Na początku października poznaliśmy komplet 25 zwycięzców konkursu regrantingowego WOLONTARIAT DO POZNANIA!

W konkursie udział wzięło łącznie 38 organizacji pozarządowych, instytucji pożytku publicznego oraz grup nieformalnych z Poznania i ubiegało się o granty na wzmocnienie działań wolontariackich w maksymalnej wysokości do 1500 zł. Zgłoszenia były bardzo różnorodne. Dotyczyły m.in. niepełnosprawności, mniejszości narodowych, aktywizowania młodzieży czy wspierania czworonogów. Realizacja 25 najlepiej ocenionych projektów potrwa do końca grudnia tego roku.

Jednym z pomysłów, który został wyróżniony w konkursie jest „Zorganizowanie Kącika Wytchnieniowego dla opiekunów osób z mózgowym porażeniem dziecięcym” zgłoszonym przez Stowarzyszenie „ŻURAWINKA”, Kącik będzie miejscem spotkań opiekunów osób z niepełnosprawnością, wolontariuszami i kadrą stowarzyszenia. Ponadto jedna z grup nieformalnych zgłosiła projekt „Imprezy Andrzejkowej dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich opiekunów”. W ramach projektu poza wspaniałą zabawą przewidziano również działania, które pozwolą wolontariuszom poszerzyć swoje kompetencje przy udzieleniu wsparcia osobom z niepełnosprawnością.

Kolejnym projektem, który otrzymał dofinansowanie jest „Wspólna Integracja”  Fundacji „Niesiemy Nadzieję”. Misją organizacji jest pomoc dzieciom zmagającym się z nieuleczalnymi chorobami, takimi jak zanik mięśni czy mukowiscydoza. Fundacja oferuje również wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób ciężko chorych i ich rodzin. Celem projektu jest rozszerzenie bazy wolontariuszy, którzy zostaną zaangażowani w działania fundacji, m.in. poprzez inicjatywę „akcja paczka”, która polega na pakowaniu paczek żywności oraz ich transport do osób chorych.

Kolejnym docenionym pomysłem, mającym na celu zwiększenie liczby wolontariuszy i zaangażowanie ich w akcje związane z pomocą osobom z niepełnosprawnościami jest „Wolontariat – da się Polubić!”. Pomysłodawcą tego projektu jest Studenckie Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym w Poznaniu.  Organizacja zajmuje się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami poprzez organizowanie spotkań turystyczno-rekreacyjnych, wycieczek do teatrów czy gier terenowych. Wolontariusze pomogą podczas kolejnych spotkań z podopiecznymi.

Fundacja Wózkowicze zaproponowała projekt „Wysłuchaj, Poczuj, Działaj!”. Fundacja działa na rzecz osób poruszających się na wózkach, organizując spotkania takie jak: „piknik pod żaglami” czy warsztatów przygotowujących do wspierania  osób z niepełnosprawnościami. Założeniem projektu jest zachęcenie do wolontariatu nowych osób oraz poszerzenie kompetencji tych działających obecnie. Zwieńczeniem działań będzie organizacja koncertu.

Grupa nieformalna pod patronatem Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu przedstawiła z kolei inicjatywę „Wolontariatu na Mogileńskiej”, której celem będzie zwiększenie liczby oraz przygotowanie do pracy wolontariuszy wspierających pacjentów i rodziny w placówce opiekuńczo-leczniczej przy ul. Mogileńskiej w Poznaniu.

