Głównym założeniem projektu jest wzrost partycypacji obywatelskiej młodzieży oraz zwiększenie ich zaangażowania w sprawy publiczne w Poznaniu.
 
W ramach działań zrealizowane zostaną następujące aktywności:
  • przygotowanie nauczycieli i nauczycielek do pełnienia roli Koordynatorów i Koordynatorek Szkolnych Klubów Młodego Obywatela.
  • warsztaty dla uczniów i uczennic zapoznające z ideą Szkolnego Budżetu Obywatelskiego i przygotowujące do przeprowadzenia SBO w swojej szkole. 
Projekt będzie także znakomitą okazją, by zachęcić młodzież do aktywnego udziału w procedurze zgłaszaniu propozycji i oddawania głosów w Poznańskim Budżecie Obywatelskim.
 
W projekt “Od SBO do PBO” zostało włączonych 6 poznańskich szkół:
  • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
  • Zespół Szkół nr 1
  • VI Liceum Ogólnokształcące
  • XV Liceum Ogólnokształcące
  • Szkoła Podstawowa nr 1
  • Szkoła Podstawowa 54

Szkolny Budżet Obywatelski

---

Projekt realizowany w okresie 1.10 - 30.11.2022 na zlecenie Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania.