Właczamy Zero Waste / 2022-2023 to projekt edukacyjny realizowany przez Stowarzyszenie CREO, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Stowarzyszenie Ecologist without Borders (ang. Ekolodzy Bez Granic) ze Słowenii (EBM) oraz organizacji Norsensus Mediaforum z Norwegii.

Jego głównym założeniem jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w polityki lokalne dotyczące ekologii i ZERO WASTE / LESS WASTE w samorządach Wielkopolski. Program jest częścią działań programu DziałaMY


REALIZATORZY PROJEKTU:

 logo creo   logo metropolia Poznań   logo Ekologi brez meja     logo Norsensus Mediaforum


W ramach działań rozwijamy sieć Szkolnych Klubów Eko-Liderów (SKE) w 20 szkołach Wielkopolski, w których dzieci i młodzież uczą się być aktywnymi, uważnymi na otoczenie młodymi obywatelami i społecznikami, również w swojej społeczności lokalnej. 


TERMIN REALIZACJI: 31.09.2022 – 30.04.2024


W każdej ze szkół objętych projektem organizujemy warsztaty dla KADRY NAUCZYCIELSKIEJ oraz UCZNIÓW I UCZENNIC, a także PRZEDSTAWICIELI I PRZEDSTAWICIELEK SAMORZĄDÓW oraz RAD MŁODZIEŻOWYCH i RAD SENIORÓW:

1. DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK:

Pedagodzy z 20 zaangażowanych szkół biorą udział w szkoleniu dotyczącym organizowania pracy Szkolnych Klubów Eko-Liderów (SKEL), rekrutacji uczniów, promocji działań, organizowania szkolnego budżetu zero waste, przygotowywania i realizacji inicjatyw obywatelskich z uczniami, integracja w praktyce oraz obsługa platformy IT obsługującej Szkolny Budżet Obywatelski. 

Jako koordynatorzy i koordynatorki SKEL mogą liczyć na wsparcie doradcze ekspertów CREO, Metropolii Poznań i zagranicznych partnerów przez cały okres trwania projektu.

2. DLA UCZNIÓW I UCZENNIC:

WARSZTATY:

 • warsztaty na temat tworzenia własnych projektów obywatelsko-społecznych, w tym debat – uczestnicy uczą się opracowywania szczegółowego planu inicjatyw obywatelskich. Zajęcia realizowane są metodą projektową,
 • warsztaty na temat organizowania Szkolnego Budżetu Obywatelskiego Zero Waste – młodzież zapoznaje się z ideą budżetu obywatelskiego, dowiaduje o jego założeniach i sposobie wdrażania, a także jak krok po kroku przygotować i przeprowadzić budżet w swojej szkole z ukierunkowaniem na projekty zero waste.
 • DziałaMY i chronimy klimat: warsztaty o życiu zgodnie z ideą ZERO WASTE - uczestnicy otrzymają wiedzę o podejściu zero-waste. Dowiedzą się także jakiego rodzaju aktywności mogą podejmować wspólnie jako grupa!
 • warsztaty o organizowaniu akcji prospołecznych i ich promowaniu - młodzież dowie się jak przygotować młodzieżową akcję prospołeczną w swojej społeczności,
 • warsztaty o tworzeniu kampanii społecznych i ich promowaniu - młodzież dowie się jak przygotować kampanię społeczną w swojej społeczności

Członkowie SKMO mają okazję wykazać się zdobytymi umiejętnościami w trakcie organizowanych przez siebie INICJATYW:

 • debatę oksfordzką w tematyce zero waste,
 • Szkolny Budżet ZERO WASTE,
 • akcję wolontariacką,
 • kiermasz ZERO WASTE
 • kampanię społeczną - w tematyce ZERO WASTE
3. DLA SAMORZĄDOWCÓW, CZŁONKÓW RAD MŁODZIEZOWYCH, RAD OSIEDLI I RAD SOŁECKICH :

Zaangażowane w projekt osoby nabywają wiedzę w tematyce ZERO WASTE i aktywizacji obywateli w trakcie następujących webinarów:

 1. ZERO WASTE i LESS WASTE - samorządowe dobre praktyki ze Słowenii
 2. Jak realizować cele ZERO WASTE i LESS WASTE na poziomie samorządowym i dlaczego warto
 3. Jak realizować cele ZERO WASTE i LESS WASTE na poziomie organów pomocniczych samorządów i dlaczego warto

 

W ramach działań organizowane są dwie konferencje:

