Czas trwania projektu: 01.04.2022 - 31.12.2022

  • Chcesz poszerzyć swoje umiejętności i kompetencje, które przydadzą Ci się w społecznych działaniach?
  • Chcesz podjąć działania wolontariackie ale nie wiesz jak?
W ramach projektu oferujemy pakiet szkoleń dla wolontariuszy i wolontariuszek!
 
Poznańska Akademia Wolontariatu to projekt, w którym oferujemy pakiet szkoleń dla wolontariuszy. Szkolenia są skierowane zarówno do osób już mających doświadczenia wolontariackie, jak i osób dopiero zaczynających swoją przygodę z wolontariatem.
 
Grupa osób siedząca przy stole. Prelegentka warsztatów stoi. Za nią znajduję się tablica na której jest wyświetlany slajd: stres z różnych perspektyw       Kobieta stoi przy tablicy i wskazuje na zdjęcia, które są na tablicy. Na jednym ze zdjęć znajdują się osoby z Afryki
 
Celami projektu Poznańska Akademia Wolontariatu jest:
  • wsparcie szkoleniowe i doradcze wolontariuszy/wolontariuszek, gotowych do społecznego zaangażowania w poznańskich organizacjach pozarządowych 
  • wsparcie organizacji w profesjonalizacji działań wolontariackich  i współpracy z wolontariuszami/wolontariuszkami
  • zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji wolontariuszy i wolontariuszek angażujących się w działania poznańskich organizacji pozarządowych;
  • uruchomienie nowych kanałów komunikacji między NGO a wolontariuszami/wolontariuszkami;
  • zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji przedstawicieli/przedstawicielek organizacji
    pozarządowych nt. wolontariatu i współpracy z wolontariuszami/wolontariuszkami;
  • zwiększenie świadomości społecznej w zakresie potrzeb i możliwości wolontariackiego wspierania poznańskich organizacji pozarządowych.

W ramach projektu przewidziano również dyżury doradcze i konsultacyjne w tematyce wolontariatu! Zapraszamy do zapisów :)

Aktualne informacje znajdziecie na stronie: www.wolontariat.poznan.pl

 

Seniorki siedzą przy stole. Mają przed sobą kwiatki z bibuły. Na stole znajdują się różne przybory papiernicze, które służą do wykonania rękodzieła.    Trzy kobiety pozujące do zdjęcia. Mają na sobie maski gipsowe.

 

Harmonogram spotkań:

1) WARSZTATY NT. WOLONTARIATU – 03.06.22    16:00-19:00

Podczas tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się czym jest wolontariat, na czym polegają zadania wolontariusza, jakie są rodzaje oraz formy pracy wolontariackiej, a ponadto zastanowią się nad tym, jakie korzyści przynosi wolontariat osobom, którym pomagamy, a także samym wolontariuszom.

2) WARSZTATY ANTYDYSKRYMINACYJNE I RÓWNOŚCIOWE – 09.06.22   17:00-20:00

Tematyka warsztatów będzie obejmować kwestie związane z budowaniem równościowego zespołu (w oparciu o kompetencje a nie inne cechy) a także związane z używaniem niedyskryminującego języka. 

3) WARSZTATY Z UWAŻNOŚCI 21.06.22     17:30-19:30

Zajęcia będą miały na celu omówienie, czym jest uważność, jak ją praktykować oraz jakie płyną z tego korzyści. Co najważniejsze, warsztat ma na celu pokazanie konkretnych sposobów na praktykowanie uważności oraz ćwiczeń, które będą mogli wykorzystywać również po warsztacie.

4) WARSZTATY NT. TWORZENIA RĘKODZIEŁA CZYLI ARTYSTYCZNEJ FORMY WOLONTARIATU – 30.06  16:00 – 19:00

Uczestnicy przekonają się, jak w prosty i przyjemny sposób można stworzyć ciekawe rękodzieła, często też nadając drugie życie przedmiotom na pozór już bezużytecznym (recykling). Podczas warsztatów można się zapoznać z jedną wybraną techniką artystyczną ( np. quilling, scrapbooking, decoupage, wiklina papierowa itp.)

5) WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO WSPÓŁPRACY Z OSOBAMI STARSZYMI 

Zajęcia będą się składać z dwóch części. Podczas pierwszej części zajęć uczestnikom /uczestniczkom zostanie przybliżony proces starzenia się ludzi i wynikające z tego względu zmiany biologiczne, społeczne i psychologiczne. Druga część zajęć będzie miała charakter praktyczny – uczestnicy/uczestniczki założą specjalny kombinezon – symulator starości pozwalający na wczucie się w rolę seniora.

6) WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO WSPIERANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

Zajęcia przybliżające tematykę niepełnosprawności oraz pozwalające na wczucie się w rolę osób z niepełnosprawnościami. Udział w warsztacie pozwoli lepiej zrozumieć ograniczenia OzN, bariery które napotykają i przygotować się do ich wolontariackiego wspierania. 

7) WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO TWORZENIA WŁASNYCH PROJEKTÓW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH

Uruchamiamy własną kreatywność! – Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie z prowadzącym nauczą się opracowywać szczegółowy plan własnych inicjatyw społecznych.

8) WARSZTATY NT. ROZWIJANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-OBYWATELSKIEJ W MIEŚCIE Podczas warsztatu uczestnicy zdobędą wszechstronne informacje nt. różnych możliwości angażowania się w sprawy obywatelsko-społeczne Miasta. Uczestniczki/uczestnicy dowiedzą się m.in. nt. możliwości udziału w konsultacjach społecznych czy aplikowaniu w budżecie obywatelskim.

