W 2019 roku uruchomiliśmy nowy program dla szkół: „DziałaMY w Metropolii Poznań”, który realizowaliśmy w partnerstwie z Metropolią Poznań.

W latach 2019/2020 mieliśmy okazję przeprowadzić pierwszą edycję programu. 

logo działamy w metropolii Poznań

W 25 szkołach z powiatu poznańskiego rozwinęliśmy sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela (SKMO), w których dzieci i młodzież uczą się być aktywnymi, uważnymi na otoczenie młodymi obywatelami i społecznikami.

W ramach projektu przeprowadziliśmy cykl warsztatów przygotowujących uczniów i uczennice działające w Klubach do tworzenia własnych inicjatyw prospołecznych, wspierania osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz przygotowujących młodzież do realizacji na terenie szkół jednej edycji szkolnego budżetu obywatelskiego.

Realizowane zajęcia dotyczyły:

- starości i niepełnosprawności – uczniowie poznają trudności, bariery, sposoby zachowania się wobec osób starszych lub z niepełnosprawnościami, pomagania im i co najważniejsze: uczą się szacunku i zrozumienia ich sytuacji. Nie tylko podczas wykładu, ale też doświadczając na własnej skórze, co oznaczają fizyczne ograniczenia podczas warsztatów z Naszym kombinezonem starości, symulatorami chorób (np. Parkinsona, paraliżu) oraz wózkiem;

- myślenia projektowego w tworzeniu inicjatyw obywatelskich oraz przygotowywania Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SBO) – przygotowanie uczniów do tworzenia i realizowania projektów, które będą mogli przeprowadzić w szkole, by następnie z większą śmiałością próbować tego również poza nią.

Członkowie SKMO mieli okazję wykazać się zdobytymi umiejętnościami w trakcie akcji wolontariackich i realizacji SBO.

Każda szkoła przeprowadziła dwie akcje (na rzecz lokalnej społeczności oraz na rzecz osób starszych lub z niepełnosprawnościami) oraz jedną edycję SBO, podczas której wybierali do sfinansowania w kwocie 1000zł jeden ze zgłaszanych przez uczniów i uczennice projektów.

Różnorodność zwycięskich projektów Szkolnych Budżetów Obywatelskich robi wrażenie!

38. dwujęzyczne LO w Poznaniu wybrało zakup roślin i donic na szkolne korytarze, SP nr 1 im. A. Mickiewicza w Puszczykowie postanowiła sfinansować przeprowadzenie warsztatów Mindfulness, by wpólnie praktykować uważność, SP w Iwnie zainwestowała w sprzęt do tenisa stołowego, a SP nr 2 w Murowanej Goślinie w nowy sprzęt audio! Oprócz tego pojawiały się liczne strefy relaksu czy udoskonalanie boisk i podwórek.

Członkowie SKMO mieli nie tylko wiele pomysłów na projekty SBO, ale także na akcje wolontariackie!

Odwiedzali seniorów i seniorki, szyli maseczki, prowadzili zbiórki rzeczowe i finansowe, odwiedzali schroniska, przedszkola, tworzyli kartki do DPS i hospicjum a także przeprowadzali akcje antysmogowe lub promujące zdrowy styl życia.

W trakcie projektu "DziałaMY w Metropolii Poznań" 2019/2020 SKMO zorganizowały w sumie 75 wydarzeń prospołecznych i proobywatelskich, a w działania projektowe włączyło się łącznie 380 uczniów i uczennic oraz 25 nauczycieli.

INNE DZIAŁANIA:

1. STWORZENIE PUBLIKACJI/PORADNIKI Stworzenie publikacji – poradników:

  • „Jak napisać projekt do budżetu obywatelskiego”
  • „Jak zorganizować szkolne budżety obywatelskie”
  • „Tworzenie młodzieżowych inicjatyw społecznych”
  • „Efektywne konsultacje społeczne dla młodzieży”

2. ORGANIZACJA SZKOLEŃ DLA SAMORZĄDOWCÓW NA TERENIE METROPOLII POZNAŃ - podczas tych wydarzeń eksperci pomagają planować atrakcyjne dla młodych konsultacje społeczne i budżety obywatelskie.

3. URUCHOMIENIE STRONY PROJEKTU - wspierającej działania Szkolych Klubów Młodego Obywatela www.konsultacje.metropoliapoznan.pl

 

Nasz wniosek został uznany przez ekspertów za innowacyjny i zajął prestiżowe 9 miejsce w gronie 450 projektów z całego kraju.

---

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.