Czas trwania projektu: 01.01.2023 - 31.12.2023

  • Chcesz poszerzyć swoje umiejętności i kompetencje, które przydadzą Ci się w społecznych działaniach?
  • Chcesz podjąć działania wolontariackie ale nie wiesz jak?

W ramach projektu oferujemy pakiet szkoleń dla wolontariuszy i wolontariuszek!
Poznańska Akademia Wolontariatu to projekt, w którym oferujemy pakiet szkoleń dla wolontariuszy. Szkolenia są skierowane zarówno do osób już mających doświadczenia wolontariackie, jak i osób dopiero zaczynających swoją przygodę z wolontariatem.
 
Celami projektu Poznańska Akademia Wolontariatu jest:
  • wsparcie szkoleniowe i doradcze wolontariuszy/wolontariuszek, gotowych do społecznego zaangażowania w poznańskich organizacjach pozarządowych 
  • wsparcie organizacji w profesjonalizacji działań wolontariackich  i współpracy z wolontariuszami/wolontariuszkami
  • zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji wolontariuszy i wolontariuszek angażujących się w działania poznańskich organizacji pozarządowych;
  • uruchomienie nowych kanałów komunikacji między NGO a wolontariuszami/wolontariuszkami;
  • zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji przedstawicieli/przedstawicielek organizacji
    pozarządowych nt. wolontariatu i współpracy z wolontariuszami/wolontariuszkami;
  • zwiększenie świadomości społecznej w zakresie potrzeb i możliwości wolontariackiego wspierania poznańskich organizacji pozarządowych.

W ramach projektu przewidziano również dyżury doradcze i konsultacyjne w tematyce wolontariatu! Zapraszamy :)

Aktualne informacje znajdziecie na stronie: www.wolontariat.poznan.pl

   żarówka narysowana markerem      

Pakiet szkoleń obejmuje:

1) WARSZTATY NT. WOLONTARIATU
Podczas tego szkolenia uczestnicy poznają świat wolontariatu. Dowiedzą się zatem czym jest wolontariat, na czym polegają zadania wolontariusza, jakie powinien posiadać cechy oraz jaki obowiązuje go kodeks etyczny. Uczestnicy poznają rodzaje i formy pracy wolontariackiej.

2) WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO WSPÓŁPRACY Z OSOBAMI STARSZYMI
Zajęcia składać się będą z dwóch części (teoretycznej i praktycznej), których elementy będą się uzupełniać oraz stworzą szeroką perspektywę umożliwiającą świadomą i obopólnie satysfakcjonującą współpracę z i na rzecz osób
starszych.

3) WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO WSPIERANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Zajęcia przybliżające tematykę niepełnosprawności (przyczyny, rodzaje, przykłady akcji
wolontariackich wspierających osoby z niepełnosprawnościami) oraz pozwalające na wczucie się w
rolę osób z niepełnosprawnościami (dzieci i młodzież będą poruszać się na wózku inwalidzkim w
terenie czy z opaską na oczach).

4) WARSZTATY NT. TWORZENIA RĘKODZIEŁA CZYLI ARTYSTYCZNEJ FORMY WOLONTARIATU
Zajęcia mają za zadanie pobudzić wyobraźnię, kreatywność oraz współpracę w grupie. Uczestnicy
przekonają się, jak w prosty i przyjemny sposób można stworzyć ciekawe rękodzieła, często też
nadając drugie życie przedmiotom na pozór już bezużytecznym (recykling).

5) WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO TWORZENIA WŁASNYCH PROJEKTÓW
OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH - uruchamiamy własną kreatywność!

Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie z prowadzącym nauczą się opracowywać szczegółowy plan
własnych inicjatyw społecznych. Zajęcia będą realizowane metodą projektową co pozwoli krok po
kroku zbudować modelowe inicjatywy obywatelskie i społeczne - zarówno pojedyncze akcje, jak i
długofalowe inicjatywy.

6) WARSZTATY NT. ROZWIJANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-OBYWATELSKIEJ W MIEŚCIE
Podczas warsztatu uczestnicy zdobędą wszechstronne informacje nt. różnych możliwości
angażowania się w sprawy obywatelsko-społeczne Miasta. Uczestniczki/uczestnicy dowiedzą się
m.in. nt. możliwości udziału w konsultacjach społecznych czy aplikowaniu w budżecie obywatelskim.

7) WARSZTATY WZMACNIAJĄCE KOMPETENCJE LIDERSKIE ORAZ KOMUNIKACJĘ I
WSPÓŁPRACĘ
Głównym założeniem warsztatów będzie przygotowanie uczestników/uczestniczek do
koordynowania różnych akcji i inicjatyw społecznych. Wolontariusze będą mieli okazję nauczyć się
odpowiednio planować działania, zwiększą kompetencje w zakresie budowania zespołu, zaplanują działania integracyjne
(pozwalając włączać w pracę więcej osób), nauczą się współpracy z innymi.

8) WARSZTATY PROFILAKTYCZNE (UWAŻNOŚĆ I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM)
Zajęcia będą miały na celu omówienie, czym jest uważność, jak ją praktykować oraz jakie płyną z
tego korzyści. Co najważniejsze, warsztat ma na celu pokazanie konkretnych sposobów na
praktykowanie uważności oraz ćwiczeń, które będą mogli wykorzystywać również po warsztacie,
czyli otrzymają narzędzie do samodzielnej praktyki uważności w swoim zakresie.

9) WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY
Celem warsztatów będzie edukacja zakresie prawidłowego i bezpiecznego udzielania pierwszej
pomocy oraz wyrobienie odpowiednich postaw u uczestników by w sytuacjach nagłych potrafili
instynktownie reagować, wezwać pomoc i przystąpić do przeprowadzenia akcji ratunkowej w
obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia poszkodowanych.

