Kształtujemy Kompetencje Społeczne wśród Młodzieży z Poznania

Tytuł projektu mówi sam za siebie: zależało Nam, by dotrzeć do Poznańskich szkół z materiałami edukacyjnymi oraz zmotywować ich do działań prospołecznych, by móc przyczynić się do kształcenia ich kompetencji społecznych, takich jak empatia, rozumienie inności czy umiejętność zachowania w różnych sytuacjach.

W tym właśnie celu w szkołach przeprowadzone zostały 3 zdalne, ale interaktywne warsztaty:

- o niepełnosprawności - czym ona właściwie jest, jakie występują jej rodzaje, jakie bariery spotykają osoby z niepełnosprawnościami, jak sobie z nimi radzą oraz jak można próbować im pomóc;

- o starości – jakie zmiany wraz z nią następują, jak wpływa na ciało oraz o tym, jak wraz z wiekiem zmienia się perspektywa i potrzeby;

- o aktywności osób z niepełnosprawnościami – jak działają społecznie i zawodowo, jakie możliwości i szanse przed nimi stoją; zajęcia obalają krzywdzący stereotyp osoby z niepełnosprawnością jako całkowicie niesamodzielną i pozbawioną szans na samorealizację.

Oprócz odbycia zajęć, uczniowie objęci projektem mieli za zadania przeprowadzenie kampanii społecznej na terenie szkoły, by mogli wykorzystać swoją nową wiedzę w działaniu – stawiamy na praktykę! (Uczniowie podczas kampanii głównie promowali ideę wzajemnego wsparcia, zrozumienia, patrzenia z wielu perspektyw i przełamywania stereotypów.)

W projekcie brało udział 5 szkół z Poznania:

- SP nr 57,

- SP Cogito,

- II LO,

- V LO,

-Zespół Szkół Odzieżowych im. W. Reymonta.

 

---

Projekt dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.