To już trzecia edycja projektu Przedszkola i szkoły pełne szacunku III, w którym zwiększaliśmy aktywność społeczną budując pośród uczniów poznańskich szkół i przedszkoli postawę szacunku i empatii wobec siebie nawzajem, a także wobec reszty społeczeństwa, a zwłaszcza osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu przedstawiciele przedszkoli i szkół wzięli udział w dwóch szkoleniach zwiększających ich wiedzę w zakresie kształtowania postaw szacunku i otwartości wśród uczniów i uczennic. Zaprezentowaliśmy metody realizacji warsztatów nt. szacunku i otwartości wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi CREO.

Po teorii czas na praktykę

W ramach projektu specjaliści CREO zapewniali wsparcie doradcze dla nauczycieli oraz asystę podczas prowadzonych działań w przedszkolach/szkołach

Przed nauczycielami biorącymi udział w projekcie postawione zostanie zadanie zrealizowania na terenie swoich przedszkoli/szkół dwóch działań praktycznych:

 • lekcji wychowawczych propagujących szacunek i zrozumienie dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Nauczyciele realizowali je korzystając ze scenariuszy zajęć CREO, czy asyście naszych trenerów.
 • kampanii społecznych propagujących szacunek i zrozumienie dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększających świadomość na temat możliwości ich wspierania, np. poprzez wolontariat.

W projekcie bierze udział 10 szkół i przedszkoli z Poznania:

 • SP 91 z oddziałami dwujęzycznymi 
 • Przedszkole Cogito
 • Gaudium et Studium 
 • Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum anglojęzyczne 
 • SP nr 83 "Łejery"
 • Katolickie Przedszkole Sióstr Dominikanek w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 19
 • Przedszkole Leśne Gajówka
 • Publiczne Przedszkole Wesoła Pszczółka

---

Projekt sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.

#poznańwspiera

logo miasto poznań