Deklaracja Dostępności

Wstęp deklaracji

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Centrum Creo - Creo.

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-12-02.
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-28.

 

Dostępność architektoniczna

Adres

Biuro projektowe: Stowarzyszenie CREO ul. Kochanowskiego 8A/2, 60-845 Poznań

Parking

 • Nie mamy parkingu. Na zewnątrz dostępny jest parking miejski.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Wejście do budynku jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Do wejścia do biura doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 15%.
 • Wejście do budynku przez z brązowe drzwi. Po lewej stronie zlokalizowany jest domofon. Należy nacisnąć cyfrę 2. Na korytarzu wejście do biura przez pierwsze drzwi po lewej stronie. Jest na nich tabliczka z logo Stowarzyszenia Creo.
 • Drzwi do biura musisz otworzyć ręcznie.
 • Drzwi do biura otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się w pierwszym pomieszczeniu po lewej stronie.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na jednej kondygnacji, ale na różnych poziomach. Od drzwi wejściowych do poziomu biura prowadzi pochylnia.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Pomieszczenia

 • Około 80% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak nagrania w Polskim Języku Migowym opisującego zakres działalności.
 • Brak zapewnienia tłumacza języka migowego (na miejscu i online).
 • Brak pętli indukcyjnej. 
 • Brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych.
 • Brak tekstu łatwego do czytania i rozumienia.

Wyłączenia: Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r., dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., mapy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie nie przypisano skrótów klawiaturowych do nawigacji strony.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-06-28.

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest JOANNA BAUERFEINDTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc lub wysyłając SMS, MMS na numer telefonu 508 024 833. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich