W ramach projektu dotarliśmy do Gminy Oborniki, gdzie mieliśmy okazję przeprowadzić cykl zdalnych warsztatów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz uczniów i uczennic.

 
Wyszliśmy naprzeciw problemom związanym z ograniczoną integracją społeczną osób z niepełnosprawnościami z lokalną społecznością.
 
W działania edukacyjne włączyliśmy 34 uczniów i uczennic ze Szkoły w Maniewie, którzy odbyli interaktywne zdalne warsztaty, które przybliżyły im ideę wolontariatu, a także wzięli udział w naszej ostatniej kampanii społecznej promującą patrzenie na świat z różnych perspektyw: #bierzemysprawywswojerece. Przy naszej pomocy wsparli jedną z lokalnych organizacji działającej na rzecz potrzebujących w lokalnej społeczności.
 
W ramach projektu nawiązaliśmy kontakt i podzieliliśmy się swoimi doświadczeniami dotyczącymi rozwijania idei wolontariatu i inicjowania działań integrujących z 5 lokalnymi organizacjami pozarządowymi - Stowarzyszenie Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych "Ludzki gest" im. Jana Pawła II
- Przyjaciel. Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
- Fundacja "Ja nie mogę czekać" 
- Spółdzielnia Socjalna "Uciec Dysforii"
- Fundacja "Na prostej drodze"
 
Lubimy działać zespołowo, zatem bardzo cieszy nas fakt, że mogliśmy nawiązać współpracę z kolejnymi fantastycznymi NGO i rozwinąć ideę społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu w kolejnej szkole.
 
---
Projekt dofinansowany przez Gminę Oborniki.