 1. Konferencja WłączaMY Zero Waste: kompleksowe działania realizowane w duchu zero waste i less waste.

 PROGRAM KONFERENCJI

 • data: wtorek 09.04.2024
 • 09:00 - 14:30
 • Przemysłowa 3, POZNAŃ (siedziba firmy Franklin Templeton)
  zgłoszenia poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
   

 Plakat. Dziewczynka trzyma papierową ziemie na proteście klimatycznym. Po środku napis "Włączamy zero waste" Program konferencji. 9 kwietnia 2024, 9:00 - 14:30 adres: Przemysłowa 3, Poznań (siedziba firmy Franklin Templeton)

   2. Konferencja NOWOCZESNA SZKOŁA WSPIERA EKOLOGIĘ i ZERO WASTE: wprowadzająca do tematyki Zero Waste i aktywizacji obywatelskiej młodych. W trakcie konferencji przedstawione również doświadczenia ze Słowenii (EBM) i Norwegii (Norsensus).

PROGRAM KONFERENCJI 

Zapraszamy do zapoznania się z konferencją online:

 

2. Konferencja podsumowująca projekt zawierająca prezentację dobrych praktyk zrealizowanych w projekcie, w tym elementy dotyczące wdrażania lokalnych polityk: edukacyjnej i ochrony środowiska, promocji ZERO WASTE, a także prezentację wyników badań i rekomendacji z Masterplanu dla ZERO WASTE.


Zachęcamy do zapoznania się z kompletem czterech poradników przygotowanych przez partnerów projektu z Polski, Norwegii i Słowenii:

 • PORADNIK – WYKORZYSTANIE MEDIÓW W EDUKACJI OBYWATELSKIEJ MŁODZIEŻY – DOBRE PRAKTYKI (ANG. MEDIA PARTICIPATION & CIVIC ENGAGEMENT AMONG YOUTH – GOOD PRATICES FROM NORWAY)

Poradnik przygotowany przez autorów z Norsensus Mediaforum (Norwegia). Celem tej pracy jest określenie obecnego stanu wpływu budowania kompetencji medialnych na zaangażowanie obywatelskie w kontekście norweskim. Umiejętności korzystania z mediów są jednym z kluczowych aspektów prowadzonej w różnym zakresie aktywności obywatelskiej. Niestety badania w tej dziedzinie wskazują, że zaangażowanie obywatelskie wśród młodych ludzi jest na ogół niestarczające i w niewielkim stopniu jest związane z wykorzystaniem mediów elektronicznych. W kontekście Norwegii możemy jednak mówić o rozwinięciu doświadczeń międzysektorowej współpracy dotyczącej zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi poprzez lub z wykorzystaniem mediów.

Pobierz PORADNIK w PDF - kliknij TUTAJ

 • PORADNIK – WŁĄCZAMY ZERO WASTE i LESS WASTE W ŻYCIU CODZIENNYM - Poradnik dla młodzieży (ANG. WE TURN ON ZERO WASTE AND LESS WASTE IN EVERYDAY LIFE – Guidebook for young people)

Poradnik przygotowany przez autorów z Ekologi brez meja (Słowenia). W tym przewodniku przyjrzymy się, jak ważne jest podejście ZERO WASTE, jak włączyć praktyki ZERO WASTE do codziennego życia i jak zwiększyć swoje zaangażowanie w działania obywatelskie i społeczne związane z kwestiami środowiskowymi. Razem możemy umożliwić młodym ludziom takim jak Ty tworzenie pozytywnych zmian i wspólne budowanie zrównoważonej przyszłości.

Pobierz PORADNIK w PDF - kliknij TUTAJ

 • PORADNIK - WŁĄCZAMY ZERO WASTE I LESS WASTE W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – Poradnik dla mieszkańców i samorządowców

Poradnik przygotowany przez autorów z ramienia Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Współcześnie Zero Waste uważane jest za styl życia, zgodnie z którym człowiek ma generować jak najmniejszą liczbę odpadów. Idea ta składa się z wielu złożonych procesów, które zakładają nie tylko do zniwelowania produkcji śmieci, ale też ich odzysk i ponowne wykorzystanie. W tym poradniku znajdziesz najważniejsze założenia LESS WASTE i ZERO WASTE, poznasz zasadę 5R i przede wszystkim poznasz propozycje działań oddolnych i dowiesz się jak zacząć wprowadzać zasady ZERO WASTE w swojej miejscowości czy na osiedlu.

