Maseczka Seniorro to inicjatywa wolontariacka skierowana dla potrzebujących starszych mieszkańców Poznania. Chętni wolontariusze i wolontariuszki włączyli się w pomaganie szyjąc maseczki, przygotowując i pakując pakiety materiałów, czy włączając się w dystrybucję pakietów do osób szyjących.