Projekt Działamy! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce /2021 zakłada rozwinięcie sieci Szkolnych Klubów Młodego Obywatela (SKMO) w 4 szkołach w Wielkopolsce, w których dzieci i młodzież uczą się być aktywnymi, uważnymi na otoczenie młodymi obywatelami i społecznikami.

W ramach projektu wdrożymy rozbudowany program rozwijania kompetencji obywatelskich wśród uczniów i uczennic.

Zajęcia dla uczniów:

  • tworzenia własnych projektów obywatelsko-społecznych, w tym debat – uczestnicy nauczą się opracowywać szczegółowy plan inicjatyw obywatelskich. Zajęcia realizujemy metodą projektową;
  • organizowania Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SBO) – młodzież zapozna się z ideą budżetu obywatelskiego, dowie o jego założeniach i sposobie wdrażania, a także jak krok po kroku przygotować i przeprowadzić budżet w swojej szkole.
  • zwiększenia wiedzę nt. samorządu terytorialnego - uczestnicy zdobędą wszechstronne informacje nt. samorządu, w tym w szczególności Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz wiedzę nt. różnych możliwości angażowania się w sprawy obywatelskie.

Członkowie SKMO będą mieli okazję wykazać się zdobytymi umiejętnościami w trakcie realizacji SBO oraz organizacji debaty na ważny lokalnie problem.

W ramach projektu odbędą się warsztaty dla nauczycieli:

Przyszli opiekunowie Szkolnych Klubów Młodego Obywatela przejdą szkolenie w tematyce organizowania pracy Klubu, rekrutacji uczniów, promocji działań, organizowania szkolnego budżetu obywatelskiego, przygotowywania i realizacji inicjatyw obywatelskich z uczniami.

Więcej o programie DziałaMY, który uruchomiliśmy w 2019 roku możecie przeczytać tutaj.

---

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.