SZACUN dla wszystkich!  w sezonie 2020

Chcąc zwiększać aktywność społeczną młodzieży budować pośród uczniów poznańskich szkół postawę szacunku i empatii wobec siebie nawzajem, a także wobec reszty społeczeństwa, a zwłaszcza osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami, przeprowadziliśmy projekt „Szacun dla wszystkich”.

Wpisywał się on w II Poznański Tydzień Tolerancji (16-22.11.2020), czyli inicjatywę na rzecz otwartości na drugiego człowieka.

W ramach projektu uczniowie odbyli zdalne, ale interaktywne zajęcia na 2 tematy:

- o niepełnosprawności - czym ona właściwie jest, jakie występują jej rodzaje, jakie bariery spotykają osoby z niepełnosprawnościami, jak sobie z nimi radzą oraz jak można próbować im pomóc;

- o starości – jakie zmiany wraz z nią następują, jak wpływa na ciało oraz o tym, jak wraz z wiekiem zmienia się perspektywa i potrzeby.

Zadaniem uczniów było przeprowadzenie kampanii społecznej na terenie szkoły podczas trwania Tygodnia Tolerancji, by promować w ten sposób szacunek wobec osób, o których mieli okazję się czegoś nowego dowiedzieć. (Tym razem szkoły postanowiły w swoich działaniach skupić się na aktywności osób z niepełnosprawnościami, by walczyć z krzywdzącymi stereotypami na ich temat, oraz na uświadamianiu, jakie trudności życia codziennego wiążą się zarówno z niepełnosprawnościami, jak i starością)

W projekcie udział wzięło 5 szkół z Poznania:

- SP nr 78,

- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego,

- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica,

- Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta,

- LO nr 15.

 

---

Projekt sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.