STARSZAKI - KLUB AKTYWNOŚCI DLA OSÓB STARSZYCH

Zapraszamy starszych mieszkańców i mieszkanki Poznania 60+ do udziału w ciekawych i bezpłatnych zajęciach w formule stacjonarnej i zdalnej.

Już o ośmiu lat działania Klubu Starszaka dedykujemy starszym mieszkańcom miasta Poznania. Za cel stawiamy sobie aktywizację i integrację seniorów, tworzenie nowych więzi społecznych oraz poprawienie kondycji psychofizycznej za sprawą oferowanych zajęć.

Ofertę Klubu przygotowujemy na tyle różnorodnie, by stanowiła ciekawą alternatywę aktywnego spędzania czasu dla Seniorek, jak i Seniorów – mieszkańców Poznania na różnym etapie ich życia.
 

OFERUJEMY:

  • Spotkania integracyjne: m.in. tworzenie wirtualnych książek kucharskich, spotkania dyskusyjne czy zapoznawcze przy wykorzystaniu gier i zabaw,
  • Spotkania edukacyjne: m.in. z zakresu nauki nowych technologii, rękodzieła, treningu pamięci czy wolontariatu
  • Spotkania o charakterze profilaktycznym: m.in. wykłady z gerontodietetykiem, przedstawicielami służby zdrowia czy zajęcia ruchowe.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

  • Projekt jest realizowany od marca do końca grudnia 2024,
  • Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne,
  • Spotkania odbywają w formule zdalnej (bez limitów uczestnictwa) lub stacjonarnej (obowiązują zapisy).
  • Zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowegoby otrzymywać najświeższe informacje o projekcie i aktualnych zajęciach.
  • Warsztaty przeznaczone są dla mieszkańców Poznania, którzy ukończyli 60 rok życia.

ZAPISY i SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM:

u koordynatorki Klubu Starszaka Niny Woderskiej 667 313 012

 

JAKO WOLONTARIUSZ KLUBU STARSZAKA

 

---
Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania
#poznańwspiera #pomocnipoznań #pozarządowypoznań