Pobierz PORADNIK w PDF - kliknij TUTAJ

 • PORADNIK - ROBIMY EVENTY - Poradnik dla młodzieży

Poradnik przygotowany przez autorów z ramienia Stowarzyszenia CREO. Jedną z wielu dobrych praktyk stosowanych w Zero Waste są np. eventy stanowiące ważną część ruchu ekologicznego. Organizowanie tego typu wydarzeń to nie tylko doskonała okazja do zaprezentowania praktycznych rozwiązań, ale także szansa na stworzenie mobilizującego środowiska, które będzie inspirować do podejmowania działań proekologicznych. Niniejszy poradnik przeprowadzi Was przez 10 kroków myślenia projektowego, przedstawi Wam rodzaje eventów, zaprezentuje wskazówki organizacyjne. Poradnik ukazuje także dobre praktyki z zakresu kampanii ekologicznych i akcji społecznych.

Pobierz PORADNIK w PDF - kliknij TUTAJ


Powstaje również:

MASTERPLAN DLA ZERO WASTE - dokument inicjujący nową politykę lokalną dotyczącą Zero Waste/Less Waste

 

ZAANGAŻOWANE SZKOŁY:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli
 • SP 1 we Wrześni
 • SP 2 w Puszczykowie
 • SP 1 w Komornikach
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobnie Siódmym
 • ZS w Krotoszynie
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 – im. Joachima Lelewela w Poznaniu
 • III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Koninie.
 • SP w Górze
 • ZSP we Franklinów
 • ZSO w Krzyżu Wielkopolskim
 • Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bloom w Wolsztynie
 • Zespół Szkół Technicznych CKZiU w Lesznie
 • Szkoła Podstawowa im. Konstytucja 3 maja w Śmiglu
 • Szkoła Podstawowa Pod Lipami w Krosinku
 • Katolicka Szkoła Podstawowa nr 6 w Luboniu im. ks. Franciszka Blachnickiego
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stawnicy
 • Zespół Szkół w Lotyniu
 • Szkoła Podstawowa Kuźnia Talentów w Lusówku

Projekt realizujemy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań.

logo metropolia Poznań

W skład Stowarzyszenia Metropolia Poznań wchodzą 23 jednostki samorządu terytorialnego, w tym: Miasto Poznań, Powiat Poznański, 17 gmin Powiatu Poznańskiego oraz cztery gminy z powiatów ościennych. Głównym celem SMP jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz ochrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia, w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz współpracy samorządów w tym zakresie. Stowarzyszenie zajmuje się w głównej mierze inicjowaniem współpracy między samorządami SMP w takich dziedzinach, jak fundusze unijne, rozwijanie idei kolei metropolitalnej, mobilność miejska i integracja transportu publicznego, planowanie przestrzenne oraz systematyczne zwiększanie jakości życia mieszkańców. Więcej informacji: www.metropoliapoznan.pl


Projekt realizujemy w partnerstwie z organizacją Norsensus Mediaforum z Norwegii

logo Norsensus Mediaforum

Norsensus Mediaforum to doświadczona organizacja powstała w 2012 r. w Norwegii. Jej głównym obszarem działania jest wspieranie, szczególnie os. młodych i osób z grup wykluczonych, w tworzeniu informacji medialnych i kampanii społecznych, a poprzez aktywność obywatelską tworzenie projektów integrujących i otwartych na różnorodność. 

http://www.norsensus.no


Projekt realizujemy w partnerstwie ze organizacją Ekolodzy Bez Barier ze Słowenii

logo Ekologi brez meja

EBM jest jedną z wiodących słoweńskich NGO zajmujących się poprawą stanu środowiska - koncentrując się na efektywnym wykorzystaniu zasobów i aktywizacji obywatelskiej. EBM jest aktywnym członkiem kilku międzynarodowych sieci np. Zero Waste Europe, Let's do it world!, Break Free From Plastic. EBM walczy o świat wolny od odpadów poprzez badania, podnoszenie świadomości, edukację, pobudzanie współpracy i tworzenie dobrych praktyk. EBM edukuje także o wpływie odpadów na klimat. Od 2004 roku prowadzi rozwijającą się sieć miast, które przyjęły strategie zero waste, dążąc do zapobiegania powstawaniu odpadów i lepszego zarządzania. Jeśli chodzi o edukację, EBM współrealizowała kilka projektów Erasmus + oraz regularnie prowadzi spotkania i warsztaty dla różnych odbiorców, w tym szczególnie dla uczniów i uczennic w słoweńskich szkołach. Obecnie EBM prowadzi obywatelski projekt naukowy dotyczący odpadów dla szkół w całym kraju.

http://www.ebm.si


Więcej o programie DziałaMY, który uruchomiliśmy w 2019 roku możecie przeczytać tutaj.


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Logo Islandia, Liechtenstein, Norwegia Aktywni Obywatele

Realizatorzy projektu:

  Norsensus MEDIAFORUM Ekologi bez mej