plen

Nasze działania

Głównym celem naszych działań jest rozwijanie idei wolontariatu,
a także przełamywanie stereotypów i barier na temat starości i niepełnosprawności

Jesteśmy zdania, że wolontariat nie ma ograniczeń wiekowych, dlatego w nasze inicjatywy społeczne angażujemy wszystkie grupy wiekowe: od dzieci i młodzieży, poprzez studentów, wolontariuszy pracowniczych i senioralnych.
Inspirujemy, integrujemy, szkolimy i doradzamy :)

Projekty

Projekty trwające

Zielono Mi II

To druga odsłona projektu Zielono Mi. Głównym założeniem projektu ZIELONO MI jest wprowadzenie do DPShortiterapii przy wsparciu wolontariuszy i wolontariuszek
Działania realizowane są w Domach Pomocy Społecznej w Poznaniu.

Klub starszaka
Klub starszaka

Akademia Wolontariatu II

To druga odsłona projektu Akademia Wolontariatu I! W ramach działań wzmacniamy organizacje i instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami♿, a także szkolimy wolontariuszy.
Działania realizowane są w 4 województwach.

Wielkoduchy w Wielkopolsce 2022

W ramach projektu wspieramy szkoły z Wielkopolski w organizowaniu i promowaniu wolontariatu.
Chcesz rozwijać wolontariat w swojej szkole i przekazać tę ideę uczniom i uczennicom?
Ten projekt jest dla Ciebie :)


Klub starszaka
Klub starszaka

Poznańska Akademia Wolontariatu 2022

Poznańska Akademia Wolontariatu to pakiet szkoleń dla wolontariuszy!
Oferujemy wsparcie szkoleniowe i doradcze dla wolontariuszy i wolontariuszek, gotowych do społecznego zaangażowania w poznańskich organizacjach pozarządowych.
Zapraszamy do sprawdzenia szerokiej oferty!

Wolontariat łączy Pokolenia w Wielkopolsce 2022

Stawiamy na aktywizację osób w wieku senioralnym z 4 wielkopolskich powiatów! Seniorów i seniorki angażujemy we wspólne międzypokoleniowe działania społeczne z uczniami i uczennicami z lokalnych szkół, tym samym pokazując, że wolontariat może łączyć pokolenia i jest doskonałą formą lokalnej intergracji.

Klub starszaka
Klub starszaka

Wolontariat łączy Pokolenia w Poznaniu 2022

Głównym założeniem projektu jest wsparcie rozwoju wolontariatu w miejskich domach pomocy społecznej (DPS) na terenie miasta Poznania
Działania szkoleniowe skierowane są zarówno do koordynatorów wolontariatu w DPS, jak i chętnych do zaangażowania wolontariuszy i wolontariuszek

Wolontariat z Klasą 2022

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie szkolnych koordynatorów i koordynatorek
wolontariatu z poznańskich szkół w profesjonalnym organizowaniu i rozwijaniu idei wolontariatu
szkolnego poprzez realizację szeregu działań szkoleniowych, doradczych i wspierających.
Klub starszaka
Klub starszaka

Klub Starszaka

Klub aktywności dla osób starszych, który funkcjonuje od 2014 roku. Ofertę przygotowaliśmy na tyle różnorodnie, by stanowiła ciekawą alternatywę aktywnego spędzania czasu dla osób 60+.
Zapraszamy na kolejny sezon ciekawych spotkań w 2022 roku w opcji zdalnej i stacjonarnej!

Wolontariat do Poznania 2022

To już druga edycja konkursu regrantingowego, w którym kompleksowo wesprzemy minimum 34 organizacji pozarządowych/instytucji pożytku publicznego/grup nieformalnych z Poznania
w profesjonalizacji działań wolontariackich i współpracy z wolontariuszami.

Klub starszaka
Przez Wolontariat do Integracji

Przez Wolontariat do Integracji II / 2022

Kontynuacja projektu z zeszłego roku, w którym rozwijaliśmy działalność wolontariuszy - Drużyny CREO, realizowaliśmy działania edukacyjne w szkołach w tematyce niepełnosprawności oraz wspieraliśmy szkoleniowo i wolontariacko organizacje pozarządowe z Poznania.

