Maseczka Seniorro to inicjatywa wolontariacka skierowana do seniorów i seniorek, którzy chcą pomóc potrzebującym mieszkańcom Poznania poprzez akcję szycia maseczek.
 
Gotowe maseczki są następnie dystrybuowane do zgłaszających zapotrzebowanie osób starszych.
 
Koordynacją akcji kieruje Miasto Poznań wraz ze Stowarzyszeniem CREO, Fundacją Veolia Polska, Fundacją Petra senior i Fundacją ORCHidea.