Projekt mający na celu zwiększenie partycypacji obywatelskiej młodzieży, zwiększenie ich zaangażowania w sprawy publiczne w swoich gminach oraz wzrost wiedzy o samorządzie terytorialnym ze szczególnym uwzględnieniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Projekt ma na celu stworzenie 5 Szkolnych Klubów Młodego Obywatela (SKMO) oraz szerokie działania edukacyjne dla uczniów oraz nauczycieli z 5 szkół na terenie Wielkopolski.

W ramach projektu założono działania wychodzące naprzeciw problemom związanym z ograniczoną aktywnością obywatelską wśród młodzieży. W tym celu w 5 szkołach w Wielkopolsce wdrożony zostanie rozbudowany program rozwijania kompetencji obywatelskich wśród uczniów i uczennic. W ramach projektu w każdej szkole utworzony zostanie Szkolny Klub Młodego Obywatela do którego prowadzenia przygotowany zostanie jeden z nauczycieli z danej szkoły. Pod jego opieką przy wsparciu trenerów i animatorów projektodawcy w działania Klubu zaangażuje się szkolna młodzież.

Warsztaty dla młodzieży przygotowujące do działań obywatelskich:

- warsztat nt. tworzenia własnych projektów obywatelsko-społecznych (w tym debat),- warsztat nt. organizowania szkolnego budżetu obywatelskiego,- warsztaty zwiększające wiedzę nt. samorządu terytorialnego.

Okres realizacji projektu: 1 maja - 31 grudnia 2023


Główne cele projektu:

- utworzenie Szkolnego Klubu Młodego Obywatela - realizacja przez młodzież dwóch różnorodnych działań obywatelskich:
  • zorganizowanie Szkolnego Budżetu Obywatelskiego - w ramach tej inicjatywy każdy z uczniów danej szkoły będzie miał możliwość zgłoszenia swojego pomysłu na projekt, który może później zostać wdrożony w szkole (np. zakup produktu istotnego dla społeczności szkolnej, zorganizowanie ciekawego wydarzenia w szkole). Na realizację jednego wybranego pomysłu w każdej ze szkół w budżecie projektu została zarezerwowana kwota 500 zł. Dodatkowo autorom zwycięskich projektów wybranych przez społeczność szkoły wręczone zostaną nagrody, a dany pomysł, przy wsparciu młodzieży skupionej w SKMO zostanie wdrożony przed końcem realizacji projektu. 
  • zorganizowanie debaty dla zespołów uczniowskich z udziałem obywateli/-ek o różnych perspektywach nt. ważnych lokalnie problemów - każdy klub ma za zadanie organizacje w szkole debaty, dotyczącej ważnych lokalnie problemów (np. SMOG, ścieżki rowerowe, gminny budżet obywatelski itp.) Jej celem jest będzie ustanowienie opartej na szacunku i merytorycznej argumentacji formy komunikowania się obywateli łączącej ludzi pomimo dzielących ich różnic, poznanie zasad funkcjonowania samorządu i możliwości współdecydowania obywateli. Klub SKMO będzie miał za zadanie przygotować organizację debat, wybrać temat, zaprosić ekspertów, rozpropagować wydarzenie w społeczności lokalnej i szkolnej. W gotowości do prowadzenia debat będzie ekspert CREO.
W projekcie bierze udział 5 szkół:
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Brzechwy w Pile
  • Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Książu Wielkopolskim
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczynie
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy 
 
---
Projekt DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
 
logo creo                      logo samorządu województwa wielkopolskiego