Celem projektu Działamy! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce 2021-2022 jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w sprawy publiczne.

TERMIN REALIZACJI: 1 lutego 2021 – 31 sierpnia 2022

W ramach działań rozwijamy sieć Szkolnych Klubów Młodego Obywatela (SKMO) w 20 szkołach w Wielkopolsce, w których dzieci i młodzież uczą się być aktywnymi, uważnymi na otoczenie młodymi obywatelami i społecznikami, również w swojej społeczności lokalnej.

SZKOŁY WŁĄCZONE W PROJEKT:

 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu
 3. Szkoła Podstawowa im. Walczących o niepodległość w Kleszczewie
 4. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie
 5. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Stefana Szolc - Rogozińskiego w Kaliszu
 6. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole
 7. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim
 8. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach
 9. Liceum Ogólnokształcące im. marsz. J. Piłsudskiego w Słupcy
 10. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie
 11. Szkoła Podstawowa "Pod Lipami" w Krosinku
 12. Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie
 13. Szkoła Podstawowa nr 5 w Luboniu
 14. Liceum Ogólnokształcące im. gen. J. Wybickiego w Śremie
 15. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie
 16. Szkoła Podstawowa nr 1 im Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie
 17. Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie
 18. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu
 19. ZS Technicznych w Krotoszynie
 20. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Iwnie

W każdej ze szkół objętych projektem organizujemy warsztaty dla kadry oraz uczniów i uczennic.

DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK:

Pedagodzy z 20 zaangażowanych szkół biorą udział w szkoleniu dotyczącym organizowania pracy Szkolnego Klubu Młodego Obywatela, rekrutacji uczniów, promocji działań, organizowania szkolnego budżetu obywatelskiego, przygotowywania i realizacji inicjatyw obywatelskich z uczniami.

Jako koordynatorzy i koordynatorki SKMO mogą liczyć na wsparcie doradcze ekspertów CREO i Metropolii Poznań przez cały okres trwania projektu.

DLA UCZNIÓW I UCZENNIC:

WARSZTATY:

 • warsztaty na temat starości - uczniowie i uczennice w trakcie warsztatów zapoznają się z tematyką starości i jakie niesie ze sobą ograniczenia. Poznają trudności, bariery, sposoby zachowania się wobec osób starszych. Dzięki praktycznemu aspektowi zajęć uczą się także różnych sposobów pomocy i większego zrozumienia sytuacji osób starszych. W trakcie warsztatów wykorzystujemy symulator starości. 
 • warsztaty na temat niepełnosprawności - zajęcia na temat niepełnosprawności poruszają szeroką tematykę niepełnosprawności, aktywności osób z niepełnosprawnościami, uniwersalnego projektowania i dostępności, ale i sposobów asystowania i pomocy. Na warsztatach uczestnicy mogą wczuć się w osobę z niepełnosprawnością i zobaczyć świat z perspektywy osoby poruszającej się na wózku, czy osoby niewidomej.
 • tworzenia własnych projektów obywatelsko-społecznych, w tym debat – uczestnicy uczą się opracowywania szczegółowego planu inicjatyw obywatelskich. Zajęcia realizowane są metodą projektową;
 • organizowania Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SBO) – młodzież zapoznaje się z ideą budżetu obywatelskiego, dowiaduje o jego założeniach i sposobie wdrażania, a także jak krok po kroku przygotować i przeprowadzić budżet w swojej szkole.

Członkowie SKMO mają okazję wykazać się zdobytymi umiejętnościami w trakcie organizowanych przez siebie INICJATYW:

 • akcja wolontariacka,
 • lokalna akcja ekologiczna,
 • organizacja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego,
 • organizacja debaty ekologicznej na ważny lokalnie problem.
DLA PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW:

Specjalnie dla pracowników i pracowniczek Jednostek Samorządów Terytorialnych przewidziano realizację warsztatów dotyczących aktywizacji obywatelskiej osób młodych i włączania ich w procesy partycypacyjne. Tematem pierwszego warsztatu były „KONSULTACJE SPOŁECZNE Z POKOLENIEM „Z” - skuteczne angażowanie osób młodych w procesy partycypacyjne w samorządach. Tematem drugiego warsztatu był „Social media w samorządzie Efektywne wykorzystanie nowych mediów w pracy samorządowej". Łącznie w obu szkoleniach uczestniczyło 40 przedstawicieli i przedstawicielek JST.

INNE DZIAŁANIA:

Uczestnikom naszych projektów oferujemy dostęp do naszych publikacji i poradników, m.in.