9) WARSZTATY WZMACNIAJĄCE KOMPETENCJE LIDERSKIE

Głównym założeniem warsztatów będzie przygotowanie uczestników/uczestniczek do koordynowania różnych akcji i inicjatyw społecznych. Wolontariusze będą mieli okazję nauczyć się odpowiednio planować działania, zwiększą kompetencje w zakresie budowania zespołu, zaplanują działania integracyjne, nauczą się współpracy z innymi. 

10) WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY

Celem warsztatów będzie edukacja w zakresie prawidłowego i bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy oraz wyrobienie odpowiednich postaw u uczestników by w sytuacjach nagłych potrafili instynktownie reagować, wezwać pomoc i przystąpić do przeprowadzenia akcji ratunkowej. 

11) WARSZTATY NT. FUNDRAISINGU i CROWDFUNDINGU W NGO

Warsztaty podczas których uczestnicy poznają różne formy pozyskiwania środków na realizację działań społecznych – poprzez fundraising oraz crowdfunding.

12) WARSZTATY SOCIAL MEDIA W NGO BEZ TAJEMNIC

Warsztaty, podczas których uczestnicy nauczą się wykorzystywać social media do promowania działań organizacji. Przybliżona zostanie sztuka prowadzenia fanpage organizacji (np. FB, Instagram), budowania społeczności i wizerunku organizacji w social mediach, a także prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych.

13) WARSZTATY NGO W OBIEKTYWIE

Warsztaty przybliżające możliwości tworzenia ciekawych relacji z wydarzeń organizowanych przez NGO. Uczestnicy dowiedzą się jak dobrze wykorzystywać kamerę, aparat a nawet własny telefon do dokumentowania działań, by potem zgromadzone materiały były zarówno wykorzystywane do sprawozdawczości ale przede wszystkim jako doskonały materiał promujący bieżące działania NGO.

14) WARSZTATY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM – SZTUKA RELAKSACJI

Warsztaty będą miały na celu ukazanie technik radzenia sobie z sytuacjami stresowymi. Uczestnicy poznają zestaw skutecznych metod jakie można wdrażać w momentach kryzysowych, zachowując spokój i rozwagę, umiejętnie radząc sobie z napięciem.

15) WARSZTATY KOMUNIKACJA W NGO – SZTUKA PR I KONTAKTU Z MEDIAMI

W ramach warsztatów uczestnicy zdobędą informacje nt. prawidłowej komunikacji organizacji (np. z mediami). Uczestnicy poznają metody na stworzenie interesującej, komunikatywnej i skutecznej informacji prasowej.

16) WARSZTAT – ANIMUJEMY SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ (W TYM ANIMACJE DZIECIĘCE) 

Warsztaty przygotowujące do organizowania atrakcji dla różnych grup wiekowych i przybliżające różnorodne formy animacyjne.

17) WARSZTAT – ROBIMY EVENTY I KAMPANIE SPOŁECZNE

Warsztaty, które pokażą jak krok po kroku planować i organizować eventy i kampanie społeczne, tworząc tym samym nieszablonowe i ciekawe akcje społeczne.

18) WARSZTATY Z DOSTĘPNOŚCI

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z tematyką dostępności (cyfrowa, architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna) i potrzebie jej wdrażania, tak by dostosowanie przestrzeni publicznej, architektury, transportu, usług i produktów spełniły wymagania wszystkich obywateli i obywatelek.

19) WARSZTAT pn. METODYCZNY NARZĘDZIOWNIK WOLONTARIUSZA

Uczestnicy w trakcie warsztatu zapoznają się z działaniami prospołecznymi o charakterze wolontaryjnym, które oparte zostały na różnych, lecz sprawdzonych metodach terapii.

20) WARSZTAT pn. TWORZYMY INNOWACJE – nieszablonowe pomysły zmieniające NGO. 

Uczestnicy warsztatu zapoznają się z terminem innowacji społecznej. Poznają jej cechy oraz zasadność wykorzystywania w działaniach wolontaryjnych dedykowanych różnym grupom
odbiorców. Poznają metody wdrażania innowacyjnych projektów w organizacjach.

21) WARSZTATY – KOMUNIKACJA i WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

Podczas warsztatów uczestnicy poznają sztukę dobrego komunikowania w zespole. Poruszone zostaną podstawy komunikacji interpersonalnej, obejmujące nawiązywanie kontaktu i prowadzenie komunikacji z innymi.

22) WARSZTAT NT. WOLONTARIATU ZDALNEGO

Uczestnicy poznają różne formy angażowania się w e-wolontariat jako sprawdzoną i potrzebną formę wspierania organizacji, szczególnie odpowiadającą na utrzymującą się sytuacją epidemiologiczną.

23) WOLONTARIAT SENIORALNY – ZAWSZE JEST CZAS ŻEBY ZACZĄĆ POMAGAĆ

Warsztat kierowany do osób w wieku senioralnym, które chciałyby rozpocząć wspieranie różnych NGO w ramach wolontariatu. Podczas zajęć przybliżone zostaną różne sprawdzone formy wolontariatu, w tym m.in. te podejmowane w Klubie Starszaka CREO.

 

Spotkanie integracyjne

W okolicach 5 grudnia, czyli Międzynarodowego Dnia Wolontariusza jest zaplanowane spotkanie podsumowujące jako forma podziękowania za udział projekcie. Jest to doskonała okazja na integracje, ale i podzielenie się swoimi doświadczeniami. 

Zapraszamy do zgłoszeń!

Można się zapisywać poprzez formularz kontaktowy: POZNAŃSKA AKADEMIA WOLONTARIATU

kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 690 251 119

 
---
Projekt POZNAŃSKA AKADEMIA WOLONTARIATU sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania
#poznańwspiera #pomocnipoznań #pozarządowypoznań
 
logo creo      logo Pomocni Poznań. Wolontariat Poznański     logo urząd miasta Poznania