Jesteś nauczycielem/nauczycielką w poznańskiej szkole?

Koordynujesz działania wolontariatu szkolnego?

A może chciałbyś/chciałabyś stworzyć Szkolne Koło Wolontariatu?

Zgłoś się do projektu Wolontariat z Klasą i weź udział w konkursie. Łącznie w ramach programu dostępnych będzie aż 54 000 zł

Jak zdobyć środki na rozwój wolontariatu w swojej szkole!

Program wsparcia finansowego szkolnych klubów wolontariatu na organizację inicjatyw wolontariackich z udziałem uczniów i uczennic sfinansuje najciekawsze pomysły! Każdy ze szkolnych koordynatorów i koordynatorek będzie mógł się ubiegać o sfinansowanie w ten sposób zaplanowanych inicjatyw - maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wyniesie 2000 zł. Przewiduje się wybór min. 27 najlepszych pomysłów i sfinansowanie ich realizacji.

Projekty będą finansowane przez CREO w pełnej wysokości bez konieczności zapewniania wkładu własnego. Głównym założeniem projektu jest kompleksowe wsparcie szkolnych opiekunów/opiekunek wolontariatu z poznańskich szkół w profesjonalnym organizowaniu i rozwijaniu idei wolontariatu szkolnego poprzez realizację szeregu działań szkoleniowych, doradczych i wspierających.

START NABORU: 3 kwietnia 2023         ZAKOŃCZENIE NABORU: do wyczerpania miejsc

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

1) Przemyśl, w jaki sposób 2000zł mogłyby wesprzeć wolontariat w Twojej szkole? Jaką akcję/inicjatywę mogłyby umożliwić te środki?

2) Wypełnij dokument "Formularz wniosku WzK 23" dostępny poniżej (jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami lub weź udział w opisanych wyżej spotkaniach warsztatowo-informacyjnych!)

3) Prześlij skan wniosku na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarcz wersję papierową (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do naszego biura przy ul. Kochanowskiego 8a/2 

4) Oczekuj wyników! :)  (zostaną opublikowane na naszej stronie www.centrumcreo.pl oraz na FB @centrumcreo)

PROCEDURA NABORU:

Z dniem rozpoczęcia naboru 3.04.2023 zostanie zamieszczona pełna dokumentacja naboru wraz z podaniem pełnego harmonogramu konkursu. Po zakończeniu naboru Komisja (4 ekspertów: dwóch z CREO i dwóch z Miasta Poznania) dokona oceny wniosków. Na podstawie dokonanej oceny zostanie opublikowana lista rankingowa. Minimum 27 najlepszych projektów otrzyma dofinansowanie (łączna pula środków wyniesie 54 000 zł, a jeden projekt będzie mógł zostać dofinansowany kwotą maksymalną 2000 zł). Jedna szkoła, będzie mogła złożyć tylko jeden projekt. Uprawnione będą tylko szkoły z terenu Miasta Poznania.

Zwycięskie projekty będą mogły być realizowane w okresie 26 maja 2023 - 10 grudnia 2023. Następnie do 22 grudnia każdy z koordynatorów będzie miał obowiązek złożyć krótki raport z podsumowaniem pomysłu.

Wolontariat z Klasą

HARMONOGRAM KONKURSU: 

 • Nabór Wniosków (od 03.04.2023 r. do 12.05.2023 r.)
 • Ocena Formalna Wniosków (od 12.05.2023 do 15.05.2023 r.)
 • Ocena Merytoryczna Wniosków (od 16.05.2022 do 25.05.2023 r.)
 • Ogłoszenie wyników - do 25.05.2023 r.
 • Podpisywanie umów z Realizatorami Projektów (od 25.05.2023 r. do 23.06.2023 r.)
 • Realizacja Projektów oraz ich sfinansowanie przez Operatora ( od 26.05.2023 r. do 10.12.2023 r.)
 • Termin składania sprawozdań z realizacji Projektów (do 22.12.2023 r.)
 • ***Realizacja naboru uzupełniającego potrwa w okresie od 01.06.2023

DOKUMENTACJA DO POBRANIA: 

Formularz Wniosku WzK 2023

Formularz Sprawozdania WzK 2023

Regulamin Konkursu WzK 2023

Regulamin Oceny Wniosków WzK 2023

Karta Oceny Formalnej WzK 2023

Karta Oceny Merytorycznej WzK 2023

Cel projektu:

 • zwiększenie kompetencji opiekunów/opiekunek szkolnych, klubów wolontariatu w zakresie koordynacji działań i współpracy ze szkolnymi wolontariuszami i wolontariuszkami, 
 • zwiększenie liczby uczniów i uczennic angażujących się w wolontariat,
 • zwiększenie liczby młodzieżowych inicjatyw wolontariackich 
 • podnoszenie jakości funkcjonowania wolontariatu szkolnego, z podkreśleniem jego długofalowego charakteru. 

 

W ramach projektu zaplanowano działania, które pomogą zrealizować założone cele:

 • REKRUTACJA - w ramach działań rekrutacyjnych do projektu zostaną zaproszeni opiekunowie i opiekunki wolontariatu z poznańskich szkół.
 • PAKIET WARSZTATÓW DLA OPIEKUNÓW/OPIEKUNEK SZKOLNEGO WOLONTARIATU - w projekcie zaplanowano realizację pakietu 10 różnorodnych warsztatów tematycznych dla nauczycieli/nauczycielek pełniących rolę koordynatorów/koordynatorek wolontariatu. Szkolenia będą miały charakter otwarty.
 • DORADZTWO ORAZ WSPARCIE ANIMACYJNE I DYDAKTYCZNE  

- DORADZTWO - w ramach projektu przewidziano pakiet godzin wsparcia ekspertów CREO, z których będą mogli korzystać koordynatorzy i koordynatorki szkolnego wolontariatu,

- WSPARCIE ANIMACYJNE - w ramach godzin doradztwa nauczyciele będą mogli skorzystać z możliwości przeprowadzenia w ich placówce szkoleń tematycznych przez ekspertów CREO w wybranym temacie wzmacniającym kompetencje społeczne, które zachęcą i przygotują uczniów i uczennice ze Szkolnych Klubów Wolontariatu do przyszłej pracy wolontariackiej np.: warsztaty nt. wolontariatu, warsztaty nt. tworzenia szkolnych kampanii społecznych, warsztaty nt. starości, warsztaty nt. niepełnosprawności, warsztaty kreatywne

 • INICJATYWY WOLONTARIACKIE

Jakie korzyści niesie ze sobą projekt?

 • Zwiększenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji przydatnych w tworzenia i prowadzeniu Szkolnego Klubu Wolontariatu wśród nauczycieli i nauczycielek poznańskich szkół,
 • wsparcie szkół podstawowych/ponadpodstawowych w rozwijaniu struktur wolontariatu szkolnego w swoich placówkach,
 • zwiększenie wiedzy nt. wolontariatu i rozwinięcie kompetencji społecznych wśród uczniów i uczennic,
 • aktywizacja do działań wolontariackich uczniów i uczennic oraz ich opiekunów i opiekunek,
 • propagowanie wolontariatu poprzez zorganizowanie szkolnych kampanii społecznych.

---

Projekt WOLONTARIAT Z KLASĄ jest objęty Patronatem Prezydenta Miasta Poznania. Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania

#poznańwspiera #pozarządowypoznań #pomocnipoznań