Nasze działania

Głównym celem naszych działań jest rozwijanie idei wolontariatu,
a także przełamywanie stereotypów i barier na temat starości i niepełnosprawności

Jesteśmy zdania, że wolontariat nie ma ograniczeń wiekowych, dlatego w nasze inicjatywy społeczne angażujemy wszystkie grupy wiekowe: od dzieci i młodzieży, poprzez studentów, wolontariuszy pracowniczych i senioralnych.
Inspirujemy, integrujemy, szkolimy i doradzamy :)

Innowacje

Wolontariusze w trakcie WOŚP

Senior w świecie VR


Głównym założeniem innowacji jest wdrożenie modelu zajęć w wirtualnej rzeczywistości przy użyciu gogli VR, a tym samym, poprzez tę technologię, stworzenie zupełnie nowej jakości prowadzenia unikalnych zajęć terapeutycznych dla osób starszych, w tym mieszkańców DPS.

Mój własny kąt


W ramach projektu wyremontowaliśmy pokole w poznańskich Domach Pomocy Społecznej przy wsparciu wolontariuszy i wolontariuszy pracowniczych 10 firm. Wdrożyliśmy spersonalizowane udogodnienia dla seniorek i seniorów zgodnie z ideą uniwersalnego projektowania.

Wolontariusze w trakcie WOŚP
Wolontariusze w trakcie WOŚP

Zwierzaki prawdziwymi przyjaciółmi seniorów 


Ideą projektu było stworzenie mieszkańcom poznańskich DPS możliwości zamieszkiwania ze zwierzętami i tym samym, poprzez zooterapię, zwiększenie ich jakości życia. Obecnie trwa upowszechnianie modelu

Zwierzaki Prawdziwymi Przyjaciółmi Seniorów w WLKP


Projekt Zwierzaki Prawdziwymi Przyjaciółmi Seniorów w Wielkopolsce jest kontynuacją projektu innowacyjnego Zwierzaki Prawdziwymi Przyjaciółmi Seniorów prowadzonego od 2018 roku.

Wolontariusze w trakcie WOŚP

Akcje

Wolontariusze w trakcie WOŚP

Sztab CREO w trakcie WOŚP


Sztab WOŚP w CREO to nasza tradycja, która trwa od 2007 roku!

SZTAB CREO tworzą wolontariusze szkolni, akademiccy, pracowniczy, senioralni, a także nasi przyjaciele, którzy od lat wspierają CREO.

Łącznie w trakcie każdego Finału w naszym sztabie pracuje blisko 200 osób!

Maraton wolontariatu

Jednego dnia, w jednym miejscu, zaangażuj się w pracę wolontariacką na rzecz różnych organizacji potrzebujących wsparcia!

Rekord dobrych uczynków ostatniego maratonu to: 100 zaangażowanych osób, ponad 160 godzin pomagania i 300 wykonanych rękodzieł.
Maraton wolontariatu