To projekt zakładający rozwój kompetencji społecznych wśród poznańskiej młodzieży poprzez organizację kompleksowych działań edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych.

W każdej z zaangażowanych placówek zaplanowano realizację czterech różnych warsztatów

Grupa uczniów stojąca przy tablicy i rozmawiająca ze sobą. Po środku stoi dziewczynka która pozuje do zdjęcia.

Ich założeniem jest przybliżenie zagadnień związanych ze starością i niepełnosprawnością oraz rozwój umiejętności społecznych (m.in. empatii, szacunku, akceptacji, odpowiedzialności, radzenia sobie ze stresem czy współpracy w zespole:

  • warsztaty na temat starości,
  • warsztaty na temat niepełnosprawności,
  • spotkania z osobami z niepełnosprawnościami,
  • warsztaty dotyczące uważności.

Ponadto w każdej ze szkół uczestniczącej w projekcie przeprowadzona zostanie kampania społeczna zwiększająca świadomość w temacie dyskryminacji i wykluczenia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami ze społeczeństwa, a także propagująca akceptację, szacunek i empatię wobec osób starszych i mniej sprawnych (w tym rówieśników). Inicjatywa zostanie przygotowana przez samych uczniów i uczennice zaangażowanych w projekt!  

W projekt zostały włączone cztery szkoły na terenie Poznania:

  • Szkoła Podstawowa nr 33
  • Szkoła Podstawowa nr 45
  • Szkoła Podstawowa nr 58
  • Szkoła Podstawowa nr 15

--
Projekt dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.
#poznanwspiera