DziałaMY - program rozwoju edukacji obywatelskiej w Poznaniu/ 2022

Projekt mający na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie obywatelskie miasta Poznania istworzenie 5 Szkolnych Klubów Młodego Obywatela (SKMO) oraz włączenie w działania edukacyjne 100 uczniów i uczennic oraz 5 nauczycieli i nauczycielek ze szkół na terenie Poznania.
Przez Wolontariat do Integracji
Przez Wolontariat do Integracji

DziałaMY - program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce/ 2022

Projekt mający na celu zwiększenie partycypacji obywatelskiej młodzieży, zwiększenie ich zaangażowania w sprawy publiczne w swoich gminach oraz wzrost wiedzy o samorządzie terytorialnym ze szczególnym uwzględnieniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

DziałaMY - program rozwoju edukacji obywatelskiej
w Wielkopolsce / 2021-2022

Projekt rozwijający sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela w 20 szkołach w Wielkopolsce,
w których dzieci i młodzież zorganizują szkolne budżety obywatelskie!

Klub starszaka
Klub starszaka

DziałaMY dla Dostępności - program rozwoju edukacji obywatelskiej / 2021-2023

Projekt rozwijający sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela w 23 szkołach w Metropolii Poznań. Przed uczniami i uczennicami zostanie postawione zadanie zorganizowania Szkolnego Budżetu Dostępności.

DziałaMY dla Klimatu - program rozwoju edukacji obywatelskiej / 2022-2023

Projekt rozwijający sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela w 25 szkołach w Metropolii Poznań. Przed uczniami i uczennicami zostanie postawione zadanie zorganizowania Szkolnego Budżetu Obywatelskiego w tematyce ekologicznej
Klub starszaka
Zwierzaki prawdziwymi przyjaciółmi seniorów

Projekt innowacyjny:
Zwierzaki prawdziwymi przyjaciółmi seniorów

Ideą projektu było stworzenie mieszkańcom poznańskich DPS możliwości zamieszkiwania ze zwierzętami i tym samym, poprzez zooterapię, zwiększenie ich jakości życia. Obecnie trwa upowszechnianie modelu

Zwierzaki Prawdziwymi Przyjaciółmi Seniorów w WLKP

Projekt Zwierzaki Prawdziwymi Przyjaciółmi Seniorów w Wielkopolsce jest kontynuacją projektu innowacyjnego Zwierzaki Prawdziwymi Przyjaciółmi Seniorów prowadzonego od 2018 roku.
W 2020 roku wprowadziliśmy zwierzęta do kolejnych dwóch ośrodków!
DPS Niedziałkowskiego.jpg

Projekty zrealizowane

Wolontariat dla Ukrainy

Projekt mający na celu wsparcie koordynatorów i koordynatorek w miejscach realizacji działań pomocowych na rzecz osób przybywających do Poznania z Ukrainy.
Klub starszaka
Klub starszaka

Projekt innowacyjny: Senior w świecie VR

Głównym założeniem innowacji jest wdrożenie modelu zajęć w wirtualnej rzeczywistości przy użyciu gogli VR, a tym samym, poprzez tę technologię, stworzenie zupełnie nowej jakości prowadzenia unikalnych zajęć terapeutycznych dla osób starszych, w tym mieszkańców DPS.

Akademia Wolontariatu I

W ramach projektu wzmacniamy organizacje i instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami♿, a także szkolimy wolontariuszy.
Działania realizowane są w 4 województwach:wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim i dolnośląskim.

Klub starszaka
Klub starszaka

Wolontariat do Poznania

Projekt regrantingowy, w ramach którego kompleksowo wspieramy minimum 25 organizacji pozarządowych/instytucji pożytku publicznego/grup nieformalnych z Poznania w profesjonalizacji działań wolontariackich i współpracy z wolontariuszami.

Aktywność MURowana

Kampania społeczna CREO, w ramach której tworzymy aż cztery murale wielkoformatowe w Wielkopolsce.
Promujemy w ten sposób różnorodne aktywności osób z niepełnosprawnościami!

Klub starszaka
Klub starszaka

STARszaki

STARszaki - kampania społeczna promująca pozytywny wizerunekosób starszych.

Przez Wolontariat do Integracji / 2021

W ramach projektu założono kompleksowe działania wychodzące naprzeciw problemom związanym z ograniczoną integracją społeczną i deficytem wolontariuszy wspierających organizacje
pozarządowe i instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Klub starszaka
Klub starszaka

DziałaMY. Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Poznaniu / 2021

Projekt rozwijający sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela w 5 szkołach w Poznaniu.
Projekt zostanie zwieńczony organizacją Szkolnego Budżetu Obywatelskiego i debaty na ważny lokalnie temat.

