To już druga edycja projektu Przedszkola i szkoły pełne szacunku II, w którym zwiększaliśmy aktywność społeczną budując pośród uczniów poznańskich szkół i przedszkoli postawę szacunku i empatii wobec siebie nawzajem, a także wobec reszty społeczeństwa, a zwłaszcza osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Wpisywał się on w IV Poznański Tydzień Tolerancji, czyli inicjatywę na rzecz otwartości na drugiego człowieka.

W ramach projektu przedstawiciele przedszkoli i szkół wzięli udział w dwóch szkoleniach zwiększających ich wiedzę w zakresie kształtowania postaw szacunku i otwartości wśród uczniów i uczennic. Zaprezentowaliśmy metody realizacji warsztatów nt. szacunku i otwartości wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi CREO.

Po teorii czas na praktykę

W ramach projektu specjaliści CREO zapewniali wsparcie doradcze dla nauczycieli oraz asystę podczas prowadzonych działań w przedszkolach/szkołach

Przed nauczycielami biorącymi udział w projekcie postawione zostanie zadanie zrealizowania na terenie swoich przedszkoli/szkół dwóch działań praktycznych:

 • lekcji wychowawczych propagujących szacunek i zrozumienie dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Nauczyciele realizowali je korzystając ze scenariuszy zajęć CREO, czy asyście naszych trenerów.
 • kampanii społecznych propagujących szacunek i zrozumienie dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększających świadomość na temat możliwości ich wspierania np. poprzez wolontariat. Kampanie zostały przeprowadzone w listopadzie 2022 wpisując się tym samym w IV Poznański Tydzień Tolerancji.

 

W projekcie udział wzięło łącznie 10 szkół i przedszkoli z Poznania:

 1. Przedszkole nr 197
 2. SP 89
 3. SP 70
 4. Liceum im. Romka Strzałkowskiego
 5. Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika
 6. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących
 7. SP 28 w Poznaniu
 8. Przedszkole nr 86 
 9. SP Cogito
 10. Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego

---

Projekt sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.