Inicjatywą na rzecz seniorów i seniorek może się pochwalić Fundacja Młyn Wsparcia, która proponuje projekt pt.Wolontariat we Młynie”. Dzięki pozyskaniu nowych wolontariuszy organizacja zwiększy swoje możliwości dotyczące realizacji działań na rzecz osób starszych, w tym np. warsztatów rękodzielniczych. Z kolei współpracująca z Fundacją grupa nieformalna „Senioralne Trio” podejmie się realizacji projektu „Seniorzy Seniorom”. W ramach projektu organizowane będą spotkania dla osób starszych przy wsparciu wolontariuszy. Co ważne Senioralne Trio ma na swoim koncie przedsięwzięcia takie jak: „Senior dla siebie i innych” w ramach którego uszyła specjalne fartuchy dla osób z zaburzeniami otępiennymi oraz realizacje projektu „Senior na polnych dróżkach”, który miał na celu przeciwdziałanie skutkom izolacji.

Swój pomysł zgłosiła również prężnie działająca Fundacja PETRA Senior. W ramach projektu planuje stworzyć struktury wolontariatu przy fundacji, promować ideę wolontariatu wśród osób starszych, a także zrealizować działania wzmacniające potencjał faktycznych opiekunów osób starszych.

Grupa nieformalna - KLUB PROMYK pod patronatem Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego IN PLUS przedstawiła projekt: ” Międzypokoleniowej integracji na Grunwaldzie Północ. W ramach projektu zaplanowano międzygeneracyjne warsztaty w ramach których młodzież nauczy seniorów z korzystania z nowych technologii. Co więcej, zaplanowano również wigilijne spotkanie integracyjne „Wolontariat łączy pokolenia”.

Do konkursu zgłosiły się także organizacje, których celem jest wsparcie dzieci i młodzieży. Jedną z nich jest Stowarzyszenie Młoda Kultura, która zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych w Poznaniu i promowaniem sztuki tworzonej przez młodzież. Projekt „Pracowni Otwartej MK” ma na celu integrację młodych artystów w ogólnodostępnej przestrzeni, znajdującej się w Inkubatorze Kultury Pireus, gdzie będą mogli rozwijać się artystycznie. Fundacja na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Jeden Uniwersytet, zaproponowała z kolei projekt: „Wolontariusze dzieciom w Internecie”. W ramach przedsięwzięcia ochotnicy zostaną wyposażeni w umiejętności tworzenia animacji i montażu filmów, a także rozpoczną przygotowania do Kindernalii, czyli festiwalu dla dzieci przygotowywanego przez studentów. Fundacja na rzecz Praw Ucznia zgłosiła z kolei projekt, w ramach którego wolontariusze przejdą szkolenia wzmacniające ich kompetencje w obszarach: mediów społecznościowych, prawnym i finansowo-partnerskim.

Następnym pomysłem, który dąży do wsparcia dzieci i młodzieży jest projekt „Wolontariusz mój przyjaciel”, którego pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Poznań Piątkowo. Stowarzyszenie zajmuje się prowadzeniem placówki wsparcia dziennego ”Ognisko na Frytlu”. Celem zgłoszonego projektu jest wspólna integracja wolontariuszy i podopiecznych organizacji.

Fundacja na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów zgłosiła inicjatywę: „Wolontariusze CSV – Student - szkolenie przyszłych doradców społecznych”, którego celem jest zaangażowanie nowych wolontariuszy i ich odpowiednie przeszkolenie, aby w przyszłości mogli prowadzić konsultacje ze studenckimi zespołami projektowymi. Fundacja działa w zakresie rozwoju gospodarczego oraz poszerzania świadomości dotyczącego tworzenia wartości wspólnej i rozwoju przedsiębiorczości.  Projekt „Stworzono Cię do tego!” Fundacji Young Life Polska pozwoli z kolei na realizację warsztatów dla licealistów i studentów-wolontariuszy zwiększających ich kompetencje i wzmacniających integrację.

Grupa Nieformalna „Naramowiccy ogrodnicy” pod patronatem Fundacji NIWA zaproponowała realizację oddolnej inicjatywy sadzenia kwiatów przez mieszkańców, którzy wspólnie chcą zadbać o estetykę terenów przyulicznych, a także zwrócić uwagę na problem np. śmiecenia. Zaletami tego pomysłu są m.in. integracja i wzmocnienie poczucia sprawczości przy kreowaniu wspólnej przestrzeni.

