Czas realizacji projektu: 01.04.2022 - 31.12.2022

Głównym założeniem projektu jest kompleksowe wsparcie szkolnych opiekunów/opiekunek wolontariatu z poznańskich szkół w profesjonalnym organizowaniu i rozwijaniu idei wolontariatu szkolnego poprzez realizację szeregu działań szkoleniowych, doradczych i wspierających.

Cel projektu:

 • zwiększenie kompetencji opiekunów/opiekunek szkolnych, klubów wolontariatu w zakresie koordynacji działań i współpracy ze szkolnymi wolontariuszami i wolontariuszkami, 
 • zwiększenie liczby uczniów i uczennic angażujących się w wolontariat,
 • zwiększenie liczby młodzieżowych inicjatyw wolontariackich 
 • podnoszenie jakości funkcjonowania wolontariatu szkolnego, z podkreśleniem jego długofalowego charakteru. 

 

W ramach projektu zaplanowano działania, które pomogą zrealizować założone cele:

 • REKRUTACJA - w ramach działań rekrutacyjnych do projektu zostaną zaproszeni opiekunowie i opiekunki wolontariatu z poznańskich szkół.
 • PAKIET WARSZTATÓW DLA OPIEKUNÓW/OPIEKUNEK SZKOLNEGO WOLONTARIATU - w projekcie zaplanowano realizację pakietu 10 różnorodnych warsztatów tematycznych dla nauczycieli/nauczycielek pełniących rolę koordynatorów/koordynatorek wolontariatu. Szkolenia będą miały charakter otwarty.
 • DORADZTWO ORAZ WSPARCIE ANIMACYJNE I DYDAKTYCZNE  

- DORADZTWO - w ramach projektu przewidziano pakiet godzin wsparcia ekspertów CREO, z których będą mogli korzystać koordynatorzy i koordynatorki szkolnego wolontariatu,

- WSPARCIE ANIMACYJNE - w ramach godzin doradztwa nauczyciele będą mogli skorzystać z możliwości przeprowadzenia w ich placówce szkoleń tematycznych przez ekspertów CREO w wybranym temacie wzmacniającym kompetencje społeczne, które zachęcą i przygotują uczniów i uczennice ze Szkolnych Klubów Wolontariatu do przyszłej pracy wolontariackiej np.: warsztaty nt. wolontariatu, warsztaty nt. tworzenia szkolnych kampanii społecznych, warsztaty nt. starości, warsztaty nt. niepełnosprawności, warsztaty kreatywne

 • INICJATYWY WOLONTARIACKIE

Jakie korzyści niesie ze sobą projekt?

 • Zwiększenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji przydatnych w tworzenia i prowadzeniu Szkolnego Klubu Wolontariatu wśród nauczycieli i nauczycielek poznańskich szkół,
 • wsparcie szkół podstawowych/ponadpodstawowych w rozwijaniu struktur wolontariatu szkolnego w swoich placówkach,
 • zwiększenie wiedzy nt. wolontariatu i rozwinięcie kompetencji społecznych wśród uczniów i uczennic,
 • aktywizacja do działań wolontariackich uczniów i uczennic oraz ich opiekunów i opiekunek,
 • propagowanie wolontariatu poprzez zorganizowanie szkolnych kampanii społecznych.

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania

#poznańwspiera #pozarządowypoznań #pomocnipoznań 

logo CREO   logo pomocni Poznań. Wolontariat poznański    Logo urzędu miasta Poznania