Wybierz optymalną dla siebie formułę współpracy i zostań naszym Partnerem!

Współpracujemy z wieloma instytucjami, firmami i innymi organizacjami pozarządowymi - każde partnerstwo to
nowe wyzwania, inspiracje i dobre działania, które możemy realizować wspólnie.

Dlaczego warto z nami współpracować??

Wzbogacenie wizerunku firmy jako udziealącej się społecznie, wspieranie ważnych społecznie wartości, integrowanie pracowników zespołu, nowe doświadczenia i kompetencje, wzmocnienie potencjałów promocyjnych i wizerunkowych

W jaki sposób możesz się zaangażować?

Wolontariat pracowniczy - praktyczne działanie

Wolontariat pracowniczy

Włącz się w szczytną inicjatywę i zintegruj swój zespół
wokół wspólnego celu.

Wolontariat pracowniczy pomaga w budowaniu silnego i
zgranego zespołu, a także pozwala wzmocnić wizerunek
zaangażowanych firm.

Zapraszamy do kontaktu:
creo@centrumcreo.pl

Współpraca barterowa i wsparcie eksperckie


Zaangażuj się w pomaganie i wesprzyj nasze inicjatywy
poprzez swoje produkty, usługi lub wiedzę ekspercką.
Grajmy zespołowo!

Zapraszamy do kontaktu:
creo@centrumcreo.pl
Współpraca
Sponsoring wydarzeń

Sponsoring wydarzeń


Reklamuj swoją firmę i stań się częścią
organizowanych przez nas inicjatyw wolontariackich!

Zapraszamy do kontaktu:
creo@centrumcreo.pl

Matching found

To system wsparcia, zgodnie z którym firma przekazuje określoną kwotę na rzecz danej organizacji w wyniku przepracowania przez wolontariuszy pracowniczych ustalonej ilości godzin lub pomnaża zebraną/przekazaną przez pracowników kwotę na dany cel.
To działanie integruje wokół wspólnego przedsięwzięcia efektywnie wspierając realizowane inicjatywy społeczne.

Zapraszamy do kontaktu:
creo@centrumcreo.pl
Match found