PRZEZ WOLONTARIAT DO INTEGRACJI

 
W ramach projektu założyliśmy kompleksowe działania wychodzące naprzeciw problemom związanym z ograniczoną integracją społeczną osób z niepełnosprawnościami oraz deficytem wolontariuszy wspierających organizacje pozarządowe, czy instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 
Nasze działania projektowe w projekcie Przez Wolontariat do Integracji realizujemy w 3 obszarach:

 

1. WARSZTATY I WSPARCIE DORADCZE DLA KADR ORGANIZACJI I INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W ramach projektu zaplanowaliśmy warsztat dla przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Tematyka szkolenia wiąże się ze zwiększeniem wiedzy kadr instytucji w zakresie integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem potencjału wolontariuszy.

W projekt włączyło się 5 organizacji:

 • Fundacja Laba
 • Fundacja Super Sprawni
 • Centrum Kreatywnej Inspiracji
 • WTZ Śmiałek
 • WTZ Ognik

W trakcie szkolenia przekazujemy swoje doświadczenia niezbędne we współpracy z wolontariuszami, m.in.

 • planowanie akcji wolontariackich,
 • sposób zarządzania i organizacji pracy wolontariuszy,
 • rekrutacja i motywacja,
 • kwestie formalne, odpowiedzialność, ubezpieczeniem itp.

A także wymieniamy się dobrymi praktykami.

2. WARSZTATY DLA UCZNIÓW na temat NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I DZIAŁAŃ INTEGRUJĄCYCH NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Zaplanowaliśmy realizację cyklu zajęć lekcyjnych oraz działań integrujących w 5 szkołach z Poznania:
 • Szkoła Podstawowa 78
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
 • Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta
 • Szkoła Podstawowa nr 26
 • Liceum Ogólnokształcące nr 15

W każdej z zaangażowanych placówek realizujemy dwa warsztaty:

 • warsztat na temat niepełnosprawności,
 • spotkania z osobami z niepełnosprawnościami,

Na zajęciach przybliżamy zasady savoir-vivre oraz możliwości asystowania i wspierania osób z niepełnosprawnościami. Naszym celem jest „odczarowanie” postrzegania osób z niepełnosprawnościami poprzez pryzmat funkcjonujących w świadomości społecznej przesądów, mitów, czy stereotypów i podjęcie próby utrwalenia postaw pozytywnych wobec osób z niepełnosprawnością. 

Podczas spotkań z naszymi trenerami z niepełnosprawnością uczniowie i uczennice poznają osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami, które dzielą się swoimi historiami, przejawami dyskryminacji z jakimi się spotykają i przede wszystkim zachęcą młodych do wspólnej dyskusji.

Celem zajęć jest wzbudzenie szacunku wobec osób z niepełnosprawnościami i zachęta do pracy wolontariackiej na ich rzecz (np. na spotkaniach integracyjnych czy WTZ). 

Ponadto w każdej ze szkół uczestniczącej w projekcie przeprowadzona zostanie akcja wolontariacka i kampania społeczna

W ten sposób uczniowie i uczennice wykorzystają wcześniej zdobytą na warsztatach wiedzę w praktyce. 

3. DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU WOLONTARIUSZY

Do projektu zaprosiliśmy również wolontariuszy i wolontariuszki!

Utworzyliśmy Drużynę CREO, która po odbyciu szeregu szkoleń angażuje się w wolontariat na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

 

plakat w komiksowym stylu. Poszukiwani wolontariusze i wolontariuszki. Dołącz do drużyny CREO wspierającej różnorodne działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zapewniamy praktyczne szkolenia, rozwijanie twoich osobistych kompetencji oraz fantastyczną integrację. Skontaktuj się z nami - wolontariat@centrumcreo.pl U góry napis: Lubisz angażować się organizacyjnie we wsparcie eventów, wydarzeń, projektów edukacyjnych?

Zachęcamy do śledzenia naszych działań na naszych social mediach: Facebook oraz Instagram oraz aktualnościach strony internetowej.

--
Projekt dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.
#poznanwspiera