Głównym założeniem projektu ZIELONO MI było wdrożenie w DPS modelu rozwijania hortiterapii, a tym samym poprzez tą metodę terapii zwiększenie komfortu pobytu seniorów, polepszenie ich stanu zdrowia, aktywizację i przeciwdziałanie poczuciu ich osamotnienia. Liczne badania wskazują, że osoby starsze przebywające wśród roślin osiągają niższy poziom złości i lęku oraz zdecydowanie wyższy poziom pozytywnych emocji i uczuć. Opieka nad roślinami ogranicza napięcia, zwiększa poczucie przynależności społecznej, akceptacji i poczucia bezpieczeństwa.  

Plakat zielono mi.
 

LASY W SŁOIKU DLA SENIORÓW I SENIOREK Z PIĘCIU DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ!

Zaangażowaliśmy blisko 100 wolontariuszy i wolontariuszek z pięciu poznańskich firm:
  • Franklin Templeton
  • GSK Tech
  • ADM
  • oddział Sii Poznań
  • Roche Polska

skupionych w ABSL Poland, który został partnerem naszego projektu!

 
Każda z zaangażowanych osób otrzymała pakiet materiałów potrzebnych do stworzenia lasu w słoiku. A podczas zorganizowanych przez nas zdalnych warsztatów florystycznych wszyscy mieli okazję samodzielnie wykonać swoje lasy w słoiku, dołączając też do nich wykonane przez siebie kartki świąteczne.
 
Przygotowane leśne terraria odebraliśmy i przekazaliśmy do pięciu poznańskich domów pomocy społecznej:
  • DPS Bukowska,
  • DPS Niedziałkowskiego,
  • DPS Ugory, 
  • DPS Konarskiego,
  • DPS Pokrzywno.
Jeszcze przed świętami Seniorzy i seniorki otrzymali TE przepiękne, własnoręcznie wykonane i bardzo zielone prezenty - Lasy w Słoiku, w które zaangażowani wolontariusze i wolontariuszki włożyli wiele serca. Liczymy, że te pełne serca kompozycje ucieszą Seniorów i Seniorki oraz pokażą, że wszyscy myślimy o nich ciepło w tym trudnym dla nich czasie.
 

W ramach projektu przygotowaliśmy dwa webinary!

 
 
W pierwszym z nich - warsztacie "Leśne Terrarium", nasza ekspertka Kasia Westerska prezentuje instruktaż samodzielnego wykonania ciekawej aranżacji roślinnej (lasu w słoiku). 
 
Wystąpiła: Kasia Westerska
Muzyka: "Jungle Floor" Johnny Easton
Zdjęcia: Weronika Trojanowska
Edycja Video: Olga Maciejewska
 
 
Do udziału w drugim webinarze zaprosiliśmy specjalistkę hortiterapii doktor Agnieszkę Krzemińską, wykładowcę Uniwersytetu Przyrodniczego, która opowiedziała o aktywizację poprzez terapię ogrodniczą i wykorzystaniu kontaktu z przyrodą w celach leczniczych.
 
Ustawione na półce słoiki z ogrodem w szkle.   słoik ogród w szkle   rozstawione na stoliku elementy do ogrodu w szkle         
Fot. DPS Bukowska                                                                                                                                  Fot. Sii Poznań                                                                                     Fot. Marika Burzyńska
 
 
---
 
Projekt sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.