Założenia projektu

Głównym założeniem projektu jest wzrost wiedzy wśród mieszkańców i mieszkanek z terenu Poznania i powiatu poznańskiego na temat potrzeby, możliwości i korzyści wynikających z zagospodarowania wód opadowych oraz zwiększenie proekologicznej aktywności społecznej wśród dzieci i młodzieży.

logo CREO

Czas realizacji: 1 listopada 2022 - 30 czerwca 2023 roku

W projekt zaangażowano 5 szkół z terenu Poznania i powiatu poznańskiego (z gmin w których usługi świadczy Aquanet SA).  

Dla uczniów i uczennic

Każda ze szkół weźmie udział w warsztatach o tematyce potrzeb, możliwości i korzyści wynikających z zagospodarowania wód opadowych. Następnie każda z grup będzie miała za zadanie wykorzystać zdobytą wiedzę organizując na terenie szkoły 3 różne aktywności:

  • Kampanię społeczną propagującą zagospodarowanie deszczówki. 

  • Konkurs plastyczny - dotyczący tematu gospodarowania deszczówki. Do oceny zgłoszonych prac zaproszeni zostaną przedstawiciele firmy Aquanet.

  • Akcję wolontariacką o charakterze ekologicznym

Naszym celem będzie również rozpropagowanie wśród mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego informacji nt. potrzeby, możliwości i korzyści z zagospodarowania wód opadowych.

A na zakończenie - coś specjalnego

Punktem kulminacyjnym w każdej ze szkół będzie wdrożenie rozwiązania wpisującego się w ideę zagospodarowania deszczówki. Każda z placówek  w ramach projektu będzie mogła zgłosić jeden z pomysłów, który zostanie sfinansowany (budżet w wysokości 2000 zł). Na etapie wyboru odpowiednich rozwiązań poradą służyć będą specjaliści w zakresie rozwiązań zagospodarowania deszczówki - pracownicy Aquanet.

Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, na których będą pojawiać się aktualności związane z projektem.

Doradztwo i wsparcie

Co ważne w projekt będą mogli zostać włączeni pracownicy firmy Aquanet. Po przeprowadzeniu rekrutacji Firma Aquanet zostanie poinformowana o lokalizacji placówek – pracownicy będą mogli zaangażować się  akcje ekologiczne w konkretnych szkołach oraz doradzać w kwestii wyboru rozwiązań wdrażanych w  szkołach wspierających zagospodarowanie deszczówki. Ponadto pracownicy Aquanet będą mogli wziąć udział w ocenianiu konkursów plastycznych organizowanych w szkołach.

Zaangażowane szkoły:

  • SP 2 w Luboniu
  • Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku
  • SP 2 w Mosinie
  • SP Kamionki
  • Technikum nr 19 w Poznaniu

---

Projekt jest finansowany przez AQUANET SA