18.11.2021 o godzinie 12:00 wspólnie promujemy aktywność osób z niepełnosprawnościami ze społecznością gminy Śrem! 

Aktwyność MURowana

W ramach działań na terenie 4 gmin w Wielkopolsce stworzone zostaną murale wielkoformatowe, których celem będzie próba zwrócenia uwagi na różnorodne aktywności społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami. Więcej i projekcie możecie przeczytać TUTAJ

Serdecznie zapraszamy na uroczyste odsłonięcie muralu, który powstał w Śremie przy ulicy Leopolda Okulickiego 3.

Dzięki życzliwości Pana Prezesa TBS Wiesława Małaszniaka, który udostępnił ścianę na budynku Śremskich TBS oraz otwartości gminy Śrem mogliśmy zrealizować jeden z nich właśnie tutaj.

Mural prezentuje mamę, które z zachwytem unosi ku górze swoje dziecko. Wzrok przyciąga radość płynąca z aktywności życia rodzinnego. Odbiorca muralu zobaczy, że matka jest osobą poruszającą się na wózku. Wózek jednak nie jest przeszkodą w czerpaniu z życia pełnymi garściami.

Zapraszamy na imprezę otwarcia dnia 18.11.2021 o godzinie 12:00 . Będziemy mocno zachęcać lokalną społeczność Śremu do zostawienia swojego znaku na muralu – kolorowych odcisków dłoni.

 

www.centrumcreo.pl

---

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.