„Bierzemy sprawy w swoje ręce” to hasło kampanii społecznej, którą  Stowarzyszenie CREO wspiera aktywność społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością.

 

Celem kampanii społecznej CREO jest próba zwrócenia uwagi na różnorodne aktywności społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami, które podejmują w życiu takie same aktywności jak osoby pełnosprawne – są sportowcami, prowadzą swoje biznesy, spełniają się w roli rodziców. Dlaczego więc nie są postrzegani w taki sam sposób?

Budowanie świadomości

Spot promujący kampanię podkreśla, że spełnianie się w życiu społecznym i zawodowym nie jest wcale łatwe, kiedy osoba z niepełnosprawnością napotyka na swojej drodze bariery, czy to społeczne, czy architektoniczne. Film nakręcony jest w formie eksperymentu: grupa młodych i wysportowanych osób na chwilę wczuwa się w rolę osób z niepełnosprawnością – ubiera okulary ograniczające wzrok, zakłada kombinezon ograniczający ruchy, ubiera rękawiczki symulujące drżenie dłoni, czy siada na wózek. Dzięki zastosowaniu dostępnych narzędzi symulujących niepełnosprawność chcieliśmy unaocznić odbiorcom filmu, z jakimi wyzwaniami na co dzień musi mierzyć się osoba z niepełnosprawnością, pozwalając widzom lepiej zrozumieć ograniczenia i potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Naszym celem było także zwrócenie uwagi na konieczność wprowadzania jednolitych standardów dostępności na wszystkich poziomach funkcjonowania w społeczeństwie. Chcielibyśmy, aby społeczeństwo postrzegało dostępność jako normę, nie coś specjalnego, czy wyjątkowego. W odpowiedni merytorycznie sposób pragnęliśmy „odczarować” postrzeganie niepełnosprawności, jednocześnie nie bagatelizując jej wpływu na daną osobę czy jej otoczenie. Niepełnosprawność jest jednym z aspektów funkcjonowania, nie definiuje danej osoby.

 

CREO – patrzymy na świat z różnych perspektyw

Kampania #bierzemysprawywswojerece pokazuje osoby z niepełnosprawnością jako pełne pasji, dobrze radzące sobie z wyzwaniami życia, osiągające sukcesy i realizujące się różnych rolach. Ambasadorami kampanii zostali: Katarzyna Kozikowska – reprezentantka Polski w parakajakarstwie, Krzysztof Stern – wpółzałożyciel klubu crossfitowego Iron Arena oraz prezes stowarzyszenia Jedna Chwila, Łukasz Rękawiecki – reprezentant Polski w rugby na wózkach oraz Rafał Miszkiel – vloger, autor kanału Życie na Wózku. Przybliżenie sylwetek konkretnych osób z różną niepełnosprawnością i przedstawienie ich indywidualnych historii ma na celu pokazanie ich historii nie poprzez pryzmat ich niepełnosprawności, a poprzez ich aktywności, sukcesy i plany rozwoju w danej dziedzinie życia społecznego, czy zawodowego.

Poprzez kampanię „Bierzemy sprawy w swoje ręce” chcieliśmy pokazać i utrwalić w świadomości społecznej obraz osoby, która realizuje swoje plany, pasje, podejmuje się pełnienia różnorakich ról społecznych i działań zawodowych -  jak każdy pełnoprawny członek społeczeństwa.

Reportaż Pasja, sukcesy i emocje. Ambasadorzy kampanii społecznej CREO "Bierzemy sprawy w swoje ręce" odczarowuje niepełnosprawność, przełamuje bariery i stereotypy, a także zachęca do większej otwartości i spojrzenia na świat z wielu perspektyw.

 

 

#BIERZEMYSPRAWYWSWOJERECE #CREO

YOUTUBE:

Spot: CREO - spot kampanii Bierzemy sprawy w swoje ręce 

Reportaż z udziałem ambasadorów: Pasja, sukcesy i emocje. Ambasadorzy kampanii społecznej CREO "Bierzemy sprawy w swoje ręce"

 

STOWARZYSZENIE CREO

FB: https://www.facebook.com/centrumcreo

INSTA: https://www.instagram.com/stowarzyszenie.creo/

 

 

 

--

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.