 • Jak napisać projekt do budżetu obywatelskiego,
 • Jak zorganizować szkolne budżety obywatelskie,
 • Tworzenie młodzieżowych inicjatyw społecznych,
 • Efektywne konsultacje społeczne dla młodzieży.   '
KONFERENCJA: Włączamy aktywność społeczną i obywatelską w szkole
W trakcie konferencji, która odbyła się 31 marca 2022 porozmawialiśmy o aktywizacji społecznej i obywatelskiej młodzieży w 3 panelach tematycznych:
 1. PANEL: Wsparcie psychologiczne i edukacyjne społeczności szkolnej w obliczu wojny w Ukrainie
 2. PANEL: Aktywność społeczna i wolontariacka na rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami
 3. PANEL: W stronę aktywizacji obywatelskiej

Pełen program wydarzenia dostępny poniżej:

Plakat promujący konferencje online: Włączamy aktywność społeczną i obywatelską w szkole. Na plakacie harmonogram konferencji. Panel 1: Wsparcie psychologiczne i edukacyjne społeczności szkolnej w obliczu wojny w Ukrainie.  Plakat konferencja online. Panel 2: Aktywność społeczna i wolontariacka na rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Panel 3: W stronę aktywizacji obywatelskiej młodych.

PROGRAM KONFERENCJI:

9:00 - 9:30 rozpoczęcie Ryszard Michalski (Prezes Stowarzyszenia CREO)
PANEL 1 Wsparcie psychologiczne i edukacyjne społeczności szkolnej w obliczu wojny w Ukrainie
 • 9:30-10:15 Wojna w Ukrainie i w internecie - jak rozpoznawać fake newsy i przestrzec przed nimi uczniów? MATEUSZ CHOLEWA (Stowarzyszenie Demagog). Każdego dnia media społecznościowe zalewa prawdziwa fala dezinformacji. Dzięki prelekcji dowiedzą się Państwo jak rozpoznawać fałszywe informacje i dowiedzą się jak wykorzystać tę wiedzę w szkole.
 • 10:15- 11:00 Jak możemy budować pokój w szkole i dlaczego nie warto robić tego w pojedynkę MARIA SITARSKA (psycholożka i psychoterapeutka, współredaktorka portalu opsychologii.pl) Wojna na zewnątrz nas rozpoczyna się od wojny wewnątrz nas. Podobnie pokój. Pokój nie jest ideą, jest czasownikiem. Pokój jest czymś, co możemy robić w codzienności szkolnej. Na spotkaniu porozmawiamy o tym, co jest możliwe dla każdej, dla każdego z nas i dlaczego (i jak) warto być w tym razem z uczennicami i uczniami.
 • 11:00-11:30 WARSZTATY: Wsparcie psychologiczne podczas kryzysu - troska o siebie i innych MICHALINA VOSS (psycholożka, Stowarzyszenie CREO), Sytuacje na tyle trudne, że w pewien sposób nas przerastają, nazywamy kryzysami. Jak sobie z nimi poradzimy oraz jak z nich wyjdziemy, często zależy od nas oraz dostępnego nam wsparcia społecznego. Jak stanowić takie wsparcie dla innych oraz rozpoznać, kiedy sami go potrzebujemy? Warsztat będzie stanowił przestrzeń na doświadczenie na sobie oraz przećwiczenie kilku sposobów na udzielenie adekwatnego wsparcia osobom, które go potrzebują.
 • 11:30-11:40 Narzędziownik wsparcia edukacyjnego - zbiór materiałów edukacyjnych i dydaktycznych w języku ukraińskim DR NINA WODERSKA (Stowarzyszenie CREO)
PANEL 2 Aktywność społeczna i wolontaryjna na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnościami
 • 11:55 - 12:25 Uczeń z niepełnosprawnością w murach szkoły - szanse i wyzwania ANGELIKA KOWALCZEWSKA - LIPIŃSKA (nauczycielka współorganizująca kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ) Jak rozpocząć pracę z uczniem z niepełnosprawnością w zespole klasowym? Czy i jak rozmawiać o niepełnosprawności? Czym jest zdrowa akceptacja w kontekście pracy z uczniami sprawnymi oraz tymi z niepełnosprawnością? Jak włączać wszystkich uczniów do działań społecznych i obywatelskich? – odpowiedzi na te i inne pytania będą tematem wykładu, na który serdecznie Państwa zapraszamy.
 • 12:25- 13:10 Wolontariat międzypokoleniowy i prosenioralny - potrzeby i możliwości PANEL DYSKUSYJNY: STEFANIA KASPROWICZ (Klub Starszaka), TERESA WAWRO (Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu), DR NINA WODERSKA (Stowarzyszenie CREO) W trakcie panelu podejmiemy dyskusję dotyczącą potrzeb osób w okresie późnej dorosłości w obszarze społecznym ze szczególnym uwzględnieniem relacji międzypokoleniowych. Podzielimy się dobrymi praktykami, ale także wskażemy na potrzeby seniorów i seniorek aktywnie starzejących się, jak i tych zależnych - m.in. mieszkańców Domów Pomocy Społecznych. Bliższe poznanie potrzeb i specyfiki kontaktu z pewnością ułatwi nawiązywanie kontaktów międzypokoleniowych i trwałej współpracy uczniów i uczennic ze starszymi generacjami.
 • 13:10- 13:40 WARSZTATY: Wolontariat łączy pokolenia. Dobre praktyki na działania międzypokoleniowe DR NINA WODERSKA (Stowarzyszenie CREO) Podczas warsztatu zaprosimy do wymiany dobrych praktyk na działania międzypokoleniowe. Zbierzemy je w jednym miejscu, co stanowić będzie z pewnością wartościowy narzędziownik, zestaw pomysłów do wykorzystania we własnej praktyce. Celem jest ułatwienie działań zmierzających do włączania dzieci i młodzieży w relacje międzypokoleniowe.