DziałaMY - program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce / 2021

Projekt rozwijający sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela w 4 szkołach w Wielkopolsce.
Projekt zostanie zwieńczony organizacją Szkolnego Budżetu Obywatelskiego i debaty na ważny lokalnie temat.

Klub starszaka
Klub starszaka

PROO / 2019 - 2021

Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego
Stowarzyszenia CREO.
Projekt realizujemy w latach 2019-2021.

Od SBO do PBO / 2021

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży w sprawy publiczne w Poznaniu. Warsztaty dla uczniów i uczennic mają zapoznać ich z ideą Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.
Klub starszaka
Klub starszaka

Pedagog na szóstkę! / 2021

Głównym założeniem projektu jest rozwijanie kompetencji pedagogów z 8 poznańskich szkół.

Kształtowanie Kompetencji Społecznych
wśród młodzieży w Poznaniu / 2021

To projekt zakładający rozwój kompetencji społecznych wśród poznańskiej młodzieży poprzez
organizację kompleksowych działań edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych.

Klub starszaka
Remont pokoju

Projekt innowacyjny:
Mój własny kąt

W ramach projektu wyremontowaliśmy pokoje w poznańskich Domach Pomocy Społecznej, by wdrożyć w nich spersonalizowane udogodnienia dla osób starszych,zgodnie z ideą uniwersalnego projektowania.

Bierzemy Sprawy w Swoje Ręce / 2020

Nasza kampania społeczna to próba zwrócenia uwagi na różnorodne aktywności społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami, które podejmują w życiu takie same aktywności jak osoby pełnosprawne.
Dlaczego więc nie są postrzegani w ten sam sposób?

Klub starszaka
Klub starszaka

Zielono Mi / 2020

Głównym założeniem projektu Zielono Mi było wdrożenie w DPS modelu rozwijania hortiterapii i wsparcie seniorów i seniorek z poznańskich Domów Pomocy Społecznej, w szczególnie trudnym okresie pandemii.

Maseczka Seniorro / 2020

Maseczka Seniorro to inicjatywa skierowana do wolontariuszy i wolontariuszek (głównie senioralnych), którzy chcieli wspomóc potrzebującym mieszkańców Poznania poprzez akcję szycia maseczek.
Gotowe maseczki były następnie dystrybuowane do zgłaszających zapotrzebowanie osób starszych.
Klub starszaka
Klub starszaka

DziałaMY w Metropolii Poznań / 2019-2020

W ramach projektu rozwinęliśmy sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela, w których dzieci  i młodzież organizują szkolne budżety obywatelskie i uczą się być uważnymi na otoczenie młodymi obywatelami i społecznikami.

Szacun dla wszystkich / 2020

W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl warsztatów edukacyjnych dla uczniów w tematyce niepełnosprawności, starości z naciskiem na likwidację barier i stereotypów.

Zwieńczeniem działań była organizacja kampanii na terenie szkoły promującej szacunek wobec osób z niepełnosprawnością lub/i osób starszych.

Projekt Szacun dla wszystkich
Klub starszaka

Kształtowanie Kompetencji Społecznych / 2020

W ramach projektu kształtowaliśmy kompetencje społeczne takie jak: empatia, zrozumienie inności, czy umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach społecznych.

Integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami w Wielkopolsce / 2020

W ramach projektu dotarliśmy do gminy Oborniki, gdzie mieliś my okazję przeprowadzić cykl zdalnych warsztatów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz uczniów i uczennic.
Klub starszaka
Klub starszaka

Integracja społeczna OzN - to możliwe! / 2019

Projekt wyszedł naprzeciw problemom związanym z ograniczoną integracją społeczną osób z niepełnosprawnościami z lokalną społecznością.
Mieliśmy okazję przeprowadzić cykl warsztatów dla kadr, wolontariuszy i organizacji działających na rzecz OzN w Wielkopolsce.

Wolontariat łączy pokolenia / 2019

W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl warsztatów edukacyjnych dla uczniów w tematyce starości i wolontariatu.

Zwieńczeniem działań była organizacja akcji wolontariackich na rzecz osób starszych oraz przeprowadzenie kampanii na terenie szkoły promującej szacunek wobec osób starszych
Wolontariat łączy pokolenia