Projekt Działamy - program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce 2021/2022 zakłada rozwinięcie sieci Szkolnych Klubów Młodego Obywatela (SKMO) w 20 szkołach w Wielkopolsce, w których dzieci i młodzież uczą się być aktywnymi, uważnymi na otoczenie młodymi obywatelami i społecznikami.

W ramach projektu zakładamy przeprowadzenie cyklu warsztatów przygotowujących uczniów i uczennice działające w Klubach do tworzenia własnych inicjatyw prospołecznych, wspierania osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz większej partycypacji społeczno - obywatelskiej.

Zajęcia dotyczyć będą:

  • starości i niepełnosprawności – uczniowie poznają trudności, bariery, sposoby zachowania się wobec osób starszych lub z niepełnosprawnościami, pomagania im i co najważniejsze: uczą się szacunku i zrozumienia ich sytuacji. Nie tylko podczas wykładu, ale też doświadczając na własnej skórze, co oznaczają fizyczne ograniczenia podczas warsztatów z Naszym kombinezonem starości, symulatorami chorób (np. Parkinsona, paraliżu) oraz wózkiem;
  • przygotowywania Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SBO) – przygotowanie uczniów do tworzenia i realizowania projektów, które będą mogli przeprowadzić w swojej szkole, by następnie z większą śmiałością próbować tego również poza nią.
  • tworzenia inicjatyw społeczno obywatelskich, w tym debat.

Członkowie SKMO będą mieli okazję wykazać się zdobytymi umiejętnościami w trakcie akcji wolontariackich, realizacji SBO oraz debaty EKOLOGICZNEJ na ważny lokalnie problem.

 

Więcej o programie DziałaMY, który uruchomiliśmy w 2019 roku możecie przeczytać tutaj.

---

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.