Wolontariat to nie tylko pomoc innym, ale także rozwój osobisty i społeczny. Może się więc wydawać, że nie ma związku między zadaniami maturalnymi z matematyki a działaniami społecznymi. Tak naprawdę jednak te dwie sfery życia mogą się wspierać i uzupełniać. Jak? Przynajmniej na kilka sposobów!

 

Wczoraj tysiące maturzystów i maturzystek w całej Polsce stawiło czoła jednemu z najbardziej wymagających egzaminów – maturze z matematyki. To wyzwanie, które wymaga nie tylko logicznego myślenia, ale także determinacji i umiejętności radzenia sobie ze stresem. Ale czy istnieje związek między tymi zdolnościami a działaniami wolontariackimi?

Wolontariat to nie tylko pomoc innym, ale także rozwój osobisty i społeczny. Może się więc wydawać, że nie ma związku między zadaniami maturalnymi z matematyki a działaniami społecznymi. Tak naprawdę jednak te dwie sfery życia mogą się wspierać i uzupełniać. Jak? Przynajmniej na kilka sposobów!

Nauka cierpliwości

Po pierwsze, wolontariat uczy cierpliwości i wytrwałości – dwóch kluczowych cech potrzebnych do… rozwiązywania skomplikowanych zadań matematycznych. Wolontariusz może spędzić wiele godzin na pomocą dzieciom w nauce czy starszym w domach opieki, a maturzysta poświęca czas na naukę i rozwiązywanie problemów matematycznych. Oba działania wymagają determinacji i systematyczności.

Rozwój umiejętności interpersonalnych

Po drugie, wolontariat rozwija umiejętności interpersonalne, które również mogą być przydatne podczas egzaminów. Komunikacja z różnymi grupami społecznymi w ramach wolontariatu pomaga młodym ludziom lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych i wyrażać swoje myśli w sposób jasny i zrozumiały – co jest niezbędne podczas udzielania odpowiedzi na pytania na egzaminie.

Po analizie tych powiązań nasuwa się pytanie: czy istnieje wzór na wolontariat, podobny do wzorów matematycznych, które poznajemy na lekcjach? Otóż – tak, istnieje. Może nie jest opatentowany, ale nasuwa się intuicyjnie ;)

Wzór na wolontariat będzie więc wyglądał tak:

W=C×T×E

Gdzie:

  • W to wartość wolontariatu,
  • C to czas poświęcony na działania wolontariackie,
  • T to rodzaj działalności wolontariackiej (np. praca z dziećmi, pomoc osobom starszym),
  • E to efekty działalności wolontariackiej (np. rozwój osobisty, pomoc społeczności lokalnej).

Im większa wartość W, tym większy jest wpływ wolontariatu na nasz rozwój osobisty i społeczny. Proste! Ten wzór warto zapamiętać.

Wydawać się może, że matura z matematyki to tylko egzamin, który decyduje o naszej przyszłości. Jednak za tymi zadaniami i sposobami na ich rozwiązanie kryją się umiejętności i wartości, które możemy rozwijać także poprzez zaangażowanie się w wolontariat. Niech więc tegoroczna matura będzie nie tylko testem naszej wiedzy matematycznej, ale także okazją do refleksji nad rolą, jaką wolontariat pełni w naszym życiu.

Autorka: Maria Pawlak

------

Artykuł został przygotowany w ramach projektu „MOC wolontariatu w CREO 2023-2026”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030”

 
logo komitet do spraw użytku publicznego, NiW