Głównym założeniem projektu jest wzrost partycypacji obywatelskiej młodzieży oraz zwiększenie ich zaangażowania w sprawy publiczne w Poznaniu.

CELE

Nasz projekt realizuje m.in. takie cele, jak:

 1. Aktywizacja młodych osób w zakresie działalności na rzecz społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi budżetu obywatelskiego.
 2. Kreowanie obywatelskiej postawy wśród osób młodych.
 3. Pogłębienie wiedzy uczestników o procesie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO).

AKTYWNOŚCI

W ramach działań zrealizowane zostaną następujące aktywności:
- przygotowanie nauczycieli i nauczycielek do pełnienia roli Koordynatorów i Koordynatorek Szkolnych Klubów Młodego Obywatela.
- warsztaty dla uczniów i uczennic zapoznające z ideą Szkolnego Budżetu Obywatelskiego i przygotowujące do przeprowadzenia SBO w swojej szkole. 
- przeprowadzenie całej procedury Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, zakończonej głosowaniem.


Projekt będzie także znakomitą okazją, by zainteresować młodzież aktywnością obywatelską, działalnością na rzecz społeczności lokalnych, czy też zachęcić ich do aktywnego udziału w procedurze zgłaszaniu propozycji i oddawania głosów w Poznańskim Budżecie Obywatelskim.


EDYCJA 2024

W projekt “Od SBO do PBO” (edycja 2024) zostało włączonych 8 poznańskich szkół:

 1. Szkoła Podstawowa nr 11 (Osiedle Wichrowe Wzgórze 119, 61-699 Poznań)
 2. Szkoła Podstawowa nr 14 (os. Piastowskie 65, 61-156 Poznań)
 3. Szkoła Podstawowa nr 48 im. Generała Oswalda Franka (u. Sarmacka 105. 61 - 616 Poznań)
 4. Szkoła Podstawowa nr 69 (ul. Jarochowskiego 62 60-246 Poznań)
 5. Szkoła Podstawowa nr 78 (Żonkilowa 34, 60-175 Poznań)
 6. Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego (ul. Pogodna 84, 60-137 Poznań)
 7. Zespół Szkół Budowlano Drzewnych (ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań)
 8. Zespół Szkół Samochodowych (ul. Zamenhofa 142, 61-139 Poznań)

---

Projekt sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.