KWESTIONARIUSZ WOLONTARIUSZA/WOLONTARIUSZKI CREO

Dzień, miesiąc i rok urodzenia, w formacie dd.mm.rrrr

Odpowiedz na parę pytań, żebyśmy mogli Cię lepiej poznać i zaproponować adekwatne formy wolontariatu:

(kursy, szkolenia, np. pierwsza pomoc przedmedyczna, język migowy, umiejętność obsługi programów graficznych itp.)
możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź