Projekt mający na celu wsparcie 4 szkół z Wielkopolski w organizowaniu i promowaniu wolontariatu. 

Wolontariat jest dla nas ogromną wartością, którą chcemy się dzielić. Poprzez zaplanowanie szeregu działań mamy na celu zwiększenie liczby uczniów i uczennic angażujących się w wolontariat, zwiększenie liczby młodzieżowych inicjatyw wolontariackich oraz podnoszenie jakości funkcjonowania wolontariatu szkolnego, z podkreśleniem jego długofalowego charakteru.

Główne założenia projektu:

  • włączenie 4 placówek szkolnych z Wielkopolski
  • organizacja warsztatów dla koordynatorów szkolnego wolontariatu
  • organizacja warsztatów dla uczniów i uczennic o tematyce:
  • wolontariatu - przybliżające idee wolontariatu, jego rodzaje i przykłady, zagadnienia prawne i ubezpieczeniowe, kodeks pracy, korzyści z pracy wolontariackiej, ukazanie wolontariatu jako ważnego elementu budowania ścieżki kariery itp. 
  • tworzenia szkolnych kampanii społecznych - przygotowujące do promowania i propagowania działań wolontariackich w społeczności szkolnej, tym samym zachęcając kolejnych uczniów i uczennice do angażowania się w wolontariat
  • zorganizowanie przez Szkolny Klub Wolontariatu jednego mini projektu w formie akcji wolontariackiej w wybranej przez siebie formie
  • przeprowadzenie kampanii społecznej zwiększającej świadomość całej społeczności szkolnej w temacie wolontariatu. Zadanie zorganizowania kampanii zostanie powierzone uczniom i uczennicom ze Szkolnych Klubów Wolontariatu uczestniczącym w projekcie.

Nauka o wolontariacie przez zabawę? Czemu nie!

W ramach projektu każda szkoła otrzyma zestaw 3 gier „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ WIELKODUCHEM”, które w ciekawy sposób przekazują wiedze na temat wolontariatu i rozwijają wśród uczniów i uczennic kompetencje społeczne (cechy takie jak empatia, wrażliwość, szacunek, chęć pomagania). Fabuła gry rozgrywa się w Krainie Wielkoducha gdzie pojawiło się sześć potworów o różnych negatywnych cechach: Barierus, Fujekologus, Złośliwus, Chciwus, Leniwus i Niemasensus. Gracze wcielają się w role pomocników głównej postaci (WIELKODUCHA) i mają za zadanie zdobywać magiczne artefakty i punkty dobroci. Poprzez dobre uczynki bronią obywateli Krainy Wielkoducha oraz mają możliwość przemienienia potworów w dobrych mieszkańców Krainy.

Czas trwania projektu: 07.04.2022 - 31.12.2022

Szkoły, biorące udział w projekcie:

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Kiszewie 

- Szkoła Podstawowa w Kleszczewie

- Szkoła Podstawowa Nr 17 Z Oddziałami Integracyjnymi W Kaliszu

 ---

 Projekt Współfinansowany ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Wielkopolskiego