Projekt wyszedł naprzeciw problemom związanym z ograniczoną integracją społeczną osób z niepełnosprawnościami z lokalną społecznością.
 

Mieliśmy okazję przeprowadzić cykl warsztatów dla kadr oraz wolontariuszy instytucji i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Wielkopolsce.