W grudniu 2022 r. przedstawiciele rad młodzieżowych (organów pomocnicznych JST) wzięli udział w szkoleniu o dostępności oraz warsztatach symulacyjnych.

 

W dniu 14 grudnia 2022 r. w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury (przy ul. Prusa 3 w Poznaniu) odbyły się warsztaty symulacyjne dla członków Rad Młodzieżowych pod hasłem WCZUJ SIĘ I DZIAŁAJMY RAZEM!

Grupa młodych osób pozuje do zdjęcia. Część z nich ma okulary mające na celu symulacje chorób oczu.

Warsztaty składały się z części teoretycznej oraz części symulacyjnej z wykorzystaniem tzw. ”skafandra starości” i symulatorów choroby Parkinsona, udaru mózgu, gogli imitujących różne rodzaje chorób oczu, wózka inwalidzkiego itd.

Uczestnicy uzyskali unikalne doświadczenie „wczucia się” w sytuację seniora lub osoby z niepełnosprawnościami. Wszystko to dla wspierania ich empatii i otwartej postawy wobec osób ze specjalnymi potrzebami, w tym szczególnie wobec seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Grupa osób siedzi w sali konferencyjnej. Są skierowani twarzą do tablicy interaktywnej, na której jest wyświetlana prezentacja dotycząca dostępności.

W dniu 21 grudnia 2022 r. przedstawiciele rad młodzieżowych (organów pomocnicznych JST) wzięli udział w szkoleniu o dostępności i uniwersalnym projektowaniu. Wydarzenie pod nazwą DOSTĘPNOŚĆ WSPIERA AKTYWNE SPOŁECZNOŚCI odbyło się w sali konferencyjnej przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu.

Podczas szkolenia poruszano takie tematy, jak: dostępność architektoniczna / cyfrowa / informacyjna, standardy dostępności, specjalne potrzeby (w tym osób z niepełnosprawnościami). Omówiono także zadania organów pomocniczych samorządów w kontekście troski o dostępność oraz znaczenie dostępności dla rozwoju obywatelskiej społeczności lokalnej.

Uzyskana przez młodych wiedza i umiejętności pomogą w skuteczniejszej realizacji zadań konsultacyjnych wobec organów samorządowych i w efektywniejszym dbaniu o potrzeby grup o specjalnych potrzebach (w tym seniorów, osób z niepełnosprawnościami).

-------------------

Projekt pt. „DziałaMY dla dostępności!” jest realizowany w formule partnerskiej przez Stowarzyszenie CREO oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

logo CREO logo nowe FIO                    logo narodowego instytutu wolności. Centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego  logo komitetu do spraw użytku publicznego.