Tablica szkolna z rysunkami robionymi kredą

Czas realizacji projektu: 19.09.2022 – 17.12.2022

W ramach działań założyliśmy kompleksowe działania wychodzące naprzeciw potrzebie aktywizacji samorządów uczniowskich w poznańskich szkołach ponadpodstawowych oraz potrzebie przygotowania szkół do udziału w kolejnych edycjach Funduszu Samorządów Uczniowskich organizowanych przez Miasto Poznań. W ramach projektu zaplanowaliśmy szereg działań szkoleniowych, doradczych i promocyjnych.

WARSZTATY DLA UCZNIÓW I UCZENNIC 

W ramach projektu zaplanowano realizację cyklu warsztatów dla uczniów i uczennic - przedstawicieli/przedstawicielek samorządów uczniowskich ze szkół ponadpodstawowych z Poznania:

  1. Warsztaty wzmacniające kompetencje liderskie - ich głównym założeniem jest przygotowanie uczestników/uczestniczek do sprawnego rozwijania i organizowania prac samorządu uczniowskiego. Uczniowie i uczennice uczą się odpowiednio planować działania, zwiększąją kompetencje w zakresie budowania zespołu, planują działania integracyjne, uczą się współpracy z osobami/podmiotami spoza samorządu, czy rozwijają swoje umiejętności w zakresie PR i promocji swoich działań. Podczas warsztatów przybliżamy także różnego typu działania społeczno-obywatelskie możliwe do wdrożenia w szkole na przykładzie dotychczasowych doświadczeń CREO. 
  2. Warsztaty przygotowujące do tworzenia własnych projektów - w trakcie których uczestnicy uczą się opracowywać szczegółowy plan szkolnych inicjatyw społeczno-obywatelskich. Zajęcia realizowane są przy wykorzystaniu autorskiej szkoleniowej gry planszowej pt. MAMY PLAN! wydanej przez nas w 2021 roku.

Okłądka gry CREO: Mamy Plan! Zespołowej gry o tworzeniu inicjatyw społecznych i obywatelskich

WARSZTATY DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ

Warsztaty mają na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwijania w szkole idei samorządności uczniowskiej i angażowania młodzieży w działania społeczno-obywatelskie. Przewidziano realizację dwóch warsztatów w tej tematyce.

WSPARCIE DORADCZE

Podczas specjalnych dyżurów eksperci CREO oferują wsparcie doradcze, np. w tematyce przygotowywanych projektów do FSU. Dzięki temu przedstawiciele każdej ze szkół będą mogli po warsztatach już indywidualnie porozmawiać o swoim unikalnym pomyśle z ekspertami.

PUBLIKACJE

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki otrzymają zestaw 4 publikacji wcześniej opracowanych i wydanych przez CREO i Stowarzyszenie Metropolia Poznań przy okazji realizacji projektu DZIAŁAMY w ramach FIO (w 2019 r.) oraz programu Aktywni Obywatele (2021 r. ):

  1. PORADNIK "JAK NAPISAĆ PROJEKT DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"
  2. PORADNIK „JAK ZORGANIZOWAĆ SZKOLNE BUDŻETY OBYWATELSKIE”
  3. PORADNIK "TWORZENIE MŁODZIEŻOWYCH INICJATYW SPOŁECZNYCH
  4. PORADNIK "JAK ZORGANIZOWAĆ SZKOLNE DEBATY"

---

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania

#poznańwspiera #pozarządowypoznań #pomocnipoznań