Projekt: „Kultura od migrantów” zgłoszony przez Międzynarodową Fundacje OPEN ma na celu zachęcenie nowych wolontariuszy i zaangażowanie istniejących przy wydarzeniach dedykowanych dla migrantów jak np. organizacja przedstawień dla dzieci. Działanie fundacji skupia się na pomocy migrantom (głownie rosyjskojęzycznym) w odnalezieniu się w Polsce, a także organizacji wydarzeń kulturalnych i integracyjnych.

Świadoma Mama - grupa nieformalna, której patronem jest Fundacja Supersprawni zaproponowała inicjatywę „Badaj się MAMO”, której celem jest kampania społeczno - edukacyjna dla przyszłych i młodych rodziców. Poruszony będzie m.in. temat depresji poporodowej – jak ją rozpoznać i w jaki sposób można z nią wygrać.

„Fajniejszy szkolny wolontariat” jest projektem Fundacji Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji KREAKTYWATOR. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano szereg działań wzmacniających więzi i integrację w grupie młodych wolontariuszy, co wzmocni cały zespół i przygotuje do kolejnych wspólnych działań, np. podczas akcji „SMAROWANIE”, czyli cotygodniowego robienia kanapek dla osób w kryzysie bezdomności.

„Stworzenie edukacyjno-sensorycznego parku Przylesie” jest z kolei projektem Fundacji Przestrzeń Przylesie, która prowadzi warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w środowisku naturalnym, mające na celu wzmocnienie ich kontaktu z naturą.

Fundacja Akceptacja w ramach projektu ”Ratuje, bo potrafię!” planuje z kolei przeszkolenie wolontariuszy w zakresie pierwszej pomocy. Ich nowe umiejętności będą przydatne podczas realizacji działań na rzecz osób z grup dotkniętych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wzmacnianie kompetencji i poczucia więzi obecnych i przyszłych wolontariuszy oraz realizacja Świątecznej Zbiórki Żywności – to cele projektu „Zbiórkowe wolontariaTY”, czyli inicjatywy Związku Stowarzyszeń Wielkopolskiego Banku Żywności.

Nie zabrakło także projektów dotyczących naszych czworonożnych przyjaciół. W ramach projektu „Praca domu tymczasowego z psem schroniskowym” Fundacji Ochrony Praw Zwierząt KEJTERSI wolontariusze zostaną wdrożeni do pomagania bezdomnym i, skrzywdzonym psom. Zwiększy się także ich  świadomość na temat sposobów socjalizowania zwierząt.

Ogólnopolska Fundacja NaszeZoo.pl, zajmująca się wsparciem bezdomnych zwierząt, zgłosiła z kolei pomysł „Patrolu interwencyjnego Fundacji NaszeZoo.pl”. Fundacja poprzez to przedsięwzięcie chce stworzyć i przygotować grupę patrolu interwencyjnego, aby w ramach działań wolontariackich mogli przyjmować zgłoszenia i interweniować w sprawie maltretowanych zwierząt.

Z pewnością każda z opisanych inicjatyw jest niezwykle istotna. Jesteśmy przekonani, że wszystkie pomysły zostaną z sukcesem zrealizowane, zmieniając naszą rzeczywistość na lepsze na lepsze i wzmacniając poznański wolontariat. Co ważne w ramach projektu WOLONTARIAT DO POZNANIA zaplanowano realizację cyklu 25 artykułów, które dokładnie przybliżą każde z prezentowanych przedsięwzięć. W najbliższych tygodniach odkryjemy przed Państwem wiele dobrych i ważnych pomysłów.

Projekt regrantingowy WOLONTARIAT DO POZNANIA realizowany jest przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO. Projekt sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.

---
Projekt WOLONTARIAT DO POZNANIA jest finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.
#poznanwspiera #pomocnipoznan #pozarzadowypoznan