Do projektu dofinansowanego z budżetu Miasta Poznania "Starość - rozumiem, szanuję, wspieram" włączyły się także Wielkoduchy z SP nr 4 w Poznaniu!

Uczniowie-wolontariusze ze Szkoły Spożywczej, którzy przeszli szkolenie ze skafandrem starości, postanowili swoją inicjatywę dedykowaną seniorom przeprowadzić w DPS-ie Ugory.

Do działań międzypokoleniowych zaangażowali się także wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 45 w Poznaniu. Szkolenie, podczas którego poznali starość z pozycji wózka inwalidzkiego, zrobiło na nich ogromne wrażenie i wzmocniło wolę działania i pogłębiło empatię wobec osób starszych.

Do projektu realizowanego dzięki wsparciu Urzędu Miasta, "Starość- rozumiem, szanuję, wspieram", dołączyły także Wielkoduszki ze Szkoły Podstawowej nr 28. 

Wczoraj w Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu miało miejsce niezwykłe spotkanie. Młodzi wolontariusze zaprosili Uczestników Klubu Seniora "Na Głównej" do wspólnego pieczenia pierników, które następnie przekazane zostały na rzecz Hospicjum Palium.