Ruszamy z konkursem regrantingowym Wolontariat do Poznania 3!

 
Projekt regrantingowy CREO -  Wolontariat do Poznania!
  • TWORZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH TO TWOJA PASJA?
  • SZUKASZ MOŻLIWOŚCI NA OTRZYMANIE MAŁEGO GRANTU?
  • ROZWIJASZ WOLONTARIAT NA TERENIE POZNANIA?  

W konkursie regrantingowym WOLONTARIAT DO POZNANIA kompleksowo wesprzemy 20 organizacji pozarządowych/instytucji pożytku publicznego/grup nieformalne z Poznania w profesjonalizacji działań wolontariackich i współpracy z wolontariuszami.  To już trzecia edycja tego projektu, w ramach, którego zostanie rozdysponowanych min. 20 minigrantów (o maksymalnej wysokości 3000 zł) 

Kto może ubiegać się o dotację?
  • organizacje pozarządowe
  • grupy nieformalne pod patronatem organizacji pozarządowej
  • inny podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego
Chciał*byś dowiedzieć się więcej? 

Zapraszamy na spotkania informacyjne:

  • ONLINE - 26 kwietnia 2023 (środa) w godzinach 15:00 - 16:00 - Dołącz na spotkanie online
  • STACJONARNE w biurze CREO - 10 maja 2023 (środa) od godziny 15:00 - 16:00 

Zachęcamy do śledzenia naszych social mediów oraz aktualności na stronie internetowej, gdzie przez cały okres trwania projektu będziemy informować Was o realizowanych działaniach ---> Wolontariat do Poznania 3

---

Projekt WOLONTARIAT DO POZNANIA jest finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.

#poznańwspiera #pomocnipoznań #pozarządowypoznań

 logo CREO       logo urząd miasta Poznania