Grupa uśmiechniętych uczniów macha do kamery

Aby wyjść na przeciw potrzebom zwiększenia zaangażowania młodzieży w życie obywatelskie miasta Poznania, zaplanowano stworzenie 5 Szkolnych Klubów Młodego Obywatela (SKMO) oraz podjęto szerokie działania edukacyjne dla 100 uczniów i uczennic oraz 5 nauczycieli i nauczycielek z 5 szkół na terenie Poznania. 


Czas realizacji: : 01.03.2023 – 15.12.2023


Szkolny Klub Młodego Obywatela jest prowadzony przez jednego z nauczycieli z danej szkoły, który uprzednio zostaję do tego przygotowany. Pod jego opieką przy wsparciu trenerów i animatorów projektodawcy w działania Klubu zaangażuje się szkolna młodzież. 

logo CREO

Warsztaty dla młodzieży przygotowujące do działań obywatelskich:

  • warsztat nt. tworzenia własnych projektów obywatelsko-społecznych- podczas warsztatów uczestnicy wspólnie z prowadzącym nauczą się opracowywać szczegółowy plan inicjatyw społeczno-obywatelskich. Zajęcia będą realizowane przy wykorzystaniu gry planszowej stworzonej przez CREO. Dzięki warsztatom młodzież nauczy się krok po kroku budować modelowe inicjatywy obywatelskie i społeczne - zarówno pojedyncze akcje, jak i długofalowe inicjatywy
  • warsztat nt. tworzenia debat oksfordzkich - podczas warsztatów młodzież pod okiem doświadczonego animatora nauczy się organizować debaty. Uczestnicy dokładnie zapoznają się z celami debat, zasadami ich przeprowadzania, sposobem wyłonienia zwycięskiej drużyny itp. Wspólnie zastanowią się także nad konkretnymi lokalnymi problemami, które byłyby dobrym pretekstem do zorganizowania takiego spotkania.
  • warsztat nt. organizowania szkolnego budżetu obywatelskiego - młodzież skupiona w SKMO będzie miała za zadanie zorganizować na terenie szkoły jedną edycję Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. W ramach tej inicjatywy każdy z uczniów danej szkoły będzie miał możliwość zgłoszenia swojego pomysłu na projekt, który może zostać potencjalnie  wdrożony w szkole (np. zakup produktu istotnego dla społeczności szkolnej, zorganizowanie ciekawego wydarzenia w szkole). Na realizację jednego wybranego pomysłu w każdej ze szkół w budżecie projektu została zarezerwowana kwota 500 zł.
  • warsztaty zwiększające wiedzę nt. aktywności społeczno-obywatelskich w mieście - podczas warsztatu młodzież zdobędzie wszechstronne informacje nt. różnych możliwości angażowania się w sprawy obywatelsko-społeczne Miasta, z uwzględnieniem roli Urzędu Miasta Poznania. Uczestniczki/uczestnicy dowiedzą się m.in. nt. możliwości udziału w konsultacjach społecznych, wyborach samorządowych, edycjach budżetu obywatelskiego, angażowania się działania Młodzieżowej Rady Miasta czy udziale w Funduszu Samorządów Uczniowskich itp. Przybliżone zostaną również możliwość angażowania się w działania lokalne (np. rad osiedli lub Centrów Inicjatyw Lokalnych) oraz możliwości wspierania różnych organizacji pozarządowych (z pokazaniem ich roli w społeczeństwie obywatelskim).

Podczas warsztatów młodzież pod okiem doświadczonego animatora nauczy się organizować debaty. Podczas zajęć uczestnicy dokładnie zapoznają się z celami debat, zasadami ich przeprowadzania (w tym podziałem na zespoły i konkretnymi zadaniami każdej z osób w zespole), sposobem wyłonienia zwycięskiej drużyny itp. Wspólnie zastanowią się także nad konkretnymi lokalnymi problemami, które byłyby dobrym pretekstem do zorganizowania takiego spotkania.

W projekt zostały włączone następujące poznańskie szkoły:

1. Szkoła Podstawowa nr 42

2. Szkoła Podstawowa nr 46

3. Technikum nr 19

4. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 7 (Szkoła Podstawowa nr 87)

5. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich


 
Całkowita kwota dofinansowania: 29 970 zł
 
--- 
Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania
 
logo poznań 
#poznańwspiera