10) WARSZTATY NT. FUNDRAISINGU i CROWDFUNDINGU W NGO
Warsztaty podczas których uczestnicy poznają różne formy pozyskiwania środków na realizację
działań społecznych - poprzez fundraising oraz crowdfunding. Uczestnikom zostaną zaprezentowane
podstawowe techniki budowania ofert fundrasingowych i crowdfundingowych oraz nawiązywania
kontaktu z darczyńcami oraz technik negocjacyjnych.

11) WARSZTATY SOCIAL MEDIA W NGO BEZ TAJEMNIC
Warsztaty, podczas których uczestnicy nauczą się wykorzystywać social media do promowania
działań organizacji. Przybliżona zostanie sztuka prowadzenia fanpage organizacji (np. FB, Instagram),
budowania społeczności i wizerunku organizacji w social mediach, a także prowadzenie kampanii w
mediach społecznościowych (reklamy i płatne posty).

12) WARSZTATY NGO W OBIEKTYWIE
Warsztaty przybliżające możliwości tworzenia ciekawych relacji z wydarzeń organizowanych przez
NGO. Uczestnicy dowiedzą się jak dobrze wykorzystywać kamerę, aparat a nawet własny telefon do
dokumentowania działań, by potem zgromadzone materiały były zarówno wykorzystywane do
sprawozdawczości ale przede wszystkim jako doskonały materiał promujący bieżące działania NGO.

13) WARSZTATY KOMUNIKACJA W NGO - SZTUKA PR I KONTAKTU Z MEDIAMI
W ramach warsztatów uczestnicy zdobędą informacje nt. prawidłowej komunikacji organizacji (np.
z mediami). Uczestnicy poznają metody na stworzenie interesującej, komunikatywnej i skutecznej
informacji prasowej.

14) WARSZTAT - ANIMUJEMY SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ (W TYM ANIMACJE DZIECIĘCE)
Warsztaty przygotowujące do organizowania atrakcji dla różnych grup wiekowych i przybliżające
różnorodne formy animacyjne. Dzięki temu uczestnicy otrzymają pomysły na konkretne
sposoby planowania i realizowania atrakcji podczas różnorodnych wydarzeń i akcji, szczególnie
kierowanych do rodzin.

15) WARSZTAT - ROBIMY EVENTY I KAMPANIE SPOŁECZNE
Warsztaty, które pokażą jak krok po kroku planować i organizować eventy i kampanie społeczne,
tworząc tym samym nieszablonowe i ciekawe akcje społeczne. Uczestnicy zapoznają się z
przykładami akcji i sprawdzonymi metodami organizacyjnymi.

16) WARSZTATY ANTYDYSKRYMINACYJNE I RÓWNOŚCIOWE
Tematyka warsztatów będzie obejmować kwestie związane z budowaniem równościowego zespołu
(w oparciu o kompetencje a nie inne cechy) a także związane z używaniem niedyskryminującego
języka. Uczestnicy poznają i przećwiczą wykorzystywanie języka równościowego, który nie utrwala
dotychczasowych stereotypów i uprzedzeń, a je eliminuje.

17) WARSZTATY Z DOSTĘPNOŚCI
W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z tematyką dostępności (cyfrowa, architektoniczna,
informacyjno-komunikacyjna) i potrzebie jej wdrażania, tak by dostosowanie przestrzeni publicznej,
architektury, transportu, usług i produktów spełniły wymagania wszystkich obywateli i obywatelek.

18) WARSZTAT pn. TERAPEUTYCZNY WOLONTARIAT
Uczestnicy w trakcie warsztatu zapoznają się z działaniami prospołecznymi o charakterze
wolontaryjnym, które oparte zostały na różnych, lecz sprawdzonych metodach terapii
(zooterapia/animaloterapia, hortiterapia, atrteterapia, bajkoterapia, muzykoterapia itp.).

19) WARSZTAT pn. TWORZYMY INNOWACJE - nieszablonowe pomysły zmieniające NGO.
Uczestnicy warsztatu zapoznają się z terminem innowacji społecznej. Poznają jej cechy oraz
zasadność wykorzystywania w działaniach wolontaryjnych dedykowanych różnym grupom
odbiorców. Poznają metody wdrażania innowacyjnych projektów w organizacjach.

20) WOLONTARIAT SENIORALNY - ZAWSZE JEST CZAS ŻEBY ZACZĄĆ POMAGAĆ
Warsztat kierowany do osób w wieku senioralnym, które chciałyby rozpocząć wspieranie różnych
NGO w ramach wolontariatu. Podczas zajęć przybliżone zostaną różne sprawdzone formy
wolontariatu, w tym. m.in. te podejmowane w Klubie Starszaka CREO.

Spotkania integracyjne

W ramach projektu przewidziana została realizacja 4 spotkań integracyjnych (średnio raz na kwartał). Ich
terminy oraz forma zostaną dopasowane do terminarzy i preferencji wolontariuszy i wolontariuszek. Ostatnie ze spotkań będzie realizowane w okolicach 5 grudnia (Międzynarodowy Dzień Wolontariusza), jako forma podziękowania za udział
projekcie.

Zapraszamy do zgłoszeń!

Zapisy na warsztaty odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowym po wcześniejszym opublikowaniu go na stronie Fb Creo. Każdy warsztat posiada dedykowany formularz zgłoszeniowy zamieszczany w poście promującym dany warsztat.

kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 690 251 119

 
---
Projekt POZNAŃSKA AKADEMIA WOLONTARIATU sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania
#poznańwspiera #pomocnipoznań #pozarządowypoznań
logo Miasta Poznań   logo Pomocni Poznań