Głównym założeniem projektu jest wzrost partycypacji obywatelskiej młodzieży oraz zwiększenie ich zaangażowania w sprawy publiczne w Poznaniu.
 
W ramach działań zrealizowane zostaną następujące aktywności:
 • przygotowanie nauczycieli i nauczycielek do pełnienia roli Koordynatorów i Koordynatorek Szkolnych Klubów Młodego Obywatela.
 • warsztaty dla uczniów i uczennic zapoznające z ideą Szkolnego Budżetu Obywatelskiego i przygotowujące do przeprowadzenia SBO w swojej szkole. 
Projekt będzie także znakomitą okazją, by zachęcić młodzież do aktywnego udziału w procedurze zgłaszaniu propozycji i oddawania głosów w Poznańskim Budżecie Obywatelskim.
 
 
W projekt “Od SBO do PBO” zostało włączonych 6 poznańskich szkół:
 • - Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 1 stopnia nr 2 im. T. Szeligowskiego
  - Szkoła Podstawowa nr 58
  - Szkoła Podstawowa nr 61
  - Szkoła Podstawowa nr 28
  - 38 Liceum Ogólnokształcące
  - Szkoła Podstawowa nr 89

---

Projekt realizowany w okresie 1.04 - 31.05.2023 na zlecenie Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania.