Klub starszaka

DziałaMY w Metropolii Poznań / 2019-2020

W ramach projektu rozwinęliśmy sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela, w których dzieci  i młodzież organizują szkolne budżety obywatelskie i uczą się być uważnymi na otoczenie młodymi obywatelami i społecznikami. 

Szacun dla wszystkich / 2020

W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl warsztatów edukacyjnych dla uczniów w tematyce niepełnosprawności, starości z naciskiem na likwidację barier i stereotypów.

Zwieńczeniem działań była organizacja kampanii na terenie szkoły promującej szacunek wobec osób z niepełnosprawnością lub/i osób starszych.

Projekt Szacun dla wszystkich
Klub starszaka

Kształtowanie Kompetencji Społecznych / 2020

W ramach projektu kształtowaliśmy kompetencje społeczne takie jak: empatia, zrozumienie inności, czy umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach społecznych.

Integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami w Wielkopolsce / 2020

W ramach projektu dotarliśmy do gminy Oborniki, gdzie mieliś my okazję przeprowadzić cykl zdalnych warsztatów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz uczniów i uczennic. 
Klub starszaka
Klub starszaka

Integracja społeczna OzN - to możliwe! / 2019

Projekt wyszedł naprzeciw problemom związanym z ograniczoną integracją społeczną osób z niepełnosprawnościami z lokalną społecznością. 
Mieliśmy okazję przeprowadzić cykl warsztatów dla kadr, wolontariuszy i organizacji działających na rzecz OzN w Wielkopolsce.

Wolontariat łączy pokolenia / 2019

W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl warsztatów edukacyjnych dla uczniów w tematyce starości i wolontariatu.

Zwieńczeniem działań była organizacja akcji wolontariackich na rzecz osób starszych oraz przeprowadzenie kampanii na terenie szkoły promującej szacunek wobec osób starszych
Wolontariat łączy pokolenia