Czas trwania projektu: 15.06.2022 - 31.12.2022

Głównym założeniem projektu jest wsparcie rozwoju wolontariatu w miejskich domach pomocy społecznej (DPS) na terenie miasta Poznania poprzez realizację szeregu działań szkoleniowych, doradczych i mentoringowych skierowanych zarówno do koordynatorów wolontariatu w DPS podnosząc tym samym ich kompetencje w zakresie organizowania działań wolontariackich, jak również do potencjalnych wolontariuszy i wolontariuszek podnosząc ich kompetencje w obszarze wspierania wolontariacko osób starszych oraz aktywizując ich do pomagania.

Celem projektu jest stworzenie w domach pomocy społecznej trwałych struktur wolontariatu.

Warsztaty i szkolenia przewidziane w projekcie:

  • WARSZTATY DLA KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU Z DPS - Obejmują wspólne wypracowanie standardów wolontariatu w DPS przez przedstawicieli każdej z placówek oraz ekspertów CREO oraz usystematyzowanie stworzonych standardów i dokumentów oraz będzie uwzględniał ważne tematy związane z organizowaniem wolontariatu i współpracą z wolontariuszami.
  • WARSZTATY DLA KOORDYNATORÓW / KOORDYNATOREK GRUP WOLONTARIACKICH ORAZ WOLONTARIUSZY / WOLONTARIUSZEK - Założeniem warsztatów będzie przygotowanie uczestników i uczestniczek do realizowania działań wolontariackich w Domach Pomocy Społecznej oraz wspierania osób starszych.
  • SZKOLENIE DLA KOORDYNATORÓW/KOORDYNATOREK GRUP WOLONTARIACKICH - W ramach szkolenia opiekun każdej z grup przejdzie szkolenie przygotowujące do działań wolontariackich w DPS.
  • WARSZTATY DLA WOLONTARIUSZY I WOLONTARIUSZEK - Warsztaty będą się składać z trzech modułów: wolontariat, starość oraz niepełnosprawność i choroby. 

Jakie korzyści niesie ze sobą projekt? 

  • zwiększenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji przydatnych w tworzenia i prowadzeniu wolontariatu w DPS wśród pracowników tych placówek,
  • wsparcie DPS w rozwijaniu struktur wolontariatu w swoich placówkach,
  • zwiększenie wiedzy nt. wolontariatu i rozwinięcie kompetencji społecznych wśród koordynatorów/koordynatorek oraz wolontariuszy i wolontariuszek,
  • aktywizacja do działań wolontariackich wolontariuszy i wolontariuszek

 

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania

#poznańwspiera #pozarządowypoznań #pomocnipoznań 

logo creo            logo Pomocni Poznań. wolontariat poznański        logo urzędu miasta Poznania