PANEL 3 - W stronę aktywizacji obywatelskiej młodych

 • 13:50-14:35 Młodzi obywatele w szkole - nowoczesne metody aktywizacji obywatelskiej młodzieży w praktyce. PANEL DYSKUSYJNY: DR KRZYSZTOF MĄCZKA (Instytut Socjologii UAM w Poznaniu), DAWID DROBNIĆ (Stowarzyszenie Metropolia Poznań). W trakcie panelu dyskusyjnego omówimy praktyczne doświadczenia z Wielkopolski z zakresu aktywizacji obywatelskiej młodzieży i przygotowania do uczestnictwa w "dorosłych" procesach partycypacji obywatelskiej (m.in. warsztaty obywatelskie, szkolne budżety obywatelskie, szkolne debaty oksfordzkie).
 • 14:35 - 15:00 DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE

Konferencja tłumaczona była na Polski Język Migowy.

KONFERENCJA: Rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej w szkole
W trakcie konferencji, która odbyła się 29 czerwca 2022 rozmawialiśmy o sposobach aktywizacji młodzieży oraz doświadczenia CREO z działań prospołecznych uczniów i uczennic w minionym roku szkolnym.
Uczestników i uczestniczki zaprosiliśmy do udziału w 3 panelach tematycznych:
PANEL 1: Jak aktywizować młodzież w szkole, by zachęcać do działań również poza jej murami?
PANEL 2: Wolontariat - co uczniowie i uczennice mogą dać od siebie, a co z niego wyciągnąć?
PANEL 3: Zebranie dobrych praktyk i podsumowanie działań w projekcie "DziałaMY"
 
Konferencja tłumaczona była na Polski Język Migowy.

Projekt realizujemy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań.

Logo Metropolia Poznań

W skład Stowarzyszenia Metropolia Poznań wchodzą 23 jednostki samorządu terytorialnego, w tym: Miasto Poznań, Powiat Poznański, 17 gmin Powiatu Poznańskiego oraz cztery gminy z powiatów ościennych. Głównym celem SMP jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz ochrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia, w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz współpracy samorządów w tym zakresie. Stowarzyszenie zajmuje się w głównej mierze inicjowaniem współpracy między samorządami SMP w takich dziedzinach, jak fundusze unijne, rozwijanie idei kolei metropolitalnej, mobilność miejska i integracja transportu publicznego, planowanie przestrzenne oraz systematyczne zwiększanie jakości życia mieszkańców.

 

Zachęcamy do śledzenia naszych działań na social mediach: Facebook oraz Instagram oraz aktualnościach strony internetowej.

logo CREO

Więcej o programie DziałaMY, który uruchomiliśmy w 2019 roku możecie przeczytać tutaj.

---

Działamy! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce 2021-2022. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez ISLANDIĘ, LIECHTENSTEIN I NORWEGIĘ w ramach Funduszy EOG.

 

 logo programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez ISLANDIĘ, LIECHTENSTEIN I NORWEGIĘ w ramach Funduszy EOG.