Wolontariat to nie tylko aktywność społeczna. To także potężne narzędzie rozwoju osobistego, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.

 

Coraz więcej badań i doświadczeń wskazuje na to, że zaangażowanie w działalność wolontariacką może mieć pozytywny wpływ na rozwój emocjonalny oraz społeczny młodych ludzi.

Jednym z najważniejszych aspektów tego, jak wolontariat wpływa na rozwój dzieci i młodzieży jest kształtowanie empatii. Praca z osobami potrzebującymi pomocy lub działalność na rzecz społeczności daje młodym ludziom możliwość zrozumienia perspektywy innych oraz budowania z nimi więzi. Poprzez bezpośredni kontakt z różnorodnymi grupami społecznymi młodzież uczy się współczucia, empatii oraz szacunku dla innych.

Dlaczego warto?

Wolontariat może również przyczynić się do wzrostu samooceny i pewności siebie u dzieci i młodzieży. Zaangażowanie w działalność społeczną pozwala młodym ludziom dostrzec swoją wartość. Odkrywają, że mają zdolność do wpływania na otaczającą ich rzeczywistość. Ponadto, przezwyciężanie wyzwań i podejmowanie inicjatywy w ramach wolontariatu buduje poczucie własnej skuteczności oraz umiejętności rozwiązywania problemów.

Wolontariat to także doskonała szkoła kształtowania postaw społecznych i obywatelskich. Poprzez udział w różnorodnych projektach wolontariackich, dzieci i młodzież uczą się odpowiedzialności, solidarności oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Te doświadczenia mogą wpływać na kształtowanie się w nich poglądów na temat spraw społecznych. Mogą też motywować do angażowania się w działania na rzecz dobra wspólnego także w dorosłym życiu.

Badania sugerują również, że zaangażowanie w wolontariat może mieć pozytywny wpływ na redukcję stresu i poprawę samopoczucia emocjonalnego u dzieci i młodzieży. Działalność wolontariacka może stanowić dla nich sposób na odreagowanie codziennych frustracji oraz znalezienie sensu i satysfakcji z niesienia pomocy innym.

Dla siebie i dla społeczeństwa

Wolontariat nie tylko służy społeczności, ale również wnosi wiele korzyści dla rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży. Dzięki zaangażowaniu w działalność wolontariacką młodzi ludzie uczą się empatii, rozwijają swoją samoocenę i pewność siebie, kształtują postawy społeczne oraz obywatelskie, a także mogą doświadczyć redukcji stresu i poprawy samopoczucia emocjonalnego. Dlatego też promowanie wolontariatu wśród dzieci i młodzieży powinno być ważnym elementem edukacji społecznej. Ma bowiem na celu nie tylko wsparcie innych, ale także rozwój osobisty i społeczny młodego pokolenia.

 

Autorka: Maria Pawlak

------

Artykuł został przygotowany w ramach projektu „MOC wolontariatu w CREO 2023-2026”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030”

 
logo komitet do spraw użytku publicznego, NiW